Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Jakie warunki powinny spełniać pomieszczenia pracy?

  pracy? Do pomieszczeń i stanowisk pracy położonych na różnych poziomach powinny prowadzić bezpieczne dojścia stałymi schodami lub pochylniami. Nawierzchnie schodów, pomostów i

 • Badania psychotechniczne

  warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.   Jak można założyć do wykonywania pracy przez (...)

 • Badanie kontrolne pracownicy w ciąży

  lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.   badanie kontrolne, zaświadczenie lekarskie, praca

 • Porada prawna na temat wykaz stanowisk szkodliwych

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wykaz stanowisk szkodliwych, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Obowiązkowe badania lekarskie pracownika

  oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach. Opisane w pytaniu zachowanie pracodawcy należy uznać za naruszenie jego obowiązków związanych (...)

 • Badania pracowników - zaświadczenie lekarskie

  skierowaniu dwa lub więcej stanowisk pracy, w kolejności odpowiadającej potrzebom zakładu,   w przypadku pracowników - określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony, informacje (...)

 • Nowe wymagania dla stacji kontroli pojazdów

  przy tych badaniach;  wykaz diagnostów przeprowadzających badania techniczne pojazdów.   Stanowisko kontrolne w stacji kontroli pojazdów przeprowadzającej badania techniczne w dniu

 • Zmiany w Kodeksie pracy po wejściu do UE

  również zobowiązany do prowadzenia rejestrów pracowników zatrudnionych przy wszystkich wymienionych wyżej pracach. Wykaz substancji oraz wzory rejestrów zostaną określone (...)

 • Zdiagnozowanie choroby zawodowej

  między działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy a wystąpieniem choroby. Przy tak sformułowanej definicji choroby zawodowej nie będzie można uznać schorzenia za chorobę

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie warunków odbywania rehabilitacji zawodowej uprawniających do zasiłku wyrównawczego oraz szczegółowych zasad przyznawania tego zasiłku

  ;w szczególności wynagrodzenia za pracę, organizacji oraz wyposażenia ośrodków i wyodrębnionych stanowisk pracy. § 14. 1. Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych w porozumieniu z

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. III

  szczególności gdy kontakty te powodują wzrost ryzyka zachowań niebezpiecznych. Art. 205. Do wykonania środków zabezpieczających, które polegają na zakazie zajmowania określonych stanowisk, wykonywania (...)

 • Regulamin pracy

  oraz kobietom, 7) rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego, 7a) wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym

 • Rozkład czasu pracy w sklepie

  i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego, 7a) wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu (...)

 • Wymagania co do treści regulaminu pracy

  , czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia, 5. wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom, 6. rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w (...)

 • E-skierowanie i elektronizacja dokumentacji medycznej

  skierowań zapisywanych w Systemie Informacji Medycznej, zwanej dalej „SIM”. Wykaz świadczeń opieki zdrowotnej, dla których skierowania będą wystawiane w postaci elektronicznej w SIM

 • Ekwiwalent za korzystanie z własnej odzieży

  przez załogę, w trybie przyjętym w zakładzie pracy. Regulacja ta jednak nie dotyczy stanowisk, na których są wykonywane prace związane z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych (...)

 • Praca w szczególnych warunkach

  stanowisk ustalone na podstawie przepisów dotychczasowych. Z przedstawionegonopisu wynika raczej, iż jest Pani osobą urodzoną po dniu 31 grudnia 1948 r. Dla takich osób ustawa przewidziałą osobne (...)

 • Ksero w miejscu zatrudnienia

  pracodawca musi zapewnić organizację pracy i stanowisk w sposób zabezpieczający pracowników przed oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwości. Może warto zrobić pomiary (...)

 • Karta Nauczyciela

  egzaminy znajomości języka i wykaz tych egzaminów oraz może określić szkoły i wypadki, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu

 • Kodeks Karny - Część Ogólna, Rozdziały I-XV

  i 57a § 2. Wpisu do wykazu dokonuje się na wniosek zainteresowanego podmiotu. Wykaz jest publikowany co najmniej raz w roku, w formie obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Ministra

 • Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

  wykonywania pracy, zwanych "narażeniem zawodowym". Wykaz chorób zawodowych i szczegółowe zasady postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznania i stwierdzenia chorób (...)

 • Dodatkowy urlop policjanta

  0,1 do 300 000 MHz w strefie zagrożenia, c) w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych, których wykaz określają odrębne przepisy, d) przy fizycznym zwalczaniu terroryzmu, (...)

 • Nabór wniosków o dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy

  przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem  elektromagnetycznym; oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym; ochrona przed energią elektryczną

 • Walka z oszustwami podatkowymi. W 2015 r. nowe przepisy

  przeciwdziałania stosowaniu szkodliwych środków i praktyk podatkowych oraz ma służyć promowaniu zasad uczciwej konkurencji i równych szans w obszarze opodatkowania przedsiębiorstw. wymiana informacji (...)

 • Rada Ochrony Pracy rozpatrzyła sprawozdanie inspekcji

  stwierdzeniem bezpośredniego zagrożenia życia bądź zdrowia pracujących. 13 tys. osób zatrudnionych - wbrew obowiązującym przepisom - przy pracach wzbronionych, szkodliwych bądź niebezpiecznych, (...)

 • Mandat za bombki

  przeciwwybuchowe) brak miejscowej wentylacji wywiewnej na stanowiskach pracy, na których stosowany jest lakier do malowania ozdób choinkowych  brak zabezpieczeń stanowisk pracy dmuchalni, dekoratorni

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • napoje w pracy

  praca na kotłowniach zawsze należała do tych prac objętych warunkami szkodliwymi, uciążliwymi. wszystko zależało jak zakwalifikowano warunki panujące (...)

 • emerytury pomostowe

  proszę o pomoc: szukam wykazów stanowisk, zawodów za które były wypłacane dodatki za warunki szkodliwe. Praca odbywała się w latach '65 - '70. (...)

 • Uległem wypadkowi w pracy

  Witam,mam ttaki problem,mianowicie uległem wypadkowi w pracy,mam noge w gipsie i rozkawałkowany palec,w firmie pracuje 13 dni,czy przysługuje mi chorobowe (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane