Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ustawa prawo wekslowe

  wystawca może się zwolnić; zastrzeżenie, którym wystawca zwalnia się od odpowiedzialności za zapłatę, uważa się za nienapisane.Art. 10. Jeżeli weksel, niezupełny w chwili wystawienia, (...)

 • Ustawa prawo czekowe

  nastąpiła z powodu, że wystawca, wystawiając czek, nie miał u trasata potrzebnego funduszu do rozporządzenia, lub z powodu, że po wystawieniu czeku rozporządził pokryciem, wystawca odpowiada (...)

 • Jak poprawnie i skutecznie wypełnić weksel – czyli elementy składowe weksla?

  zlecenie, której zapłata ma być dokonana – czyli remitenta. Remmitentem może być wystawca weksla trasowanego, natomiast nie może nim być wystawca weksla własnego. Wystawca weksla (...)

 • Porada prawna na temat wystawca

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wystawca, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Wypełnienie weksla niezgodnie z wolą wystawcy

  niedbalstwa. W analizowanym przypadku wypełnienia weksla dokonała Firma, której weksel przekazał wystawca. Dlatego też w tym przypadku, wystawca może bronić się zarzutem, że wypełniono weksel (...)

 • Czeki - kiedy bank może odmówić realizacji czeku?

  zmianami) czek; trasat; wystawca czeku; książeczka czekowa

 • Klauzule wekslowe - czyli co możesz dodatkowo zamieścić w wekslu?

  cywilnego. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. prawo wekslowe (Dz. U. 1936 r., Nr 37, poz. 282 ze zmianami). weksel, klauzule, papier wartościowy, indos, indosatariusz, wystawca

 • Obowiązek zwrotu weksla

  zobowiązania z weksla. Zatem, jeżeli zobowiązanie zabezpieczone wekslem zostanie spełnione, wystawca ma prawo żądać zwrotu weksla, od osoby której został on powierzony na zabezpieczenie. Jeżeli (...)

 • Brak symbolu PKWiU na fakturze

  Wystawca faktur zapomniał wpisać na fakturach (wystawionych w systemie komputerowym) z dwóch poprzednich miesięcy symbolu PKWiU i teraz chciałby naprawić swój błąd. Czy Wystawca może ręcznie (...)

 • Czek i jego rodzaje

  pokrycie u trasata. Komisant musi być upoważniony przez komitenta do dysponowania tym pokryciem. Nieważny jest czek na okaziciela, w którym wystawca jest zarazem trasatem. Dotyczy to również sytuacji, (...)

 • Wpisanie klauzuli bez protestu w wekslu in blanco

  Kodeksu cywilnego, który stanowi: Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę obowiązany jest do jej naprawienia. prawo wekslowe, weksel in blanco, wystawca

 • Różne daty zawiadomienia o wypełnieniu weksla

  możliwości wykupienia weksla do wystawcy/poręczyciela). weksel, termin, zawiadomienie, wykupienie, wezwanie, list, wypełnienie, in blanco, wystawca, poręczyciel

 • Co to jest weksel, czy i jak może on zabezpieczyć płatność

  samego weksla jest poręczenie wekslowe. Poręczyciel jest zobowiązany do zapłaty sumy wekslowej nawet wtedy, gdy wystawca nie był do tego, z różnych przyczyn, zobowiązany (np. był niepełnoletni (...)

 • Oznaczenie daty płatności weksla uzależnionej od dnia zawiadomienia o jego wypełnieniu - opinia prawna

  podpisem wystawcy weksla tak, aby nie było wątpliwości, że wystawca zgodził się na taką klauzulę. Jeżeli chodzi o zawartą w deklaracji wekslowej klauzulę wskazującą na obowiązek wystawcy (...)

 • Przedawnienie roszczeń z weksla in blanco

  wekslowego). Na takich samych zasadach, jak wystawca, odpowiada poręczyciel za wystawcę (art. 32 ust. 1 w zw. z art. 103 ust. 3 p.w.). Tym samym, roszczenie wekslowe zarówno przeciwko wystawcy, (...)

 • Wykup weksla przez poręczyciela

  Byłem poręczycielem weksla. Podpisałem się na deklaracji wekslowej jako poręczający. Tak się stało, że wystawca weksla nie wywiązał się z zobowiązania i weksle stał się wymagalny. Wystawca (...)

 • Przedawnienie zobowiązania wekslowego

  uzupełnienia weksla, a do tego momentu istnieje specyficzna umowa, na podstawie której wystawca zobowiązuje się do spełnienia zobowiązania wekslowego, które ma powstać weksel, in blanco, przedawnienie, (...)

 • Rodzaje rozliczeń bezgotówkowych

  klauzulę potwierdzającą na jego odwrotnej stronie. Czeki potwierdzone są wystawiane na ogół na wyższe kwoty i często dla płatności zamiejscowych. Wystawca czeku powinien posiadać pokrycie czeku, (...)

 • Wpisanie klauzuli bez protestu w wekslu in blanco

  zawarł żadnej umowy co do terminu płatności weksla. Posiadacz, który sam uzupełnił weksel, a następnie wskazał, że uzupełnienia dokonał wystawca weksla, podaje nieprawdę, której udowodnienie (...)

 • Odpowiedzialność wystawcy weksla własengo

  . weksel, indos, wystawca, odpowiedzialność

 • Koszt szkolenia a faktury i rachunki

  przedmiotowym wypadku powinien być udokumentowany za pomocą oryginałów bądź duplikatów faktur i rachunków. skarnowe, faktura, rachunek, oryginał, duplikat, wystawca, szkolenie, (...)

 • Czy prezes zarządu spółki jest uprawniony do wystawienia weksla własnego w imieniu reprezentowanej przez niego spółki? – opinia prawna

  jednak roszczenie odszkodowawcze w stosunku do pana Kowalskiego w razie wyrządzenia szkody w wyniku naruszenia art. 209 k.s.h. spółka, z o. o., zarząd, spółki, weksel, wystawca weksla, zobowiązanie

 • Przedawnienie weksla własnego

  , zobowiązanie z tego weksla przedawnia się w terminie trzyletnim. Gdyby wystawca był stroną podstawowego stosunku zobowiązaniowego, termin przedawnienia zobowiązania wekslowego upłynąłby wraz (...)

 • Odsetki ustawowe od weksla własnego

  wierzycielowi, posiadaczowi weksla, skutkiem nieprzedstawienia weksla do zapłaty domicyliatowi jest jedynie to, że odsetki należą się dopiero od dnia, w którym wystawca weksla mógł faktycznie

 • Skorzystaj z e-faktury!

  otrzymał powiadomienie od odbiorcy o wycofaniu akceptacji. Przykład: Jeśli Jan Kowalski wysłał informację o cofnięciu akceptacji 4 sierpnia 2005 r., to wystawca Jan Nowak nie może przesyłać (...)

 • Nota korygująca do faktury

  , numerze identyfikacji podatkowej może wystawić fakturę zwaną notą korygującą, o której akceptacji decyduje wystawca faktury i za którą odpowiada wystawca faktury. Zauważyć należy, iż (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • PROSZĘ O PILNĄ PORADĘ PRAWNĄ NA TEMAT OSZUSTWA PRACY INTERNETOWEJ

  Witam, jestem zatroskana problemami mojego Narzeczonego 4 miesiace temu przyjal oferte pracy z internetu i stal sie wystawca nosnikow multimedialnych (...)

 • Weksel in blanco

  Przy zawieraniu umowy o pracę pracodawca uzależnił moje zatrudnienie od podpisania weksla in blanco. Wtedy nie mając innego wyjścia podpisałem go. (...)

 • Faktura VAT - ten sam wystawca i odbiorca?

  Witam, Zaistniała taka sytuacja: Pani prezes pewnej fundacji otrzymała dotację z Urzędu Miasta. W sprawozdaniu końcowym przedstawiła fakturę rozliczającą (...)

 • Czy to tak powinno być??

  Mam „Urzędowy Blankiet Wekslowy do sumy wekslowej nie przekraczającej (***)”. Weksel jest opieczętowany pieczątką urzędu miasta (...)

 • Zniszczony mandat

  Zostalem ukarany mandatem karnym, niestety ulegl on zniszczeniu. Jest czytelny ale glupio mi isc placic mandat podarty na pol :P Czy zrobi roznice jak (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane