Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Umowa zlecenie - Co musisz wiedzieć o umowie zlecenie

  z należytym wykonaniem umowy zlecenie oraz zwolnienie przyjmującego zlecenie z zaciągniętych przez niego zobowiązań. Jeśli zlecenie jest odpłatne najważniejszym obowiązkiem (...)

 • VI - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 720 - art. 834)

  umowy. Art. 761[1]. § 1. Agent może żądać prowizji od umowy zawartej po rozwiązaniu umowy agencyjnej, jeżeli - przy spełnieniu przesłanek z art. 761 - propozycję zawarcia umowy (...)

 • Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług

  wykazanie związku między wypowiedzeniem umowy a zwolnieniem wszystkich pracowników, przy czym należy także wziąć pod uwagę ryzyko związane z prowadzeniem działalności. świadczenie usług, wypowiedzenie (...)

 • Porada prawna na temat wypowiedzenie umowy zlecenie

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wypowiedzenie umowy zlecenie, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Wypowiedzenie umowy zlecenia

  dający zlecenie, jak i przyjmujący zlecenie ma prawo do wypowiedzenia umowy zlecenia. Jest to prawo kształtujące, pozwalające jednej stronie rozwiązać stosunek zobowiązaniowy. Wypowiedzenie (...)

 • Umowa agencyjna

  zlecenie nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, umowę uważa się za potwierdzoną, jeżeli dający zlecenie niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o zawarciu umowy nie oświadczy (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 1-184)

  finansowe lub sprzedaż papierów wartościowych ze zobowiązaniem do ich odkupu, będą zawierane w wykonaniu umowy ramowej oraz że rozwiązanie umowy ramowej powoduje rozwiązanie wszystkich (...)

 • Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

  wariantem drugim, czyli rozwiązaniem stosunku pracy za wypowiedzeniem umowy o pracę.  Czym charakteryzuje się wypowiedzenie umowy o pracę?  Wypowiedzenie umowy (...)

 • Charakterystyka umowy zlecenia jako podstawy zatrudnienia

  . Natomiast przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie (...)

 • Prawa komandytariusza w spółce komandytowej

  . Pozostałe dwie sytuacje dotyczą wypowiedzenia umowy spółki niezależnie od woli (a nawet wbrew jej) pozostałych wspólników. Są to: wypowiedzenie umowy spółki (...)

 • Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

  nieobecność pracownika w pracy jest zawsze poważnym utrudnieniem funkcjonowania pracodawcy, zaś wypowiedzenie umowy o pracę jest zwykłym sposobem rozwiązania umowy o pracę, co musi (...)

 • Kodeks cywilny

  podwójnego wadium albo naprawienia szkody. Art. 70[5].  § 1. Organizator oraz uczestnik aukcji albo przetargu może żądać unieważnienia zawartej umowy, jeżeli strona tej umowy, inny uczestnik (...)

 • Kiedy i w jaki sposób likwidator spółki może zrezygnować z funkcji - opinia prawna

  przez przyjmującego zlecenie. Zgodnie z tymi przepisami, tj. z art. 746 kodeksu cywilnego, przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie, jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, (...)

 • Jak wygląda procedura złożenia rezygnacji przez zarząd spółki z o.o. - opinia prawna

  przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie. Zgodnie z tymi przepisami, tj. z art. 746 kodeksu cywilnego, przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie, jednakże (...)

 • Rozwiązanie umowy zlecenia

  szkodę. Przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie (...)

 • "Blankietowa umowa" na wykonanie usługi

  od umowy, zastosowanie mógłby znaleźć wówczas art. 737 kc, wedle którego przyjmujący zlecenie (Pański kontrahent) może bez uprzedniej zgody dającego zlecenie odstąpić od wskazanego (...)

 • Kodeks pracy

  po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy; ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę.Art. 361.  (...)

 • I - KODEKS CYWILNY - Część ogólna

  przetargu może żądać unieważnienia zawartej umowy, jeżeli strona tej umowy, inny uczestnik lub osoba działająca w porozumieniu z nimi wpłynęła na wynik aukcji albo przetargu w sposób (...)

 • Odstąpienie od umowy agencyjnej

  wykonywania swoich obowiązków. wypowiedzenie umowy, odstąpienie od umowy, umowa agencyjna, agent, dający zlecenie, szkoda, odszkodowanie

 • Wypowiedzenie umowy zlecenia

  szkodę. Przyjmujący zlecenie także będzie mógł je wypowiedzieć w każdym czasie, ale gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący (...)

 • Wypowiedzenie umowy zlecenia zawartej na czas określony

  powodu, powinien także naprawić szkodę. Również przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło (...)

 • Sposób wypowiedzenia umowy zlecenia

  W jaki sposób należy wypowiedzieć umowę zlecenia, by wypowiedzenie to było zgodne z przepisami Kodeksu cywilnego? Wypowiedzenie umowy zlecenia uregulowane zostało w art. 746 Kodeksu cywilnego.Art.

 • Wypowiedzenie terminowej umowy zlecenia

  oznaczeniu czasu jej wiązania dostrzegać także wolę stron wyłączenia uprawnienia do wypowiedzenia, to wypowiedzenie umowy byłoby niedopuszczalne. zlecenie, umowa zlecenia, wypowiedzenie, (...)

 • Umowny zakaz konkurencji - opinia prawna

  stosunku pracy na podstawie umowy o pracę, o której mowa w § 1 niniejszej umowy. §9 Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej (...)

 • Ważne powody odstąpienia od umowy zlecenia

  nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę. Przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło (...)

 • Termin wypowiedzenia umowy zlecenia

  umownych, a dopiero w drugiej kolejności do przepisów kodeksu cywilnego. zlecenie, umowa o świadczenie usług, zlecenie, rozwiązanie, wygaśnięcie, wypowiedzenie,

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Wypowiedzenie umowy zlecenie

  W jaki sposób mogę wypowiedzieć umowę zlecenia? Odsyłam do art. 746 kodeksu cywilnego. Do wypowiedzenia umowy zlecenia wystarczy jednostronne oświadczenie (...)

 • Wypowiedzenie umowy zlecenie?!!

  Pracowałam na umowę zlecenie. Wczoraj otrzymałam wypowiedzenię z zachowaniem 3 dniowego okresu wypowiedzenia. Nie został mi przedstawiony żaden powód, (...)

 • wypowiedzenie umowy zlecenie przez zleceniobiorcę

  Witam! Proszę Państwa czy zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność jakąś za zerwanie umowy zlecenie nie zachowując 14 dni okresu wypowiedzenia? Czy (...)

 • Klauzula zwrotu kosztów szkolenia-karą za wypowiedzenie umowy zlecenie

  Witam, Proszę o pilną pomoc.. Przy podpisywaniu umowy zlecenie pracodawca wymaga podpisania klauzuli zwrotów kosztów szkolenia w znacznej wysokości (...)

 • Umowa zlecenie

  Chcę zatrudnić osoby do zberania wpisów do katalogu. Jest kilka rodzajów wpisów a co za tym idzie różne prowizje od nich (liczbowa a nie procentowa). (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane