Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  713/04), postanowienie o odrzuceniu skargi z powodu nieuiszczenia wpisu od skargi w wyznaczonym terminie (postanowienie NSA z 29.07.2004, OZ 120/04), postanowienie o umorzeniu postępowania,  (...)

 • Wniesienie skargi kasacyjnej do NSA

  skutek powinno wywołać nie opłacenie skargi kasacyjnej i nie wezwanie przez WSA do jej opłacenia. Tak więc jeżeli skarżący nie opłacił skargi kasacyjnej w terminie, i nie uczynił (...)

 • Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy niekonieczny...

  skargą do WSA bez korzy­stania z tego prawa oraz o wysokości wpisu od skargi. Pouczenie takie może brzmieć następująco: "Od decyzji nie służy odwołanie. Strona niezadowolona (...)

 • Porada prawna na temat wycofanie skargi z wsa

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wycofanie skargi z wsa, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Przepisy o kasacji wyroku NSA niekonstytucyjne?

  WSA wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. WSA z uwagi na złożenie wniosku o przywrócenie terminu po upływie siedmiodniowego (...)

 • Skarga do WSA

  gmina nie dokonała czynności pomimo mojego wezwania i zachodziła potrzeba złożenia skargi do wsa o co miałbym wnosić? O nakazanie dokonania czynności? Co może orzec wsa w przypadku (...)

 • Odrzucenie skargi przez WSA

  Złożyłem dwie skargi do WSA na działanie Starosty i Wojewody po wysłaniu wezwania do usunięcia niezgodności z prawem. Sąd odrzucił skargi, podkreślając w uzasadnieniu, że (...)

 • Zaskarżenie uchwały Rady Gminy

  bezzasadna. Do powiadomienia dołączono uchwałę RG wraz z uzasadnieniem. Z uzasadnienia wynika, że RG nie jest kompetentna do rozpatrzenia skargi w tym zakresie, a ja zaspokojenie uzyskałem (...)

 • Skarga do WSA na postępowanie skargowe

  z kategorii podlegających skardze są: „inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z (...)

 • Czy i kiedy nastąpi przedawnienie spornego zobowiązania podatkowego - opinia prawna

  później została przez WSA uchylona. Tu więc zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 26.04.2002 (I SA/Lu 685/00 M.Podat. 2003/4/44), nie nastąpiłoby przerwanie biegu przedawnienia. Proszę więc (...)

 • Zaskarżenie rozporządzenia wojewody

  załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwianiu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi jest czynnością materialno (...)

 • Finał konfliktu o budowę obwodnicy Augustowa - nowa trasa ominie cenne przyrodniczo tereny Doliny Rospudy

  realizacji inwestycji popełniono szereg błędów, z których największy - brak prawidłowego wariantowania lokalizacji drogi - doprowadził do konfliktu z Komisją Europejską oraz zamrożenia (...)

 • Sprzeczność z prawem zarządzenia wójta

  ustawy. W związku z tym zwróciłem się do wojewody o usunięcie naruszenia prawa poprzez zaskarżenie do WSA tych punktów statutu. Wojewoda odmówił kierując mnie do WSA. Zamierzam z (...)

 • Nieprzekazywanie przez organ skarg do WSA

  kompletów dokumentów z nimi związanych do WSA, kpi sobie po prostu z prawa. Dla porządku informuję, co może ma znaczenie dla sprawy, że jest to p.o. PINB, a nie PINB. Skargi kierowane (...)

 • Wstrzymanie wykonania decyzji

  źródłach przychodów za 2003 r. Decyzja jest ostateczna i może być zaskarżona do WSA z czego oczywiście skorzystam. Czy przed zaskarżeniem decyzji do WSA mogę złożyć wniosek do (...)

 • Polski rząd w sprawie imigrantów

  Administracyjnego. Jeśli strona nie złoży wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, to nie będzie przysługiwać jej prawo do złożenia skargi do WSA. Z analiz Ministerstwa Spraw Zagranicznych (...)

 • Ostatnia deska ratunku, czyli skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  , licząc od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Ważne jest, że termin ten biegnie od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Istotne jest to z tego powodu, (...)

 • Związanie organu wyrokiem WSA

  oparte na tym argumencie, powołam się na wyrok WSA, urzędy mają obowiązek uwzględnić go "z urzędu", czy też mogą sprawę przedłużać i czekać, aż złożę kolejne skargi? Podkreślam, (...)

 • Cofnięce skargi przed WSA

  (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.). Zgodnie z art. 60 tej ustawy, skarżący może cofnąć skargę, zaś cofnięcie skargi wiąże sąd. Sąd może jednak uznać cofnięcie skargi za niedopuszczalne. (...)

 • Od adwokata wymaga się więcej

  Administracyjnego, który orzekł, iżUiszczenie wpisu stałego od skargi na rachunek niewłaściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego przez adwokata lub radcę prawnego nie spełnia wymagań art. (...)

 • Zwolnienie z kosztów i prawo pomocy przed WSA/NSA

  skargi na bezczynność organu - w sprawach określonych w art. 3 § 2 pkt 1-4a tej ustawy - organ wyda akt lub dokona czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub

 • Niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza

  stwierdził, że informacji nie posiada (chociaż wcześniej temu nie zaprzeczał, również przed WSA, wiem że ją posiada lecz nie chce jej wydać) W jednej sprawie WSA dodatkowo orzekł wobec (...)

 • Zwrot wydatków na noclegi nie stanowi przychodu

  . Zauważył przy tym, że TK w wyroku z dnia 8 lipca 2014 r., orzekł, że art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 3 w zw. z art. 11 ust. 2 – 2b ustawy z dnia (...)

 • Złożysz skargę bez wzywania organu do usunięcia naruszenia prawa

  tego, jest możliwe wniesie­nie skargi do WSA (bez czekania na jego ewentualną odpowiedź).   Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami

 • Pozew cywilny o zwrot kosztów komorniczych

  potwierdził również SN w orzeczeniu z z dnia 9 września 1987 r., sygn. akt III CRN 233/87, w którym zostało wskazane: „Wierzyciel, który bez potrzeby powoduje wszczęcie (...)

 • Sąd o uchyleniu tajemnicy przedsiębiorcy

  skargi Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. na decyzję Prezesa UKE z dnia 1 lipca 2008 r. utrzymującą w mocy decyzję z dnia 8 kwietnia 2008 r.Przedmiotem obu zaskarżonych decyzji (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • skarga kasacyjna do NSA

  Bardzo proszę o opinię w sprawie pozwolenia na budowę. Otrzymałam pozwolenie na rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku od Prezydenta Miasta. (...)

 • Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

  Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

 • adwokat nie napisał skargii kasacyjnej - co robić?

  W 2003 roku moi rodzice zaczęli rozbudowę starego domu. Życzliwi sąsiedzi pisali skargi gdzie tylko się da (między innymi do nadzoru budowlanego (...)

 • Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego

  Złożyłem skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady miejskiej odrzucajacą zarzuty do projektu miejscowego planu zagospodarowania (...)

 • Jakie pismo napisać ?

  Witam, czy mógłby mi ktoś pomóc w rozwiązaniu tego kazusa? Uważam, że trzeba tu napisać pismo o przywrócenie terminu do wniesienia skargi ( argumentując (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane