Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Rady pracowników w firmach

  konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej (Dz. Urz. WE L 80 z 23.03.2002; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 05, t. 4, str. 219); Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks

 • Zasady wyborów na sołtysa

  Obecnie trwają wybory sołtysów. Kto je przeprowadza i zwołuje zebrania? Proszę wskazać regulacje prawne dotyczące wyborów sołtysa wsi. Zgodnie z art. 36 ustawy o samorządzie gminnym organem

 • Wybór na sołtysa a uprzednia karalność

  takiego nie można wywodzić z przepisów kodeksu wyborczego. wybór, sołtysa, skazanie, karalność

 • Porada prawna na temat wybory sołtysa ustawa

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wybory sołtysa ustawa, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks wyborczy

  ; wyborach - należy przez to rozumieć wybory do Sejmu i do Senatu, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej, wybory do Parlamentu       Europejskiego w Rzeczypospolitej (...)

 • Uczestnictwo pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek

  . - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.);Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 1991 r. Nr 55, poz. 236, z późn. zm);Ustawa (...)

 • Gotowa konstytucja dla nauki

  zdecydowano o uchyleniu następujących ustaw: ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz.U. z 2017 r. poz. 357); ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych (...)

 • Nie będzie transmisji z lokali wyborczych i inne zmiany w prawie wyborczym

  , w którym odbywają się wybory ogólnokrajowe, tj. wybory do Sejmu i Senatu, wybory Prezydenta RP, wybory do Parlamentu Europejskiego, do organów stanowiących samorządu

 • Europejskie Rady Zakładowe w Polsce

  przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 kwietnia 2002 r. o europejskich radach zakładowych (Dz. U. 2002 r., Nr 62, poz. 556). Europejskie Rady Zakładowe

 • Wybory 2011: nowe zasady głosowania

  powierzchni większej niż 2 m kw. PODSTAWA" PRAWNA: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112). Dokument wejdzie w życie dnia 1 sierpnia 2011 roku. Dariusz Madejski, (...)

 • Ubezpieczenia i świadczenia wypadkowe

  października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 121, ze zm.); ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (...)

 • Kodeks wykroczeń

  lub jednostki ochrony przeciwpożarowej albo Policji bądź wójta albo sołtysa, 2) podporządkowania się zarządzeniu kierującego działaniem ratowniczym, 3) udzielenia niezbędnej pomocy kierującemu

 • PE: Demokratyczny mandat parlamentu białoruskiego budzi wątpliwości

  Parlamentu Europejskiego, redakcja polska Białoruś, PE, demokracja, mandat, wybory, posłowie, parlament białoruski

 • Wójt, burmistrz, prezydent - wybieramy ich bezpośrednio

  głosowania otrzymają większą liczbę głosów, o wyborze również będzie rozstrzygać losowanie. Kto zarządza wybory? Wybory wójtów (burmistrzów, prezydentów) (...)

 • Ustawa o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek

  nie uczestniczyło co najmniej 50 % pracowników, po upływie miesiąca od dnia wyborów przeprowadza się ponowne wybory, które są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich

 • Wybory parlamentarne - 13 października 2019 r.

  . – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 i 1504). wybory parlamentarne, wybory do Sejmu, Senat, Sejm, parlament, senator, poseł, RODO, dane osobowe, wyborca, Państwowa Komisja Wyborcza, (...)

 • Konstytucja dla Nauki przyjęta przez Sejm!

  będzie miała kontrolę nad działaniem rady. Wybory organów uczelni publicznej Wybory organów uczelni będą bardzo zdemokratyzowane. Za wybór senatu i kolegium elektorów

 • Wybór przewodniczącego rady gminy

  gminy jest jawna. Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Wybory do rad gmin przeprowadzają

 • Przyszłe informowanie i konsultowanie się z pracownikami...

  przeprowadza się ponowne wybory.  Projekt przewiduje także wybór członków rezerwowych, którzy będą wchodzić w skład rady w przypadku ustania członkostwa w radzie pracowników. Poza tym projekt (...)

 • Uprawnienia osób niepełnosprawnych

  od czynności cywilnoprawnych określa ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 223, z późn. zm.). Wybory Szereg uprawnień związanych (...)

 • Sejm zdecydował. Głosowanie korespondencyjne dla każdego

  wyborczy wyborca będzie mógł odebrać w urzędzie gminy, albo zostanie on przesłany bezpośrednio do jego domu. Z głosowania korespondencyjnego będą wyłączone wybory do organów stanowiących (...)

 • Nowa ustawa wypadkowa

  ,przy wykonywaniu funkcji radnego lub członka komisji rady wszystkich jednostek samorządu terytorialnego albo przy wykonywaniu przez sołtysa czynności zwiazanych z tym stanowiskiemprzy wykonywaniu funkcji

 • Wybory na urlopie? Weź dzisiaj zaświadczenie

  . Tegoroczne wybory na prezydenta odbędą się 20 czerwca. W tym dniu lokale będą czynne w godzinach od 6.00 do 20.00. Wybory odbywają się w tajnym głosowaniu - w lokalu wyborczym muszą znajdować (...)

 • Prezydent podpisał zmiany w prawie wyborczym

  wyborczego przewidują obecnie w tych gminach wybory większościowe w małych okręgach jednomandatowych, a wakaty nakazują zapełniać poprzez wybory uzupełniające. Ustawa wejdzie w życie (...)

 • Nowe zasady na nowe wybory samorządowe

  monitoringu, większej transparentności procesu wyborczego". prawo wyborcze, wójt, kadencja, wybory, organ samorządu terytorialnego, samorząd

 • Publiczne zawiadomienie o decyzjach i innych czynnościach organu

  formie, to powiadomi ją o przyczynach takiego stanu rzeczy i wskaże jej, w jakiej formie odpis może być udostępniony niezwłocznie.   Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks

Zobacz więcej

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • wybory sołtysa 2011

  Witam , mam pytanie odnośnie wyborów na sołtysa, czy osoba, która mieszka i poprostu żyje na wsi już od ponad 5 lat bez meldunku ma prawo do głosowania (...)

 • Rada Nadzorcza

  Czy powolujac rade nadzorcza, zgodnie z przepisami, nalezy ja rejestrowac? (orion_3) Niestety w chwili obecnej (od 1 stycznia) TAK! Rzuć okiem na formularze (...)

 • Odwołanie sołtysa

  Witam Czy jest jakaś ustawa regulująca działania sołtysa na niekorzyść wsi? Gdzie go można oskarżyć?

 • Przekształcenie mieszkania spółdzieczego na własnościowe

  W 1999 r. przekształciłam mieszkanie spółdzielcze na własnościowe, podpisując jedynie umowę ze spółdzielnią mieszkaniową i wpłacając oczywiście (...)

 • Czynsz w spółdzielni

  Kupililiśmy z żoną mieszkanie własnościowe od osoby prywatnej na rynku wtórnym (zarządzane przez spółdzielnię). W rachunku jaki wystawia nam (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.