Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Jak wypełnić wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - EDG-1?

  przedsiębiorcą. Przedsiębiorcami są jedynie wspólnicy spółki cywilnej. Do ewidencji działalności gospodarczej wpisuje się osobę, zatem także jej NIP i REGON. NIP spółki (...)

 • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

  , ustanowieniu zarządu i zarządu komisarycznego;2) dane o osobie likwidatora wraz ze sposobem reprezentacji, zarządcy oraz zarządcy komisarycznego;3) informację o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki;4

 • Jak zarejestrować indywidualną działalność gospodarczą?

  , że możesz wybrać jeden z dwóch wariantów dotyczących VAT:  rejestracja jako podatnik czynny - złóż wypełniony formularz VAT-R, rejestracja jako podatnik zwolniony - możesz

 • Porada prawna na temat wypełniony nip 3

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wypełniony nip 3, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?

  skarbowego, a kopia protokołu trafia do przedsiębiorcy. Jeżeli w chwili zamknięcia firmy nie minęły 3 lata od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży towarów lub usług za pomocą konkretnej (...)

 • Kto może świadczyć usługi ochrony osób i mienia?

  na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie osób i mienia, cofa udzieloną  przedsiębiorcy koncesję. Dane kontaktowe Adres do korespondencji: MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I

 • Kto może świadczyć usługi detektywistyczne?

  . Zmiana wpisu w rejestrze zwolniona z opłaty skarbowej 3. Decyzja o wykreśleniu z rejestru 10 zł,- 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania przedsiębiorcy przed organem 17 zł,- W (...)

 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

  zastrzeżeniem art. 27 ust. 3.  3. Decyzja o wpisie zawiera:  1) firmę przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;  2) numer identyfikacji (...)

 • Skorzystaj z nowego Wykazu podatników VAT

  względu na siedzibę spółki) na formularzu NIP-8 (podmiot wpisany do KRS) lub NIP-2 (np. spółka cywilna) lub NIP-7 (osoba fizyczna nie podlegająca rejestracji w CEiDG). Wykaz (...)

 • JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

  ). Załącznik nr 3 do ww. rozporządzenia stanowi objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K), z których wynika, że w poz. 11 tych deklaracji wykazuje się dostawę

 • JPK_VAT - obowiązek wszystkich podatników VAT

  bankowych, obrotów magazynowych. W takiej sytuacji będziesz mieć nie mniej niż 3 dni na udostępnienie żądanych plików JPK. Możesz je przekazać np. na pendrive, karcie pamięci, (...)

 • Chcesz prowadzić stację benzynową, zobacz jak uzyskać koncesję na obrót paliwami

  opłata ta nie może być mniejsza niż 200 zł i nie większa niż 1.000.000 zł. Prawidłowość obliczeń przedsiębiorcy jest weryfikowana na podstawie specjalnego formularza, który wypełniony, (...)

 • Złóż wniosek PIT-WZ, aby rozliczyć PIT-37

  , twoje zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane. Zaakceptuj PIT-37 lub go odrzuć Sprawdź, czy twój roczny PIT-37 jest poprawnie wypełniony i czy zawiera wszystkie dane. Zaakceptuj go lub odrzuć

 • Kierujący pojazdami

  , art. 71 ust. 1 i 2, art. 72 ust. 1 i 2, art. 77 ust. 2, art. 80 ust. 1-5, art. 85 ust. 3 i 8, art. 86 ust. 4, 5 i 7, art. 87 ust. 3, art. 88 ust. 1, 4, 6, 7 i 9, art. 96 ust. 3, art. 97 ust. (...)

 • Zakup i sprzedaż towaru przed rejestracją VAT

  drodze decyzji na podstawie zgłoszenia identyfikacyjnego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem – NIP-2. Zaś identyfikator (...)

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy dofinansowuje kształcenie ustawiczne pracowników

  rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.) – art. 69a i 69b, art. 109 ust. 2d-2n, art. 22 ust. 1 i 4 pkt 3 i 4, art. 4 ust. 1 pkt 7 lit h-i (wskazuje zadania ministra właściwego (...)

 • Zmiana danych w CEIDG

  roboczych.  3. Zmiana wpisu w CEIDG  Zmiana wpisu w CEIDG polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego nowych danych. Zmiana dokonana jest z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie

 • Twój e-PIT gotowy od 15 lutego

  : NIP i datę urodzenia) kwotę przychodu z deklaracji za rok 2017 kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców (np. PIT-11) za rok 2018 lub używa profilu zaufanego      3

 • Założenie spółki jawnej

  wniosek zostanie zwrócony. Sąd przesyła z urzędu wnioski i zgłoszenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu, do urzędu statystycznego wojewó

 • Chcesz zostać dostawcą internetu? Sprawdź jak działać zgodnie z prawem! - opinia prawna

  państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. W razie zakończenia działalności gospodarczej obowiązek ten może być wypełniony przez przekazanie danych do przechowywania innemu operatorowi (...)

 • Zgłoszenie spółki do urzędu skarbowego

  podatkowej (NIP) do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Wynika on z art. 82 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie gospodarczej (Dz.U. nr 173, poz. 1808). Przedsiębiorcy

 • Ministerstwo Finansów zaprezentowało wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe

  1 proc. na organizacje pożytku publicznego.Dla zweryfikowania tożsamości podatnika potrzebne będą dane autoryzujące, takie jak PESEL lub NIP, imię i nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu w roku

 • Potwierdzenie nadania numeru NIP

  NIP uzyskałem ponad 10 lat, w moim rodzinnym mieście. Obecnie mieszkam w Warszawie. Chciałbym otrzymać potwierdzenie nadania NIP-u. Do którego urzędu skarbowego mam się zgłosić? Jakie pismo (...)

 • PL przed NIP

  dokumentów. Dla zupełnej jasności sytuacji podatnik mógłby rozważyć wyrobienie dwóch pieczątek – z NIP PL, której używałby przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych, (...)

 • Sukcesja firm jednoosobowych

  związanych z przedsiębiorstwem jest niedopuszczalne. Jeśli zarządca sukcesyjny nie złożył takiego wniosku, to z upływem 3 miesięcy od dnia, w którym poprzedni zarządca sukcesyjny został (...)

 • Stowarzyszenie - REGON, NIP, likwidacja

  ;asekuracyjnie już przy rejestracji stowarzyszenia ubiegać się o REGON, jak i NIP (tego drugiego nie uzyska bez pierwszego). Polecamy również: Nadanie NIP-u przez Urząd SkarbowyStowarzyszenie (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane