Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Wypowiedzenie umowy najmu - Jak wypowiedzieć umowę najmu mieszkania lub lokalu?

  wypowiedzenia umowy najmu z określonych powodów. ##baner## Wypowiedzenie umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym Najemca może wypowiedzieć umowę najmu bez zachowania (...)

 • Sposób wypowiedzenia umowy najmu

  możliwości technicznych, jak i związane z formą oświadczenia. W opisanym przypadku rzeczywiśćie trudne będzie do udowodnienia, ale nie niemożliwe, iż wypowiedzenie umowy najmu zostało (...)

 • Ustawa o ochronie praw lokatorów - krótki komentarz

  lokatora z czynności tych sporządza się protokół. Wypowiedzenie umowy przez właściciela Zgodnie z art. 11 ust. 1 u.o.p.l., wypowiedzenie przez właściciela może nastąpić jedynie: w (...)

 • Porada prawna na temat wypowiedzenie umowy najmu

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wypowiedzenie umowy najmu, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Zaległość w spłacie czynszu a minimalny termin wypowiedzenia

  wypowiedzeniu umowy najmu jest więc bezskuteczne. Natomiast rozwiązanie umowy za porozumieniem stron jest możliwe w każdym czasie. lokator, lokal, wynajmujący, czynsz, zalega, zaległość, (...)

 • Uprawnienia kuratora spadku - opinia prawna

  . Wypowiedzenie umowy najmu na podstawie tej ustawy możliwe jest tylko w sytuacjach ściśle w niej opisanych. Można więc stwierdzić, że wypowiedzenie umowy najmu jest (...)

 • Jakie obowiązki spoczywają na wynajmującym, a jakie na najemcy?

  : w czasie trwania najmu - bez ograniczeń czasowych, po ustaniu najmu - roszczenie o zwrot nadpłaconego czynszu przedawnia się w terminie 1 roku od dnia zwrotu przedmiotu najmu. Obowiązki (...)

 • Wady formalne złożonego wypowiedzenia

  Czy ważne jest Wypowiedzenie Umowy najmu lokalu użytkowego przez Wójta, które to pismo jest nierejestrowane - brak L.dz.- a w samym wypowiedzeniu są błędy formalne co do daty zawarcia (...)

 • Wynajmujesz lokal? Sprawdź, jak może się skończyć stosunek najmu

  językowego, „zdarzenie" to wydarzenie, fakt, a zatem postanowienia umowy ograniczające się jedynie do stwierdzenia, że dopuszczalne jest wypowiedzenie umowy najmu zawartej (...)

 • Wypowiedzenie umowy najmu

  rozwiązanie umowy najmu, czy bezpiecznej podać trzy miesięczny okres wypowiedzenia? Określenie wysokości czynszu najmu jest istotnym składnikiem umowy najmu. Bez ustalenia (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 1-184)

  finansowe lub sprzedaż papierów wartościowych ze zobowiązaniem do ich odkupu, będą zawierane w wykonaniu umowy ramowej oraz że rozwiązanie umowy ramowej powoduje rozwiązanie wszystkich (...)

 • Wykup mieszkania od spółdzielni rolniczej

  Państwo na myśli osoby zajmujące mieszkania na podstawie umowy najmu. Jak można domyślić się z treści pytania umowy najmu zostały podpisane na czas nieokreślony. Zastosowanie (...)

 • wypowiedzenie umowy najmu

  inaczej. Przepis art. 672 Kodeksu cywilnego (dalej k.c.), który znajduje się w przepisach ogólnych o najmie, przewiduje możliwość wypowiedzenia umowy najmu bez zachowania terminów

 • Terminy wypowiedzenia najmowanego mieszkania

  umowie najmu został oznaczony bardzo długi okres wypowiedzenia, innymi słowy bardzo możliwe, iż w umowie najmu, którą zawarliście Państwo zawarto postanowienie, zgodnie z którym wypowiedzenie (...)

 • Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas nieokreślony

  Jakie wymogi powinno spełniać wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas nieokreślony? Wypowiedzenie takiej umowy przez wynajmującego powinno jednak przebiegać w zgodzie z (...)

 • Czy można wypowiedzieć umowę najmu lokatorowi bez podania przyczyny?

  to czynność ułatwia znacznie procedurę rozwiązywania umowy najmu lokalu mieszkalnego. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron jest bowiem możliwe w każdym czasie. Podobne stanowisko (...)

 • Wypowiedzenie najmu i zwrot przedmiotu umowy

  długu, oraz uprzedzić o zamiarze wypowiedzenia umowy. Brak spłaty zaległego czynszu w wyznaczony terminie pozwala wynajmującemu złożyć najemcy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu (...)

 • Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

  przedterminowego rozwiązania umowy powinny pokrywać się z przewidzianymi w tym przepisie. Wypowiedzenie umowy najmu na czas oznaczony wtedy tylko będzie skuteczne, gdy taką możliwość (...)

 • Eksmisja i przydział lokalu socjalnego

  , mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego wskazuje, iż wypowiedzenie umowy najmu mieszkania, czy to w terminie półrocznym (art. 11 ust. 4) czy też trzyletnim (art. (...)

 • Ustanie stosunku najmu

  od wykazania, że ich wyprowadzka oznaczała wypowiedzenie najmu). Natomiast  wypowiedzenie umowy najmu przez właściciela, jeżeli lokatorzy byli  uprawnieni do odpłatnego (...)

 • Rozwiązanie umowy najmu na czas oznaczony

  typowe powody wypowiedzenia umowy najmu. Strony mogą zawrzeć umowie najmu na czas oznaczony klauzulę przewidującą możliwość wypowiedzenia, jeśli najemca odda przedmiot najmu (...)

 • Rozwiązanie umowy najmu (stan prawny do 10.07.2001)

  może wypowiedzieć umowę najmu lokalu mieszkalnego wyłącznie z ważnej przyczyny, Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego musi nastąpić na piśmie, w przeciwnym razie jest (...)

 • Skuteczne wypowiedzenie umowy najmu

  dalej wiążąca? Czy miałem prawo do rozwiązania umowy najmu bez wypowiedzenia, jeżeli najemca płaci co drugi czynsz najmu i zalega z jego płatnością łącznie za okres pięciu miesięcy? (...)

 • Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie okazjonalnie?

  wskazane są poszczególne etapy postępowania: 1.  wypowiedzenie umowy najmu – chyba że umowa zakończyła się z upływem terminu na który została zawarta. Do wypowiedzenia (...)

 • Problemy z najemcą

  jest nią właściciel. Jedynym sposobem pozostaje wypowiedzenie umowy najmu oraz wezwanie najemcy do zapłaty zaległego czynszu. W przypadku nie zastosowania się do wezwania, pozostaje droga (...)

 • Wstąpienie w stosunek najmu a prawa wynajmującego

  . Oznacza to, iż nie jest potrzebne zawarcie nowej umowy najmu pomiędzy wynajmującym a osobą wstępującą w stosunek najmu. Syn zmarłej osoby wejdzie w tym przypadku w prawa i obowiązki (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane