Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ustawa prawo wekslowe

  wystawca może się zwolnić; zastrzeżenie, którym wystawca zwalnia się od odpowiedzialności za zapłatę, uważa się za nienapisane.Art. 10. Jeżeli weksel, niezupełny w chwili wystawienia, (...)

 • Ustawa prawo czekowe

  nastąpiła z powodu, że wystawca, wystawiając czek, nie miał u trasata potrzebnego funduszu do rozporządzenia, lub z powodu, że po wystawieniu czeku rozporządził pokryciem, wystawca odpowiada (...)

 • Jak poprawnie i skutecznie wypełnić weksel – czyli elementy składowe weksla?

  osoba ta jest nazywana trasatem. Trasat nie jest odpowiedzialny za zapłatę weksla. Odpowiedzialność taką ponosi wystawca weksla trasowanego. Trasat zazwyczaj płaci za weksel przedstawiony mu do zapłaty

 • Porada prawna na temat wystawca

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wystawca, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Wypełnienie weksla niezgodnie z wolą wystawcy

  niedbalstwa. W analizowanym przypadku wypełnienia weksla dokonała Firma, której weksel przekazał wystawca. Dlatego też w tym przypadku, wystawca może bronić się zarzutem, że wypełniono weksel (...)

 • Czeki - kiedy bank może odmówić realizacji czeku?

  zmianami) czek; trasat; wystawca czeku; książeczka czekowa

 • Klauzule wekslowe - czyli co możesz dodatkowo zamieścić w wekslu?

  cywilnego. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. prawo wekslowe (Dz. U. 1936 r., Nr 37, poz. 282 ze zmianami). weksel, klauzule, papier wartościowy, indos, indosatariusz, wystawca

 • Obowiązek zwrotu weksla

  zobowiązania z weksla. Zatem, jeżeli zobowiązanie zabezpieczone wekslem zostanie spełnione, wystawca ma prawo żądać zwrotu weksla, od osoby której został on powierzony na zabezpieczenie. Jeżeli (...)

 • Brak symbolu PKWiU na fakturze

  Wystawca faktur zapomniał wpisać na fakturach (wystawionych w systemie komputerowym) z dwóch poprzednich miesięcy symbolu PKWiU i teraz chciałby naprawić swój błąd. Czy Wystawca może ręcznie (...)

 • Czek i jego rodzaje

  pokrycie u trasata. Komisant musi być upoważniony przez komitenta do dysponowania tym pokryciem. Nieważny jest czek na okaziciela, w którym wystawca jest zarazem trasatem. Dotyczy to również sytuacji, (...)

 • Wpisanie klauzuli bez protestu w wekslu in blanco

  Kodeksu cywilnego, który stanowi: Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę obowiązany jest do jej naprawienia. prawo wekslowe, weksel in blanco, wystawca

 • Różne daty zawiadomienia o wypełnieniu weksla

  możliwości wykupienia weksla do wystawcy/poręczyciela). weksel, termin, zawiadomienie, wykupienie, wezwanie, list, wypełnienie, in blanco, wystawca, poręczyciel

 • Weksel - Co to jest weksel i jak może on zabezpieczyć płatność

  zabezpieczenia płatności samego weksla jest poręczenie wekslowe. Poręczyciel jest zobowiązany do zapłaty sumy wekslowej nawet wtedy, gdy wystawca nie był do tego, z różnych przyczyn, zobowiązany (...)

 • Oznaczenie daty płatności weksla uzależnionej od dnia zawiadomienia o jego wypełnieniu - opinia prawna

  podpisem wystawcy weksla tak, aby nie było wątpliwości, że wystawca zgodził się na taką klauzulę. Jeżeli chodzi o zawartą w deklaracji wekslowej klauzulę wskazującą na obowiązek wystawcy (...)

 • Przedawnienie roszczeń z weksla in blanco

  wekslowego). Na takich samych zasadach, jak wystawca, odpowiada poręczyciel za wystawcę (art. 32 ust. 1 w zw. z art. 103 ust. 3 p.w.). Tym samym, roszczenie wekslowe zarówno przeciwko wystawcy, (...)

 • Wykup weksla przez poręczyciela

  Byłem poręczycielem weksla. Podpisałem się na deklaracji wekslowej jako poręczający. Tak się stało, że wystawca weksla nie wywiązał się z zobowiązania i weksle stał się wymagalny. Wystawca (...)

 • Przedawnienie zobowiązania wekslowego

  uzupełnienia weksla, a do tego momentu istnieje specyficzna umowa, na podstawie której wystawca zobowiązuje się do spełnienia zobowiązania wekslowego, które ma powstać weksel, in blanco, przedawnienie, (...)

 • Rodzaje rozliczeń bezgotówkowych

  wynikłą z tego powodu szkodę. Wystawca czeku bez pokrycia odpowiada także karnie za takie działanie - do dwóch lat pozbawienia wolności.   Co jest typowe dla polecenia przelewu? Polecenie

 • Wpisanie klauzuli bez protestu w wekslu in blanco

  zawarł żadnej umowy co do terminu płatności weksla. Posiadacz, który sam uzupełnił weksel, a następnie wskazał, że uzupełnienia dokonał wystawca weksla, podaje nieprawdę, której udowodnienie (...)

 • Odpowiedzialność wystawcy weksla własengo

  . weksel, indos, wystawca, odpowiedzialność

 • Koszt szkolenia a faktury i rachunki

  przedmiotowym wypadku powinien być udokumentowany za pomocą oryginałów bądź duplikatów faktur i rachunków. skarnowe, faktura, rachunek, oryginał, duplikat, wystawca, szkolenie, (...)

 • Czy prezes zarządu spółki jest uprawniony do wystawienia weksla własnego w imieniu reprezentowanej przez niego spółki? – opinia prawna

  razie wyrządzenia szkody w wyniku naruszenia art. 209 k.s.h. spółka, z o. o., zarząd, spółki, weksel, wystawca weksla, zobowiązanie wekslowe, weksle

 • Przedawnienie weksla własnego

  , zobowiązanie z tego weksla przedawnia się w terminie trzyletnim. Gdyby wystawca był stroną podstawowego stosunku zobowiązaniowego, termin przedawnienia zobowiązania wekslowego upłynąłby wraz (...)

 • Odsetki ustawowe od weksla własnego

  wierzycielowi, posiadaczowi weksla, skutkiem nieprzedstawienia weksla do zapłaty domicyliatowi jest jedynie to, że odsetki należą się dopiero od dnia, w którym wystawca weksla mógł faktycznie

 • Skorzystaj z e-faktury!

  otrzymał powiadomienie od odbiorcy o wycofaniu akceptacji. Przykład: Jeśli Jan Kowalski wysłał informację o cofnięciu akceptacji 4 sierpnia 2005 r., to wystawca Jan Nowak nie może przesyłać (...)

 • Nota korygująca do faktury

  , numerze identyfikacji podatkowej może wystawić fakturę zwaną notą korygującą, o której akceptacji decyduje wystawca faktury i za którą odpowiada wystawca faktury. Zauważyć należy, iż (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • PROSZĘ O PILNĄ PORADĘ PRAWNĄ NA TEMAT OSZUSTWA PRACY INTERNETOWEJ

  Witam, jestem zatroskana problemami mojego Narzeczonego 4 miesiace temu przyjal oferte pracy z internetu i stal sie wystawca nosnikow multimedialnych (...)

 • Weksel in blanco

  Przy zawieraniu umowy o pracę pracodawca uzależnił moje zatrudnienie od podpisania weksla in blanco. Wtedy nie mając innego wyjścia podpisałem go. (...)

 • Faktura VAT - ten sam wystawca i odbiorca?

  Witam, Zaistniała taka sytuacja: Pani prezes pewnej fundacji otrzymała dotację z Urzędu Miasta. W sprawozdaniu końcowym przedstawiła fakturę rozliczającą (...)

 • Czy to tak powinno być??

  Mam „Urzędowy Blankiet Wekslowy do sumy wekslowej nie przekraczającej (***)”. Weksel jest opieczętowany pieczątką urzędu miasta (...)

 • Zniszczony mandat

  Zostalem ukarany mandatem karnym, niestety ulegl on zniszczeniu. Jest czytelny ale glupio mi isc placic mandat podarty na pol :P Czy zrobi roznice jak (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane