Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Stosowanie ustawy o STIR

  ). Niedokonanie rejestracji VAT w związku z ryzykiem wyłudzeń (naczelnik US) Naczelnik urzędu skarbowego nie dokonuje rejestracji podmiotu jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania tego (...)

 • Rozliczenia podatkowe transakcji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

  Istotne dla prawidłowego określenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla usługi budowlanej (budowlano-montażowej) jest określenie momentu wykonania tej usługi. W zakresie ustalania (...)

 • Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

  charakterystyczne dla świadczeń wprost wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT, ale posiadające również elementy charakterystyczne dla świadczeń innych od skonkretyzowanych (...)

 • Porada prawna na temat wystawienie faktur dla podmiotu zagranicznego jako refaktura

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wystawienie faktur dla podmiotu zagranicznego jako refaktura, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kto może wystawiać faktury VAT, faktury elektroniczne, a kto rachunki?

  podatkowego.Termin przechowywania faktur VAT Podatnicy są obowiązani przechowywać oryginały i kopie faktur oraz faktur korygujących, a także duplikaty tych dokumentów – do (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego z tym pracodawcą zagranicznym, na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym;Typ D - dotyczy cudzoziemca wykonującego (...)

 • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

  ujawnieniu, są dostępne wyłącznie dla podmiotu, którego dotyczył wpis, oraz wierzyciela, na którego wniosek orzeczono o wpisaniu podmiotu. 4. Dokumenty będące podstawą (...)

 • Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

  zasiłku opiekuńczego dla pracowników? Wynagrodzenie miesięczne Podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone: za okres 12 miesięcy (...)

 • Należyta staranność w VAT

  przy płatności gotówką, gdy wartość transakcji przekracza 15 tys. zł  Zwróć uwagę na sytuację, kiedy dostawca towaru proponuje ci wystawienie tego samego dnia kilku faktur

 • Na czym polega refakturowanie?

  , traktowany jest najpierw jako usługobiorca, a następnie jako usługodawca tej samej usługi. W tej sytuacji możliwe jest więc wystawianie osobnych refaktur za usługi.   Problemy z (...)

 • Prawo bankowe

  ) ograniczenia zakresu działalności banku, oddziału banku zagranicznego lub oddziału instytucji kredytowej, 13) nałożenia kary finansowej na bank, oddział banku zagranicznego, oddział instytucji (...)

 • Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

  zrealizowane roboty budowlane wystawiane są: przez poszczególnych konsorcjantów (B i C) dla podmiotu A - za zakres robót pozostający w ich wykonaniu, przez A dla inwestora (...)

 • Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

  przedsiębiorcy zagranicznego, na podstawie którego przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą; poświadczony urzędowo dokument określający adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego, (...)

 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

  posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany (...)

 • Wystawianie faktur

  dane wspólne dla poszczególnych faktur mogą zostać podane tylko raz, pod warunkiem że dla każdej faktury są dostępne wszystkie te dane. Obowiązek zapłaty podatku wykazanego (...)

 • Konsekwencje wystawienia nierzetelnej faktury - opinia prawna

  wagi to czyn zabroniony traktowany jako wykroczenie skarbowe. Odpowiadając na pierwsze zadane pytanie, w przypadku posługiwania się nierzetelną fakturą na kwotę 2580.00 zł, czyn traktowany będzie (...)

 • JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

  zapisu zbiorczego dla wszystkich posiadanych kas rejestrujących. Czy w strukturze JPK_VAT należy uwzględniać także paragony fiskalne do momentu utworzenia oddzielnej struktury dla paragonów

 • Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

  certyfikacji, o którym mowa w art. 42, może być wykorzystane jako element dla stwierdzenia przestrzegania przez administratora ciążących na nim obowiązków. Ponadto obowiązek (...)

 • Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

  dziecka podczas pobytu za granicą jest: zaświadczenie zagranicznego zakładu leczniczego lub zagranicznego lekarza określające przewidywana datę porodu zawierające nazwę zagranicznego (...)

 • Skład podatkowy - jak go otworzyć?

  na czas oznaczony, nie dłuższy niż 2 lata, w drodze decyzji, na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu. Na pisemny wniosek zwolnionego podmiotu zwolnienie to może być przedłużone, w drodze (...)

 • Paragon jako dowód księgowy

  wystawienie faktury zajmuje cenny czas, nie jest usprawiedliwieniem dla braku odpowiedniej dokumentacji wykonanej usługi. Jeżeli zaś chodzi o stronę nabywcy, która skorzystała z usługi przejazdu (...)

 • Ustawa o podatku od towarów i usług

  : a) dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na adres siedziby, b) dla osób fizycznych

 • Rejestracja VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym

  dni, licząc od dnia zaistnienia tej okoliczności. Powyższe zgłoszenie stanowi dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wykreślenia podmiotu z rejestru jako podatnika VAT UE. Należy (...)

 • Czy prezes zarządu spółki jest uprawniony do wystawienia weksla własnego w imieniu reprezentowanej przez niego spółki? – opinia prawna

  przyrzeczenia zapłaty, nie może przyrzekać jej „samemu sobie” pomimo tego, że chodzi tu o zapłatę należności dla podmiotu, którego tak się złożyło pan Kowalski jest (...)

 • Wystawianie faktur po 1 maja 2004 r.

  zmiany w przepisach dotyczących faktur?Tak, bardzo ważną zmianą jest wprowadzenie możliwości wystawiania faktur przez nabywców towarów i usług (a więc kupujących). Dla korzystania (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 1 - 20r)

  ;porozumieniem jednostronnym”.  Art. 20b. § 1. Organ właściwy w sprawie porozumienia, na wniosek podmiotu krajowego, po uzyskaniu zgody władzy podatkowej właściwej dla podmiotu (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

  Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

 • Kiedy przedawni się kredyt?

  Sprawa jest tego typu - kredyt był wzięty w 98 roku, poczatkowo był spłacany regularnie potem nastapiły problemy. Kwota kredytu 3400. Spłacone 1500 (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane