Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Rozwód a zniesienie wspólności majątkowej

  wydania prawomocnego wyroku rozwodowego. Ważne jest przy tym, by pozew o zniesienie wspólności wnieść wcześniej niż pozew o rozwód. Pozew o zniesienie wspólności wnosi się do sądu rejonowego (...)

 • Forma intercyzy

  czasie trwania wspólności ustawowej sprzeciwia się art. 35 k.r.o. Zniesienie wspólności ustawowej może nastąpić na drodze sądowej (Pozew o zniesienie wspólności ustawowej między (...)

 • Kiedy wdowa może ubiegać się o rentę rodzinną?

  faktycznej wspólności małżeńskiej. Istnienie wspólności małżeńskiej należy zatem oceniać na podstawie wszelkich okoliczności faktycznych, które - w przypadku braku formalnego orzeczenia (...)

 • Porada prawna na temat wspólności

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wspólności, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Sądowe zniesienie wspólności-ważne powody

  ograniczona do majątku wspólnego (czy raczej do tego co wchodziło w skład tego majątku przed ustaniem wspólności). W praktyce oznacza to szczególny interes współmałżonka w informowaniu potencjalnych (...)

 • Zniesienie wspólności w trakcie rozwodu

  umownej. Żądanie to powinno przyjąć formę powództwa o zniesienie wspólności majątkowej. Bardzo istotne jest to, iż de facto jedyną przesłanką zniesienia wspólności majątkowej przez (...)

 • Przedawnienie roszczeń o nakłady

  trwania małżeństwa. Jeżeli między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa, do wspólności najmu stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności ustawowej. Ustanie wspólności (...)

 • Skutek zniesienia wspólności z datą wsteczną

  zniesienia wspólności majątkowej z datą wsteczną, to te dwie sprawy nie mogą być przedmiotem jednego pozwu; dla każdej z nich właściwy jest inny sąd. Po zniesieniu wspólności majątkowej, (...)

 • Zniesienie wspólności i podział majątku

  wspólności oraz za te zobowiązania, które zostały przez małżonka zaciągnięte po ustaniu wspólności, ale przy niewiedzy wierzyciela, że wspólność ta ustała. Odpowiedzialność żony (...)

 • Intercyza z datą wsteczą

  , niezależnie od ich wiedzy co do zniesienia tej wspólności, ma miejsce tylko w przypadku zniesienia wspólności majątkowej przez sąd na podstawie art. 52 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy. (...)

 • Skutki ogłoszenia upadłości co do stosunków majątkowych małżeńskich upadłego

  . Pamiętaj, że: Z chwilą ustania wspólności majątkowej (w przypadku upadłości wspólność majątkowa ustaje z dniem ogłoszenia upadłości) między małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa. (...)

 • Akcje pracownicza a wspólność małżeńska

  państwowych (Tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 171 poz. 1397 ze zm.) przez jednego z małżonków po ustaniu wspólności ustawowej, w wyniku realizacji uprawnienia uzyskanego przed ustaniem wspólności (...)

 • Akcje pracownicze a majątek wspólny małżonków

  pracownika nie podlegającego już ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, nie ma więc podstaw do rozciągnięcia na tę sytuację rozwiązania przyjętego w uchwale składu siedmiu sędziów (...)

 • Czy orzeczenie rozwodu bez mojej winy uchroni mnie przed obowiązkiem płacenia alimentów – opinia prawna

  obie strony tego chcą i na to się godzą) lub zniesienia wspólności dokonać może sąd (w przypadku gdy zniesienia wspólności domaga się tyko jeden małżonek). W przedstawionej przez Pana (...)

 • Podział własnościowego spółdziel. prawa do lokalu

  poprzednio wchodzących w skład wspólności majątkowej w częściach ułamkowych. Czyli wydaje się, iż koniecznym jest zniesienie współwłasności. Skoro nie ma już między Państwem wspólności (...)

 • Akcje pracownicze a majątek małżonków

  pracownicze nabyte w czasie trwania małżeństwa (kiedy obowiązuje ustrój wspólności ustawowej) przez jednego z małżonków (męża) wchodzą do wspólności ustawowej i stanowią element majątku (...)

 • Rozdzielność majątkowa a osoby trzecie

  wspólności, o ile oczywiście taki wspólny majątek istniał.   Inaczej jest  w przypadku umownego zniesienia wspólności, które w myśl art. 47 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (...)

 • Treść wniosku o zniesienie współwłasności

  . Przepis nie wylicza nawet przykładowo powodów, dla których sąd może orzec o zniesieniu wspólności. Jak wynika z orzecznictwa, zniesienie wspólności majątkowej z datą wsteczną może być (...)

 • Darowizna pomiędzy małżonkami

  CR 296/66, zgodnie z którym: Grzywna nie może być realizowana z udziału, jaki po ustaniu wspólności przypadł w majątku dotychczas podlegającego tej wspólności drugiemu małżonkowi, ani (...)

 • Podział majątku małżonków a roszczenia wierzycieli - opinia prawna

  przez dłużnika (pozwanego) powództwa o zniesienie wspólności ustawowej oraz złożenia przez niego jako współuczestnika postępowania zgodnego wniosku co do sposobu podziału majątku dorobkowego (...)

 • Ograniczenie wspólności majątkowej

  ustawowej nie mieści się w katalogu czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (VAT) i nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem. ograniczenie wspólności majątkowej, podział majątku, małżonkowie

 • Zniesienie ustawowej wspólności majątkowej w trakcie trwania rozwodu

  , zniesienie wspólności, sprawy małżeńskie

 • Jak zmniejszyć koszty podziału wspólnego majątku - opinia prawna

  literaturze podatkowej podkreśla się, że podział majątku wspólnego małżonków w wyniku zniesienia wspólności ustawowej nie stanowi zdarzenia prawnego podlegającego opodatkowaniu podatkiem (...)

 • Podział majątku wspólnego z datą wsteczną

  postępowania o rozwód nie można orzec o zniesieniu wspólności majątkowej małżeńskiej z datą wsteczną. rozwód, majątek wspólny, wspólność, zniesienie, podział, data wsteczną

 • Podział majątku małżeńskiego po rozwodzie

  , że małżonek rozwiedziony może żądać przypadającego na niego dochodu uzyskiwanego w trakcie istnienia wspólności majątkowej za cały nieprzedawniony okres aż do momentu ustania wspólności (...)

 • Zniesienie wspólności majątkowej małżonków

  jednak ustania wspólności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (art. 215 § 3 zd. 1 pr.spółdz.). Jeśli mieszkanie stanowiło majątek wspólny, prawo własności nadal przysługuje obojgu (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane