Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Karta Nauczyciela

  projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. 6. Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

  akademickiego pełniącego funkcję rektora, z końcem roku akademickiego, w którym ukończył on 70. rok życia, przekształca się - na czas pozostały do zakończenia pełnienia tej funkcji (...)

 • Wynagrodzenie nauczyciela

  ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, (...)

 • Porada prawna na temat wynagrodzenie nauczyciela za czas pełnienia funkcji radnego

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wynagrodzenie nauczyciela za czas pełnienia funkcji radnego, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ograniczenie wymiaru zatrudnienia nauczyciela

  przedstawienia wariantów i możliwości oceny przez sąd zwolnienia, ograniczenia, czy przeniesienia w stan nieczynny nauczyciela. praca, zatrudnienie, czas pracy, nauczyciel, karta nauczyciela, (...)

 • Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich

  oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Wynagrodzenie w okresie odbywania kary pozbawienia wolności nauczycielowi akademickiemu nie przysługuje. Pamiętaj, że: Wymierzenie za (...)

 • Ubezpieczenia i świadczenia wypadkowe

  chronieniu innych osób przed napaścią, przy wykonywaniu funkcji radnego lub członka komisji rady wszystkich jednostek samorządu terytorialnego albo przy wykonywaniu przez sołtysa czynności (...)

 • Umowa o pracę i mianowanie nauczyciela

  tym że w takim wypadku nauczycielowi przysługuje odszkodowanie za pozostałą część okresu wypowiedzenia w wysokości wynagrodzenia liczonego jak za okres urlopu wypoczynkowego. Okres, za (...)

 • Odwołanie i rezygnacja z funkcji członka zarządu

  ? Odwołanie z funkcji członka zarządu nie wpływa na umowę o pracę ani na żadną umowę cywilnoprawną, dotyczącą pełnienia funkcji członka zarządu. Nie oznacza to jednak, ze stosunek" (...)

 • Państwowy zasób kadrowy

  ten wzrasta o 1 % za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę na wysokim

 • Kodeks spółek handlowych (art. 301-387)

  lub rady nadzorczej, którzy ponoszą odpowiedzialność za dokonanie nienależnych świadczeń, odpowiadają za ich zwrot solidarnie z odbiorcą świadczenia. § 2. Roszczenia, o których (...)

 • Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy

  jakie wynagrodzenie przysługuje mu za jej czas? Przez usprawiedliwioną nieobecności pracownika w pracy rozumie się: czas niezbędny pracownikowi do wzięcia udziału w posiedzeniu (...)

 • Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli

  ? Mianowanie na stanowisko nauczyciela nastąpić może tylko wtedy, gdy istnieją warunki do zatrudnienia nauczyciela w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nie określony, a kandydat (...)

 • Nowe zasady wspierania rodzin zastępczych od 11 listopada 2004 r.

  wynagrodzenie w wysokości 120% podstawy. Wynagrodzenie to zwiększa się o 20% podstawy, jeżeli w rodzinie zastępczej przebywa w okresie dłuższym niż 10 dni w miesiącu kalendarzowym więcej (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 255 - 282)

  powierzane dodatkowe funkcje, w szczególności kierownicza, koordynacyjna lub kontrolna.  4. Powierzenie dodatkowej funkcji, o której mowa w ust. 3, może nastąpić na czas nieokreślony (...)

 • Czynności członków zarządu spółek działających na podstawie umów cywilnoprawnych a VAT

  wykonania tych czynności (usług) uznany za podatnika VAT. Zważywszy na to, że wynagrodzenie za przedmiotowe czynności (usługi) zarządzania świadczone na podstawie umowy zawartej na (...)

 • Zasady przechodzenia nauczycieli na emeryturę bez względu na wiek po 2007 roku

  nauczyciela. Termin rozwiązania stosunku pracy na wniosek nauczyciela określają przepisy art. 23 ust.  1 i ust. 2 Karty Nauczyciela (w przypadku nauczyciela zatrudnionego (...)

 • Jakie wynagrodzenie należy się za pracę?

  , a więc za czas niewykonywania pracy. Zachowanie prawa do wynagrodzenia w takiej sytuacji musi przewidywać przepis prawa (np. wynagrodzenie za czas choroby trwającej do 33 (...)

 • Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

  pracownikowi kary porządkowej za określone przewinienie nie wyklucza uznania tego samego zachowania za przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę. Oznacza to, że pracodawca może wymierzyć (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 1 - 106)

  ;wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka;   3) prowadzenie badań naukowych i prac (...)

 • Wynagrodzenia dla członków Zarządu przekształconej spółki

  przez Radę Nadzorczą ws. wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, tj. po pierwszym posiedzeniu RN w dniu 6.07.2012r. ustalającym wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie? Czy (...)

 • Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

  radnego w posiedzeniach zarządu miasta i uzyskiwaniu z tego tytułu diet - nie są one bowiem wynagrodzeniem za pracę, a jedynie ekwiwalentem, rekompensatą za stracony czas i poniesione (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  wpisu do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, ich osobach prawnych lub jednostkach organizacyjnych, a także którzy wykonują pracę w ramach pełnienia funkcji (...)

 • Urlop dla poratowania zdrowia a zarobkowanie

  to wynagrodzenie kuratora społecznego. Dlatego też naszym zdaniem, choć pełnienie funkcji może stać w pewnej sprzeczności z celem przedmiotowego urlopu, to jednak brak podstaw do odwołania (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  majątkowym zobowiązanego.§ 2. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  na czas nieoznaczony, wspólnik może wypowiedzieć umowę spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego. § 2. Spółkę zawartą na czas życia wspólnika uważa się za zawartą (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Społeczny kurator sądowy

  Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, (...)

 • Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia

  Jestem nauczycielką i chciałabym skorzystać z przysługującego mi urlopu dla poratowania zdrowia, ale dopiero od września, czyli od początku przyszłego (...)

 • dyżury domowe

  Pracuje w wodociągach na stanowisku konserwatora sieci wodociągowej,prasuję przez cały tydzień od poniedziałku do piątku tj.40godz.tygodniowo,lecz (...)

 • gminy zbierają chętnych na ławinków

  Słyszałem, że można do gmin zgłaszać swoja kandydaturę na ławnika sądowego! Do kiedy to można uczynić? Jakie trzeba spelnić warunki? Kto może (...)

 • wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego

  Czy pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego i czy treść jest zgodna z kodeksem pracy-"wnoszę o wypowiedzenie (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane