Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Wypowiedzenie umowy zlecenia

  Jakie konsekwencje wiążą się z wypowiedzeniem umowy zlecenia? Czy można wypowiedzieć umowę zlecenia zawartą na czas oznaczony? Kto może wypowiedzieć umowę? Na wstępie należy wskazać (...)

 • Wypowiedzenie umowy zlecenia

  Jak z punktu widzenia prawnego wygląda wypowiedzenie umowy zlecenia? Odnośnie wypowiedzenia umowy zastosowanie znajdą art. 746 § 1 i 2. Pierwszy paragraf dotyczy wypowiadania (...)

 • Wypowiedzenie umowy zlecenia

  „zwykłej” umowy zlecenia, nie tylko do umowy o świadczenie usług. zlecenie, wypowiedzenie umowy zlecenia, przyjmujący zlecenie, uprawnienie do wypowiedzenia (...)

 • Porada prawna na temat wypowiedzenie umowy zlecenia

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wypowiedzenie umowy zlecenia, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Wypowiedzenie umowy zlecenia

  1152/2000 stwierdził, iż strony umowy zlecenia mogą określić w umowie terminy i sposoby wypowiedzenia i przez to zrzec się możności wypowiedzenia zlecenia „w każdym czasie”. (...)

 • Sposób wypowiedzenia umowy zlecenia

  W jaki sposób należy wypowiedzieć umowę zlecenia, by wypowiedzenie to było zgodne z przepisami Kodeksu cywilnego? Wypowiedzenie umowy zlecenia uregulowane zostało w art. (...)

 • VI - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 720 - art. 834)

  umowy. Art. 761[1]. § 1. Agent może żądać prowizji od umowy zawartej po rozwiązaniu umowy agencyjnej, jeżeli - przy spełnieniu przesłanek z art. 761 - propozycję zawarcia umowy (...)

 • Wypowiedzenie terminowej umowy zlecenia

  oznaczeniu czasu jej wiązania dostrzegać także wolę stron wyłączenia uprawnienia do wypowiedzenia, to wypowiedzenie umowy byłoby niedopuszczalne. zlecenie, umowa zlecenia, wypowiedzenie, (...)

 • Wypowiedzenie umowy zlecenia przez stronę

  wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia. Dwutygodniowy okres wypowiedzenia umowy zlecenia zakończy się zatem w dniu, który nazwa odpowiada początkowemu dniowi terminu. (...)

 • Wypowiedzenie umowy zlecenia zawartej na czas określony

  wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie (...)

 • Wypowiedzenie umowy zlecenia zawartej na czas oznaczony

  640/2003): „Umowa zlecenia zawarta na czas oznaczony może być wypowiedziana przez każdą ze stron w każdym czasie (art. 746 kc)”.   wypowiedzenie, umowa, zlecenia, czas, (...)

 • Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

  nieobecność pracownika w pracy jest zawsze poważnym utrudnieniem funkcjonowania pracodawcy, zaś wypowiedzenie umowy o pracę jest zwykłym sposobem rozwiązania umowy o pracę, co musi (...)

 • Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

  wariantem drugim, czyli rozwiązaniem stosunku pracy za wypowiedzeniem umowy o pracę.  Czym charakteryzuje się wypowiedzenie umowy o pracę?  Wypowiedzenie umowy (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 1-184)

  finansowe lub sprzedaż papierów wartościowych ze zobowiązaniem do ich odkupu, będą zawierane w wykonaniu umowy ramowej oraz że rozwiązanie umowy ramowej powoduje rozwiązanie wszystkich (...)

 • Charakterystyka umowy zlecenia jako podstawy zatrudnienia

  odróżnieniu od umowy o pracę \"w prawie cywilnym przedmiot umowy zlecenia został ujęty wąsko, co wyraźnie ją różnicuje od umowy o pracę. Umowa zlecenia (...)

 • Świadczenia wynikające z wypadku przy pracy - opinia prawna

  przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia;wykonywania

 • Umowy śmieciowe – przekleństwo czy dobrodziejstwo

  ;umów śmieciowych” z punktu widzenia pracownika, należy oddzielnie potraktować umowy cywilnoprawne oraz umowę o prace na czas określony. Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  wyłącza to potrącenia umownego. Art. 15. § 1. Zawarcie przez spółkę kapitałową umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji (...)

 • Kodeks pracy

  po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy; ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę.Art. 361.  (...)

 • Umowa zlecenie - Co musisz wiedzieć o umowie zlecenie

  którąkolwiek ze stron, łączy się obowiązek naprawienia szkody. Zobacz: Porady prawne wypowiedzenie umowy zlecenie Jakie wypływają z umowy zlecenie obowiązki dla stron? Podstawowym (...)

 • Umowa agencyjna

  od umowy zawartej po rozwiązaniu umowy agencyjnej także wtedy, gdy do jej zawarcia doszło w przeważającej mierze w wyniku jego działalności w okresie trwania umowy agencyjnej, a zarazem (...)

 • Odstąpienie od umowy agencyjnej

  wykonywania swoich obowiązków. wypowiedzenie umowy, odstąpienie od umowy, umowa agencyjna, agent, dający zlecenie, szkoda, odszkodowanie

 • Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług

  , a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę. Nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów. (...)

 • Umowa zlecenia i umowa o dzieło a ubezpieczenia społeczne

  wykonywania określonych czynności. Umowa o dzieło różni się od umowy zlecenia tym, że wykonawca umowy o dzieło zobowiązuje się nie do samego działania, lecz do uzyskania określonego (...)

 • Kodeks cywilny

  podwójnego wadium albo naprawienia szkody. Art. 70[5].  § 1. Organizator oraz uczestnik aukcji albo przetargu może żądać unieważnienia zawartej umowy, jeżeli strona tej umowy, inny uczestnik (...)

 • Jak wygląda procedura złożenia rezygnacji przez zarząd spółki z o.o. - opinia prawna

  powodów, by od takiego założenia odstąpić. Wobec tego należy wyjaśnić, że wypowiedzenie zlecenia (odpowiednio – rezygnacja z funkcji członka zarządu) może nastąpić w każdym czasie. (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane