Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Dzierżawa - Najważniejsze informacje na temat umowy dzierżawy.

  , wydzierżawiający może dzierżawę wypowiedzieć bez zachowania terminu wypowiedzenia. Jednakże wydzierżawiający powinien uprzedzić dzierżawcę udzielając mu dodatkowego trzymiesięcznego (...)

 • Dzierżawa samochodu z kierowcą

  ;najmu lub dzierżawy i umowę zlecenia (przedmiotem pierwszej byłby najem lub dzierżawa samochodu, przedmiotem drugiej byłoby świadczenie usług). Jeżeli wydzierżawiający nie jest kierowcą

 • Nakłady na rzecz dzierżawioną

  dzierżawcę. Wydzierżawiający może zatem zdecydować o pozostawieniu ulepszeń dla siebie za zapłatą dzierżawcy ich wartości, a dzierżawca nie może sprzeciwić się temu wyborowi, chyba że umowa (...)

 • Porada prawna na temat wydzierżawiający

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wydzierżawiający, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Dzierżawa a amortyzacja

  , dzierżawca, wydzierżawiający

 • Umowa dzierżawy a podatki

  na zapłatę. Niezależnie od podatków dotyczących gruntu, wydzierżawiający uzyska czynsz dzierżawny, który stanowi odrębne źródło przychodu opodatkowane podatkiem dochodowym. Podatnik może wybrać (...)

 • V - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 627 - art. 719)

  naruszenia powyższego obowiązku wydzierżawiający może dzierżawę wypowiedzieć bez zachowania terminów wypowiedzenia. Art. 699. Jeżeli termin płatności czynszu nie jest w umowie oznaczony, (...)

 • Umowa dzierżawy a prawa dzierżawcy

  , umowa, dzierżawca, wydzierżawiający, zakończenie, prawa, obowiązki, prawo pierwokupu, nieruchomość, ruchomość, forma, pisemna, nieważność, czas nieokreślony, określony, domniemanie, 30 lat

 • Umowa dzierżawy a zwrot nakładów

  wydzierżawiający jest zobowiązany na podstawie art. 408 kc, jedynie do zwrotu nakładów koniecznych na remont budynku, a innych nakładów tylko wtedy, gdy będą zwiększać wartość budynku w chwili (...)

 • Brak zapłaty czynszu dzierżawnego

  miesiące, wydzierżawiający może wypowiedzieć dzierżawę bez zachowania terminu wypoiwedzenia. Jednakże wydzierżawiający winien uprzedzić dzierżawcę, udzielając mu dodatkowego trzymiesięcznego (...)

 • Dzierżawa nieruchomości a nakłady

  stanu faktycznego wynika chęć zatrzymania ulepszeń, w takim razie wydzierżawiający będzie musiał zapłacić sumę odpowiadającą rzeczywistej wartości urządzeń (a nie dowolnie zadeklarowaną przez

 • Umowa dzierżawy hali magazynowej

  pobierania z niej różnego rodzaju pożytków, tak naturalnych jak i cywilnych - czyli dochodów które przynosi rzecz na podstawie stosunku prawnego. dzierżawa, hala, dzierżawca, wydzierżawiający

 • Wypowiedzenie umowy dzierżawy

  umowy, przejście praw i obowiązków spadkodawcy, dzierżawca, wydzierżawiający

 • Różnica między umową najmu a dzierżawą

  , wydzierżawiający nie musi być właścicielem rzeczy oddanej w dzierżawę i nie musi mu przysługiwać wobec niej jakieś prawo. W odniesieniu zarówno do ruchomości jak i do nieruchomości te (...)

 • Wygaśnięcie umowy dzierżawy

  stanu poprzedniego.W braku odmiennej umowy decyzję dotyczącą ulepszeń podejmuje wydzierżawiający. Może on więc pozostawić budynki i zapłacić dzierżawcy sumę równą wartości budynków, (...)

 • Naprawa dachu dzierżawionego budynku

  to remont), czy też w postaci odpisów amortyzacyjnych (jeśli była to modernizacja). Oczywiście, jeśli budynek jest oddany w dzierżawę, może zdarzyć się sytuacja, iż wydzierżawiający (właściciel) (...)

 • Wypowiedzenie umowy dzierżawy

  odda w poddzierżawę. Ponadto, na zasadzie odpowiedniego stosowanie do dzierżawy przepisów o najmie, wydzierżawiający ma prawo wypowiedzieć umowę dzierżawy bez zachowania terminów wypowiedzenia (...)

 • Faktura za dzierżawę z dużym opóźnieniem

  możliwość, iż część należności już się przedawniła (3 lata o dnia wymagalności). Jednakże to rozwiązanie oznacza, że wydzierżawiający może naliczyć odsetki za zwłokę. Bardziej jednoznaczna (...)

 • Umowa dzierżawy a umowa najmu

  wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony (...)

 • Wzajemne rozliczenia stron umowy dzierżawy

  przepisów o wykonywaniu dzierżawy (art. 705 kc).Dzierżawca, który odmawia opuszczenia przedmiotu dzierżawy w wyznaczonym terminie, popada w zwłokę. W takim wypadku wydzierżawiający może sądownie (...)

 • Wypowiedzenie umowy dzierżawy

  . niestety, druga strona musi się na taką zmianę zgodzić. czynsz, podatek, dzierżawca, wydzierżawiający, umowa

 • Uprawnienie dzierżawcy do pierwokupu

  nakładów tylko o tyle, o ile wbrew wymaganiom prawidłowej gospodarki nie otrzymał odpowiednich zasiewów przy rozpoczęciu dzierżawy. umowa dzierżawy, grunt rolny, dzierżawca, wydzierżawiający, (...)

 • Zakończenie stosunku dzierżawy a automatyczne rozwiązanie umowy poddzierżawy

  możliwe będzie na zasadzie porozumienia się stron.   umowa, dzierżawa, bezpłatna, poddzierżawa, najem, rozwiązanie, ustanie, stosunek, wydzierżawiający,

 • Śmierć spadkodawcy a umowa dzierżawy

  , umowa dzierżawy, dzierżawca, wydzierżawiający

 • Ogólne zasady opodatkowania dochodów z prywatnego najmu

  płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Czynsz może być oznaczony w pieniądzach bądź w świadczeniach innego rodzaju. Co to jest dzierżawa? Zawierając umowę dzierżawy, wydzierżawiający

 • Umowa dzierżawy kiosków gastronomicznych

  Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane