Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  osiągnięcia jednego z małżonków, 9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy, 10) przedmioty (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  domowym.Art. 44. (uchylony).Art. 45. § 1. Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z (...)

 • Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

  rodzinnych.  Jeśli np. rodzic mieszka z nieletnią córką, która ma dziecko i jest samotna, i opiekuje się nimi, to może się on ubiegać o świadczenie wychowawcze na (...)

 • Porada prawna na temat wynajem mieszkania rodzinie z dzieckiem i ich prawa

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wynajem mieszkania rodzinie z dzieckiem i ich prawa, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Dla kogo świadczenia rodzinne?

  rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony)  - na pokrycie (...)

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (WYCIĄG)

  agencyjną lub umowę zlecenia, może wystąpić z wnioskiem do Zakładu o ustalenie prawa do tych świadczeń i o wydanie decyzji.2. Z wnioskiem o ustalenie prawa do świadczeń (...)

 • Projekt ustawy o rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka

  .    Art. 15 podkreśla i precyzuje konieczność podtrzymywania więzi emocjonalnej łączącej dziecko umieszczone w niespokrewnionej z dzieckiem i zawodowej niespokrewnionej (...)

 • Nowe zasady wspierania rodzin zastępczych od 11 listopada 2004 r.

  oraz zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem wielodzietnej i specjalistycznej rodzinie zastępczej, począwszy od dnia ustanowienia rodziny zastępczej,2) w zawodowej niespokrewnionej (...)

 • Prawa i obowiązki rodziców zastępczych

  dziecka i poszanowaniem jego praw, w szczególności prawa do: wiedzy o swoim pochodzeniu, podtrzymywania kontaktu emocjonalnego z rodziną naturalną i innymi osobami bliskimi, poszanowania (...)

 • Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

  dokumenty stanowiące podstawę weryfikacji (z uwagi na limity powierzchni użytkowej i ceny mieszkania) uprawnienia nabywcy do finansowego wsparcia - umowa o ustanowieniu lub przeniesieniu (...)

 • Przeciwko przemocy w rodzinie

  w rodzinie Osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się pomocy, m.in. w formie: poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego i socjalnego;  interwencji kryzysowej i (...)

 • Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

  prawa i wypłaty zasiłku macierzyńskiego przyjmuje się także potwierdzoną przez pracodawcę za zgodność z oryginałem kopię oświadczenia o braku zamiaru korzystania przez drugiego (...)

 • Osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem a ZUS

  ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem i jesteś: osobą, która składa oświadczenie o zamiarze objęcia ubezpieczeniami (...)

 • VII - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie nieprocesowe

  ;rej postępowanie dotyczy. Art. 578. Postanowienia sądu opiekuńczego są skuteczne i wykonalne z chwilą ich ogłoszenia, a gdy ogłoszenia nie było, z chwilą ich wydania. (...)

 • Kiedy sąd ustanawia opiekuna?

  podopiecznego, jeżeli można mu przypisać winę w nadzorze dziecka.   Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 1964 r., Nr 9, poz. 59, ze zmianami); ustawa (...)

 • Kto może otrzymywać zasiłek rodzinny?

  utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony). Zasiłek (...)

 • Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

  związku z Niemką. Ja mieszkam w Polsce i tutaj pracuję, a moja partnerka Niemczech i tam jest zatrudniona. W listopadzie 2006 r. urodziło się córka. Ma ona obywatelstwo niemieckie (...)

 • „Za życiem” - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin

  z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575, z późn. zm.);  ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy (...)

 • Narodowy Program Mieszkaniowy i nowy rodzaj najmu

  docelowym przeniesieniem własności. W ich przypadku możliwe jest potrącanie zaległego czynszu z rat wpłaconych na poczet ceny mieszkania. Chroni to najemców przed uzależnieniem (...)

 • Na jaką pomoc społeczną można liczyć?

  rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Prowadzona jest: z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i (...)

 • Skutki rozwodu

  , gdy mieszkanie stanowi własność tego małżonka, Opuszczenie z własnej woli mieszkania przez byłego małżonka nie wyklucza dochodzenia przez niego należnych mu z tytułu uprawnienia (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. I

  traktowania i karania skazanego.§ 2. Skazany zachowuje prawa i wolności obywatelskie. Ich ograniczenie może wynikać jedynie z ustawy oraz z wydanego na jej podstawie (...)

 • Dla kogo zasiłek rodzinny?

  dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatek (...)

 • Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

  urząd pracy w ramach pośrednictwa pracy.Zorganizowany przejazd bezrobotnych i poszukujących pracy na miejsce ww. targów i giełd, i z powrotem odbywa (...)

 • Stypendia - jaką pomoc materialną mogą otrzymać studenci i doktoranci w roku akademickim 2018/2019?

  ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub prawa z rejestracji topografii układu scalonego albo złożenia wniosku o przyznanie prawa do (...)

 • Mienie PKP

  z tego względu podlegała komunalizacji z mocy prawa. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił prezentowany w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek...

  Witam! Poszukuję pilnie informacji na następujący temat. Wynajmowałem mieszkanie - jak się okazało właścicielka nie odprowadzała za nie podatku (...)

 • Wysokość alimentów - a dochody ojca

  Witam czy jest gdzies okreslona maksymalna wysokosc alimentow, jakie moze placic zobowiazany w stosunku do jego dochodow i potrzeb? po prostu jest taka (...)

 • Alimenty dla byłego współmałżonka

  Jestem po rozwodzie. Mój mąż został uznany winnym rozpadowi małżeństwa. Moja sytuacja finansowa uległa pogorszeniu. Chciałabym wystąpić o alimenty (...)

 • Podwyższenie alimentów

  Wyczytałam, że o podwyższenie alimentów mogę starać się po roku od uprawomocnienia się wyroku. Czy to prawda? Pomóżcie. (madzia) Po 6 miesiącach (...)

 • Alimenty na dziecko

  W jakiej wysokości sad może przyznac alimenty na dziecko jesli mój mąż zarabia ok 1600zł a ja nie pracuje? Obowiązek alimentacyjny spoczywa na obydwojgu (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane