Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • VIII - KODEKS CYWILNY - Spadki

  może być ograniczony do części spadku.§ 2. Umowny dział spadku może objąć cały spadek lub być ograniczony do części spadku.Art. 1039. § 1. Jeżeli w razie dziedziczenia ustawowego (...)

 • Jak szybko ustalić kto jest spadkobiercą?

  sąd spadku do uchylenia notarialnego poświadczenia dziedziczenia w przypadku, gdy: w odniesieniu do tego samego spadku zostało wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku zarejestrowania (...)

 • Roszczenie o wydanie przedmiotu spadkowego

  przesłanek: spadkobierca, który posiada tytuł do spadku został pozbawiony władania spadkiem lub jego częścią przez osobę roszczącą sobie prawa do spadku a przedmioty, których władania (...)

 • Porada prawna na temat wydanie spadku

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wydanie spadku, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Postępowanie nieprocesowe - kiedy jest przeprowadzane?

  sprawach o zatwierdzenie oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, Postępowanie w sprawach o wydanie spadku po cudzoziemcu (...)

 • Obowiązek podatkowy po dziale spadku - opinia prawna

  punktu widzenia prawa bowiem osoba, która złożyła oświadczenie o odrzuceniu spadku jest traktowana tak, jakby nie dożyła otwarcia spadku. Oświadczenie o odrzuceniu spadku może (...)

 • Notarialne poświadczenie dziedziczenia

  spadku do uchylenia notarialnego poświadczenia dziedziczenia w przypadku, gdy: w odniesieniu do tego samego spadku zostało wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowania (...)

 • Mam postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, co dalej – opinia prawna

  punktu widzenia prawa bowiem osoba, która złożyła oświadczenie o odrzuceniu spadku jest traktowana tak, jakby nie dożyła otwarcia spadku. Oświadczenie o odrzuceniu spadku może (...)

 • Notarialny akt poświadczenia dziedziczenia

  należy zamieścić oświadczenia spadkobierców o prostym przyjęciu spadku lub przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku, chyba że oświadczenia tej treści (...)

 • Dowód na bycie spadkobiercą – opinia prawna

  został wyznaczony termin rozprawy w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku, oznacza to, iż spadek został już przez spadkobierców przyjęty w określony sposób. Właśnie sposób przyjęcia spadku (...)

 • Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  cudzoziemcu   100 zł od wniosku o wydanie właściwemu konsulowi spadku po cudzoziemcu   500 zł od wniosku o dział spadku, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu (...)

 • Jak udowodnić swoje prawo do spadku? - opinia prawna

  Pańskiego wujka uprawnień Pana i Pańskiego brata do spadku uniemożliwia skuteczne domaganie się wydania spadku przed stwierdzeniem nabycia tego spadku. Natomiast osobie, która jest w (...)

 • Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

  cudzoziemcu   100 zł  od wniosku o wydanie właściwemu konsulowi spadku po cudzoziemcu   500 zł od wniosku o dział spadku, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu (...)

 • Odpowiedzialność za długi spadkowe

  spadku następuje z chwilą zawarcia umowy o dział spadku lub z chwilą uprawomocnienia się postanowienia działowego. Dział spadku nie obejmuje długów spadkowych. Sąd spadku (...)

 • Podział majątku spadkowego

  odnosi się jedynie do rzeczy. Tymczasem w skład spadku wchodzą także inne prawa niż rzeczowe, a ponadto obowiązki. Dopiero po przeprowadzeniu podziału spadku, można mówić o współwłasności

 • Stwierdzenie nabycia spadku

  ustaleń co do podziału masy spadkowej. Działu spadku można dokonać w drodze umowy między spadkobiercami albo na mocy orzeczenia sądu na wniosek któregokolwiek ze spadkobierców. postępowanie

 • Zajęcie prawa z mocy którego można żądać działu

  uprawnione z testamentu, jeśli taki został sporządzony (np. zapisobierca). Interes w domaganiu się wszczęcia postępowania ma również nabywca spadku lub udziału w spadku, wierzyciel (...)

 • Przedawnienie prawa do spadku

  takiego oświadczenia, to i tak kolejnym koniecznym krokiem jest złożenie do sądu wniosku o wydanie postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku, a po jego uzyskaniu o podział spadku (oczywiście (...)

 • X - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne. Przepisy ogólne

  otrzymują wynagrodzenia. Art. 813. § 1. W wypadkach wymagających zasięgnięcia opinii biegłego, komornik zwróci się o wydanie opinii do jednego lub kilku stałych biegłych (...)

 • Sądowe nabycie spadku a ujawnienie testamentu

  dowodu, że spadek w całości lub w części nabyła inna osoba niż wskazana w prawomocnym postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku, sąd spadku, zmieniając to postanowienie, stwierdzi nabycie (...)

 • Odrzucenie spadku

  LexisNexis (wydanie IX) ss. 328 przyjęcie spadku, nabycie spadku, testament, długi spadkowe, spadkobiercy

 • Nabywanie nieruchomości, udziałów i akcji przez cudzoziemców

  dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Ile trwa postępowanie w sprawie o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości w Polsce? Postępowanie w sprawie o wydanie zezwolenia na nabycie

 • Rozszerzenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

  stwierdzenie nabycia spadku, to z treści przepisów wynika, iż na tym etapie nie sposób już dokonać przed tym samym sądem, w tym samym postępowaniu działu spadku. Dlatego też po uzyskaniu (...)

 • Formy kontaktu z sądem w sprawie spadkowej

  ;art. 669 kodeksu postępowania cywilnego Sąd spadku wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po przeprowadzeniu rozprawy, na którą wzywa wnioskodawcę oraz osoby mogące (...)

 • Zmiana postanowienia o nabyciu spadku

  zasada jest taka, że postanowienie stwierdzające nabycie spadku może zostać zmienione, gdy osoba, która uzyskała takie postanowienie, nie jest spadkobiercą lub jej udział w spadku jest inny (...)

 • Europejskie poświadczenie spadkowe

  określone w tym dokumencie prawa do spadku. Podobną rolę pełni obecnie w Polsce sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku oraz notarialny akt poświadczenia dziedziczenia. Wydawane w (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane