Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Odwołanie od prawomocnego mandatu

  ; zatrzymuje ją para policjantów i nie przyjmuje wyjaśnień, że na przejście weszła jeszcze na zielonym świetle i wymierza wysoki mandat 250,- zł. Wg mnie dyskusyjną sprawą (...)

 • Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

  do i z przystanku jest dozwolone tylko po tym przejściu.   8. Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni uważa się za (...)

 • Kodeks pracy

  wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Jeżeli rozwiązano umowę o pracę, zawartą na czas określony albo na czas wykonania określonej pracy, odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia (...)

 • Porada prawna na temat wysokość mandatu za przejście na czerwonym świetle

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wysokość mandatu za przejście na czerwonym świetle, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Święta i Majówka: jak nie dostać mandatu?

  czasie jazdy przez telefon wymagający trzymania słuchawki 200 zł 0 punktów karnych Wyprzedzanie na skrzyżowaniu 300 zł 5 punktów karnych Przejechanie na czerwonym (...)

 • Nie szanujesz pieszego na drodze? Tyle możesz zapłacić

  jezdni w miejscach niedozwolonych oraz wejście na jezdnię zza pojazdu lub innej przeszkody, uniemożliwiającej dostrzeżenie pieszego. Nieco mniej wypadków spowodowanych jest wejściem na pasy (...)

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (WYCIĄG)

  Rady Ministrów, uzgadnia wysokość kwot, o których mowa w Art. 5 ust. 1 i 2, oraz wysokość świadczeń rodzinnych, w terminie do dnia 15 czerwca danego roku kalendarzowego.3. Wysokość (...)

 • Samochodem na Ukrainę? Zobacz, na co uważać

  bezpieczeństwa. – Na Ukrainie typ jazdy jest bardziej brutalny niż w Polsce. Kierowcy często lekceważą przepisy ruchu drogowego. Zdarza się, że nie przestrzegają zakazu jazdy na czerwonym (...)

 • Jak będą nakładane mandaty za wykroczenia skarbowe?

  drodze mandatu karnego. Ewidencje te mogą być prowadzone w formie elektronicznej. Zawierają one w szczególności następujące dane:  serię i numer mandatuwysokość (...)

 • Ubezpieczaj się na korzystniejszych warunkach!

  odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiązek informacyjny spoczywa zarówno (...)

 • Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

  nianią może zostać podpisana na dowolny okres czasu, np. na czas nieokreślony z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia warunków pracy lub na 2 lata, a następnie przedłużona na (...)

 • Kiedy stosunek pracy ustaje?

  warunkach. Przywracając do pracy, sąd orzeka również o wynagrodzeniu za czas pozostawania bez pracy nie więcej niż za 3 miesiące i nie mniej niż za miesiąc. Wynagrodzenie przysługuje (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

  ;udzieleniu albo obiecywaniu udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w uczelni, polegające na wywarciu wpływu na decyzję, działanie (...)

 • Kolejna służba będzie wystawiać mandaty

  Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu. - Przede wszystkim chodzi tutaj o wyprzedzanie na skrzyżowaniu lub na podwójnej linii ciągłej czy przejazd na czerwonym świetle (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 92 - 148b)

  postępowania wywłaszczeniowego na rzecz Skarbu Państwa następuje z urzędu, a na rzecz jednostki samorządu terytorialnego - na wniosek jej organu wykonawczego. Wszczęcie postępowania (...)

 • Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

  zmniejszeniu czy zawieszeniu bez względu na wysokość przychodów. Czy zmieni się wysokość emerytury, jeżeli dłużej będzie się pracować? Wysokość emerytury obliczanej (...)

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  wystarczającą reakcją na wykroczenie. § 2. Na postanowienie o umorzeniu postępowania z przyczyn wskazanych w § 1 przysługuje zażalenie.§ 3. W sprawie o wykroczenie, w której odmówiono wszczęcia (...)

 • Kodeks karny

  skazania na karę pozbawienia wolności za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego.§ 1b. Sąd orzeka zakaz, o którym mowa w § (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  względu na zmianę siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi właściwość starosty do prowadzenia postępowania w sprawie wydania przedłużenia zezwolenia (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 1 - 62)

  patenty oraz dodatkowe prawa ochronne na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i znaki towarowe, a także prawa z rejestracji na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych (...)

 • Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

  . Wypowiedzenie wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie. 4. Podwyżka w wyniku której wysokość czynszu (...)

 • Kodeks Karny - Część Ogólna, Rozdziały I-XV

  pozbawienie praw publicznych w razie skazania na karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 za przestępstwo popełnione w wyniku motywacji zasługującej na szczególne (...)

 • X - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne. Przepisy ogólne

  egzekucyjnym jest orzeczenie sądu, klauzulę umieszcza się na wypisie orzeczenia, czyniąc wzmiankę o jej wydaniu na oryginale orzeczenia. W innych wypadkach klauzulę umieszcza się na (...)

 • Kodeks karny skarbowy

  przewidzianych w § 1 lub § 2 bieg przedawnienia przestępstwa skarbowego polegającego na uszczupleniu lub narażeniu na uszczuplenie należności publicznoprawnej rozpoczyna się z końcem (...)

 • Uprawnienia Policji w sprawach o wykroczenia

  , który uprzednio przedstawił się stwierdził, że dopuściłem się wykroczenia drogowego, a mianowicie przejechania na czerwonym świetle. Jednocześnie poinformował o wysokości mandatu (...)

 • Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

  o świadczenie wychowawcze jest bezpłatny, za jego pobranie i złożenie nie ma opłat. Uważać więc trzeba na oszustów, którzy chcą wyłudzić za to jakieś pieniądze (np. (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane