Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

  ;Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas oznaczony. 2. Umowa najmu lokalu socjalnego, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 1, może być zawarta z osobą, która nie ma tytułu (...)

 • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

  spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, albo właściciel lokalu niebędący członkiem spółdzielni wnosi opłaty jedynie za używanie tego lokalu. (...)

 • Ustawa o ochronie praw lokatorów - krótki komentarz

  odpłatne używanie lokalu? Stosownie do okoliczności, umowa o odpłatne używanie lokalu może przybrać formy: najmu (przepisy ogólne: art. 659-679 Kodeksu cywilnego, oraz przepisy (...)

 • Porada prawna na temat wypowiedzenie najmu lokalu uzytkowego

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wypowiedzenie najmu lokalu uzytkowego, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Czy można wypowiedzieć umowę najmu lokatorowi bez podania przyczyny?

  wymagania co najmniej takie same, jakie powinien spełniać lokal zamienny. Wysokość czynszu i opłat w lokalu zamiennym musi uwzględniać stosunek powierzchni i wyposażenia lokalu zamiennego (...)

 • Wypowiedzenie umowy najmu i eksmisja - opinia prawna

  zamiennego albo socjalnego, jeżeli sąd orzekł o wstrzymaniu wykonania opróżnienia lokalu do czasu dostarczenia im takiego lokalu, opłacają odszkodowanie w wysokości czynszu albo innych opłat (...)

 • Jakie obowiązki spoczywają na wynajmującym, a jakie na najemcy?

  : w czasie trwania najmu - bez ograniczeń czasowych, po ustaniu najmu - roszczenie o zwrot nadpłaconego czynszu przedawnia się w terminie 1 roku od dnia zwrotu przedmiotu najmu. Obowiązki (...)

 • Wypowiedzenie umowy najmu - Jak wypowiedzieć umowę najmu mieszkania lub lokalu?

  , na koniec miesiąca kalendarzowego, wypowiedzieć umowę najmu, o ile zamierza zamieszkać w należącym do niego lokalu - jeżeli lokatorowi przysługuje tytuł do lokalu, w którym (...)

 • Lokator nie zgadza się na podwyżkę czynszu, jednocześnie nie chce się wyprowadzić.

  do opuszczenia lokalu, wyznaczając w tym celu termin (możliwy do zrealizowania celem opróżnienia lokalu ze wszystkich sprzętów itp.). Jeśli kroki te okażą się nieskuteczne, powinni (...)

 • Ustanie stosunku najmu

  od wykazania, że ich wyprowadzka oznaczała wypowiedzenie najmu). Natomiast  wypowiedzenie umowy najmu przez właściciela, jeżeli lokatorzy byli  uprawnieni do odpłatnego (...)

 • Rozwiązanie umowy najmu z zachowaniem i bez zachowania terminów wypowiedzenia

  pobliskiej miejscowości, a lokator może używać tego lokalu, o ile lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego.Pamiętaj że:Wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu (...)

 • Podnajem od gminy a ochrona praw lokatorów - opinia prawna

  wyposażenia lokalu zamiennego do lokalu zwalnianego. Nie później niż na 3 lata naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny lokatorowi, o (...)

 • Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

  lokal zamienny. W lokalu zamiennym wysokość czynszu i opłat, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, musi uwzględniać stosunek powierzchni i wyposażenia lokalu zamiennego do lokalu (...)

 • Jak pozbyć się lokatora, który nie płaci czynszu?

  wypowiedzieć stosunek najmu. Jak powinno być dokonane wypowiedzenie i kiedy skutkuje? Wypowiedzenie powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie oraz określać przyczynę wypowiedzenia. (...)

 • Ustanowienie odrębnej własności lokalu

  przewidziane dla lokalu zamiennego (definicja została podana powyżej), aby możliwe było wypowiedzenie stosunku najmu z zachowaniem terminu sześciomiesięcznego. Zapewnienie lokalu (...)

 • Najem lokali użytkowych

  . Wynajmujący nie musi być właścicielem lokalu, może władać nim na podstawie umowy najmu, dzierżawy bądź posiadać ograniczone prawo rzeczowe (prawo użytkowania, własnościowe spółdzielcze (...)

 • Ochrona praw lokatorów

  miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny lokatorowi, o ile zamierza zamieszkać w należącym do niego lokalu, a nie dostarcza mu lokalu zamiennego i lokatorowi (...)

 • Prawo do lokalu socjalnego

  , jeżeli najemcy przysługuje tytuł do lokalu, w którym może zamieszkać w warunkach takich, jakby otrzymał lokal zamienny, lub jeżeli wynajmujący dostarczy mu lokal zamienny. W lokalu zamiennym (...)

 • Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie okazjonalnie?

  wraz z zamieszkującymi osobami ma opuścić mieszkanie. Jest to ostania możliwość dobrowolnego opuszczenia lokalu przez najemcę – kolejny etap postępowania jest przymusową eksmisją z lokalu. 3. (...)

 • Terminy wypowiedzenia najmowanego mieszkania

  umowie najmu został oznaczony bardzo długi okres wypowiedzenia, innymi słowy bardzo możliwe, iż w umowie najmu, którą zawarliście Państwo zawarto postanowienie, zgodnie z którym wypowiedzenie (...)

 • Uprawnienia kuratora spadku - opinia prawna

  . Wypowiedzenie umowy najmu na podstawie tej ustawy możliwe jest tylko w sytuacjach ściśle w niej opisanych. Można więc stwierdzić, że wypowiedzenie umowy najmu jest wyjątkiem. (...)

 • Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas nieokreślony

  lokalu zamiennym wysokość czynszu i opłat, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, musi uwzględniać stosunek powierzchni i wyposażenia lokalu zamiennego do lokalu zwalnianego. 5. (...)

 • Jakie konsekwencje rodzi upadłość TBS - opinia prawna

  zawarli z TBS umowy najmu lokali i pobrano od nich kaucje i partycypacje (zapisy w umowie najmu). Zasady zwrotu kaucji i partycypacji określa umowa najmu. Kaucja jest zwracana po rozwiązaniu (...)

 • Rozwiązanie umowy najmu (stan prawny do 10.07.2001)

  może wypowiedzieć umowę najmu lokalu mieszkalnego wyłącznie z ważnej przyczyny, Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego musi nastąpić na piśmie, w przeciwnym razie (...)

 • Wypowiedzenie najmu lok. komunalnego

  samej miejscowości, a lokator może używać tego lokalu, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego.  Podstawowym warunkiem możliwości wypowiedzenia stosunku najmu (...)

 • Przejęcie budynku a prawa najemcy

  podpisać z osobami, które mają podpisane teraz umowy najmu lokalu i na bieżąco regulują opłaty umowy najmu lokalu komunalnego oraz czy gmina może podpisać z osobami, które (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane