Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Dodatek stażowy

  , natomiast nie jest wymieniona wysługa lat? Inaczej rzecz nazywając, czy wysługa lat jest związana z zapisem na konkretnej umowie o pracę czy automatycznie z faktem podpisania umowy (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  wynagrodzenie cudzoziemca, wymiar czasu pracy albo liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu, rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy oraz okres ważności zezwolenia. Jeżeli (...)

 • Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

  lat pracy. Za pięć lat pracy w pełnym wymiarze czasu pracy (1978 –1982 r.) nie ma dokumentów, które potwierdzą wysokość jego zarobków. Do obliczenia (...)

 • Porada prawna na temat wysługa lat pracy

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wysługa lat pracy, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

  bezrobotnych i poszukujących pracy, w związku z udziałem tych osób w targach pracy i giełdach pracy organizowanych przez wojewódzki urząd pracy w ramach pośrednictwa (...)

 • Ustalenie wysokości wynagrodzenia

  szkole ponad gimnazjalnej i przedstawia świadectwa pracy, które dokumentują 20-letni staż pracy. Czy w jednym i drugim miejscu pracy przysługuje mu dodatek stażowy obliczony na podstawie (...)

 • Kodeks pracy

  dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem przepisów § 5. § 2. Za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę, (...)

 • Kodeks Karny - Część szczególna, Rozdziały XXVIII-XXXVII

  lat 2.§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 dotyczy zapisu na komputerowym nośniku informacji, sprawcapodlega karze pozbawienia wolności do lat 3.§ 3. Kto, dopuszczając się czynu określonego (...)

 • Emerytura a praca za granicą

  pracy. Właściwą do ustalenia uprawnień do renty jest w tym przypadku instytucja polska, bowiem w chwili, kiedy miał miejsce wypadek przy pracy zainteresowany podlegał polskiemu ustawodawstwu

 • Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

  osobom, które są pracownikami, będzie natomiast możliwa dopiero po złożeniu przez nie świadectwa pracy, które potwierdzi rozwiązanie stosunku pracy.   Zob. też: Jak (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

  zezwolenia na pracę sezonową w celu kontynuacji pracy sezonowej przez cudzoziemca na rzecz tego samego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub wykonywania pracy sezonowej (...)

 • Karta Nauczyciela

  , dopuszczalne jest nawiązanie stosunku pracy, o ile osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu. W przypadku gdy nauczyciel w ciągu pierwszego roku pracy (...)

 • Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

  razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 60, poz. 636 z późn. zm.), a więc wykonywania pracy zarobkowej w okresie orzeczonej niezdolności do pracy lub wykorzystywania zwolnienia od (...)

 • Kto może dostać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

  brakuje mniej niż 5 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny, w przypadku dalszego stwierdzenia niezdolności do pracy - orzeka się (...)

 • Terminy przechowywania akt pracowniczych od 2019 r.

  i konserwację, a także dokumentację dotyczącą podejrzeń o choroby zawodowe, chorób zawodowych, wypadków przy pracy oraz wypadków w drodze do pracy i z pracy oraz (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

  stosunku pracy pracowników uczelni, nieuregulowanych w ustawie, stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 2. Spory o roszczenia ze stosunku pracy (...)

 • Jakie emerytury dla nauczycieli?

  55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni),  mieć co najmniej 20 lat (kobiety) bądź 25 lat (mężczyźni) stażu (a więc okresów składkowych i nieskładkowych),  mieć (...)

 • Forma dokumentacji pracowniczej od 2019 r.

  wykazywania w raporcie informacyjnym ZUS RIA danych o okresach pracy górniczej, pracy równorzędnej z pracą górniczą oraz o okresach zaliczanych do pracy górniczej (...)

 • Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

  oraz o niekaralności, a także stażu pracy. .ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODU POŚREDNIKA PRACY Zawód Pośrednik pracy   Obecne wymagania Egzamin Przyznawanie (...)

 • Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

  pracy polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru zasiłku stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy. Zasada ta jest stosowana (...)

 • Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

  druku stwierdzające stan ciąży w okresie zatrudnienia, świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający rozwiązanie stosunku pracy z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, oświadczenie

 • Ustawa o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa

  niezdolności do pracy przed przerwą;   2) kod B - oznacza niezdolność do pracy przypadającą w okresie ciąży;   3) kod C - oznacza niezdolność do pracy (...)

 • Odwołanie w czasie zwolnienia lekarskiego

  pracy (chodzi tu o rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków (...)

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

  , wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, lub6) do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego, z powodu likwidacji (...)

 • Jak uzyskać wcześniejszą emeryturę – opinia prawna

  wyjątkiem, którego omawianie jest bezprzedmiotowe gdyż chce Pani skorzystać z prawa do wcześniejszej emerytury czyli w wieku 55 lat) w przypadku emerytów, którzy ukończyli 60 lat (kobiety) (...)

 • Jak przejść na emeryturę w związku z obniżeniem wieku emerytalnego od 1 października 2017 r.?

  lat ukończyłeś 65 lat. Co się stanie ze środkami w otwartym funduszu emerytalnym? Jeśli nie skończysz 60 lub 65 lat do 30 września 2017 r. Do końca września 2017 r. ZUS poinformuje (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • 7-proc. podwyżka dla nauczycieli od 2012 !!!

  Nauczyciele spodziewają się 7-proc. podwyżki od 1 września 2012 r. Będą się jeszcze starać wynegocjować dwukrotny wzrost po 5 proc. ? w styczniu (...)

 • Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia

  Jestem nauczycielką i chciałabym skorzystać z przysługującego mi urlopu dla poratowania zdrowia, ale dopiero od września, czyli od początku przyszłego (...)

 • Ile urlopu mi się należy???

  Pracuje po 5 godzin dziennie oprócz niedziel?Ile w końcu przysługuje mi urlopu?Jeśli chodzi o lata pracy to jest 9 lat.Moja mama pracuje w przedszkolu (...)

 • Alimenty na dziecko

  W jakiej wysokości sad może przyznac alimenty na dziecko jesli mój mąż zarabia ok 1600zł a ja nie pracuje? Obowiązek alimentacyjny spoczywa na obydwojgu (...)

 • URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY

  CHCE SIE DOWIEDZIEC JAKTO JEST Z URLOPEM WYCHOWAWCZYM PLATNYM. OD 1 LISTOPADA ZACZYNAM PRACE. TERMIN PORODU MAM NA 8 MARCA WIEC 3,4MIESIACE POPRACUJE. (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane