Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks spółek handlowych (art. 528-574)

  przekształcenia.Art. 574. Wspólnicy przekształcanej spółki osobowej odpowiadają na dotychczasowych zasadach solidarnie ze spółką przekształconą za zobowiązania spółki powstałe przed dniem (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  . Likwidatorami są wszyscy wspólnicy. Wspólnicy mogą powołać na likwidatorów tylko niektórych spośród siebie, jak również osoby spoza swego grona. Uchwała wymaga jednomyślności, chyba (...)

 • KRS a rozwiązanie umowy spółki jawnej

  . Wspólnicy przed podpisaniem takiej umowy nie muszą sporządzać bilansu, ale warto, by zrobili spis inwentarza. Jeśli wspólnicy nie złożą wniosku o wykreślenie spółki, spółka ta nadal (...)

 • Porada prawna na temat wspólnicy

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wspólnicy, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Spłata wspólnika występującego ze spółki cywilnej

  dobrze sporządzonej umowie spółki cywilnej wspólnicy powinni określić jaką wartość mają wnoszone przez każdego z nich wkłady. Jeżeli w umowie spółki wspólnicy zapisali, iż wspólnik (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 201-300)

  wspólników. W braku takiego wskazania, przechowawcę wyznacza sąd rejestrowy.§ 4. Z upoważnienia sądu rejestrowego wspólnicy i osoby mające w tym interes prawny mogą przeglądać księgi i dokumenty. (...)

 • Wycofanie aportu ze spółki z o.o. i jej likwidacja - opinia prawna

  Zgromadzenia Wspólników, jako że wspólnicy są jednocześnie członkami zarządu - § 23 umowy spółki), a po zapłacie ceny na rzecz spółki, umorzenie udziałów i wypłata wynagrodzenia w formie (...)

 • Wspólnicy sp.j. a podatek od nieruchomości

  Razem z żoną prowadzę działalność handlową w formie spółki jawnej - jesteśmy wspólnikami spółki jawnej, innej działalności nie prowadzimy. Kupiliśmy jako osoby fizycznej do wspólnego majątku nieruchomość. (...)

 • Zdolność wekslowa spółki cywilnej

  , lecz wspólnicy będą zobowiązani z weksla. Wspólnicy zatem (a nie spółka) będą uczestnikami stosunku wekslowego. Oznacza to, że jeżeli zostało złożone oświadczenie na wekslu przez upoważnionego (...)

 • Odpowiedzialność członków zarządu wobec spółki

  powzięcia uchwały o podziale zysku. Uprawnionymi do zysku będą więc aktualni wspólnicy, gdyż trudno przypuszczać, że przed 09.01.2008 r. została podjęta uchwała o podziale zysku. Również aktualni (...)

 • Zasady funkcjonowania zgromadzenia wspólników w sp. z o.o. (zwoływanie, zasady głosowania, zasady prowadzenia obrad)

  żądaniem zwołania zgromadzenia do zarządu (z takim żądaniem na piśmie mogą wystąpić  wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału, najpóźniej (...)

 • Wspólnicy sp. z o.o. a ZUS

  W czerwcu została utworzona sp. z o.o. (na podstawie aktu notarialnego). Jest dwóch wspólników : jeden ma 10 % udziałów a drugi ma 90 % - prezes spółki. Czy wspólnicy ci powinni płacić zus? Jeśli (...)

 • Wpłaty na udziały w spółce z o.o.

  Dwaj zagraniczni wspólnicy spółki z o.o. powinni wpłacić po 12.000 zł za swoje udziały. Na konto bankowe spółki wpłynęło po 11.450 zł od każdego ze wspólników. Wspólnicy tłumaczą, (...)

 • Rozliczenia podatkowe w likwidowanej spółce jawnej

  cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej (art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Należy pamiętać, że nawet jeśli spółka jest likwidowana, to nadal ona, a nie jej wspólnicy, jest podatnikiem (...)

 • Opłacanie składek przez wspólników spółki cywilnej

  zobowiązania spółki odpowiadają wspólnicy. Ich odpowiedzialność za niezapłacone składki pracowników jest solidarna. Płatnikiem składek na własne ubezpieczenia są wspólnicy spółek, (...)

 • Wspólnicy sp. z o.o. a wynagrodzenie za zarząd

  pełnomocnictwa, gdyż jest nim przedmiotowa uchwała wspólników.     spółka, zarząd, wynagrodzenie, wspólnicy, uchwała, pełnomocnik

 • Absolutorium a roszczenia po likwidacji spółki

  wnieść powództwo przeciwko likwidatorowi oparte na art. 415 kodeksu cywilnego. Będzie to więc roszczenie o odszkodowanie na zasadach ogólnych. spółka z o.o., wspólnicy, odszkodowanie, absolutorium

 • Prawo pierwszeństwa nabycia udziałów

  wspólnicy mają pierwszeństwo nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia" - należy uznać, że pozostali wspólnicy powinni zostać zawiadomieni o planowanej sprzedaży udziału. Jeśli jest kilku (...)

 • Prawa występującego wspólnika

  o odsetki jest samo opóźnienie w wykonaniu świadczenia przez dłużników. spółka cywilna, spółka jawna, przekształcenie spółki cywilnej, wspólnicy, wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej

 • Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej

  umowa spółki. Ustawodawca wymaga formy pisemnej dla zawarcia umowy spółki cywilnej dla celów dowodowych. W przypadku gdy umowa staje się mało czytelna z powodu licznych zmian wspólnicy mogą sporządzić

 • Rozliczenie kredytu przez wspólników sp. cywilnej

  zainteresowany uzyskaniem od pozostałych wspólników części sprzętu zakupionego z kredytu, lub wydaniem tego sprzętu nie są zainteresowani pozostali wspólnicy i sprzęt pozostanie w spółce, pozostali (...)

 • Pełnomocnik w spółce cywilnej

  . Nie jest oczywiście wykluczone, że wspólnicy będą się domagać przedstawiania szczegółowych dokumentów , w tym także wspomnianej klauzuli. Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane, (...)

 • Wyłączenie wspólnika ze spółki cywilnej

  wspólnicy. spółka cywilna, wspólnik, wypłata, zysk, wykluczenie, wyłączenie, wypowiedzenie

 • Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną

  cywilna. Nie wyłącza to jednak obowiązku złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego. W przedmiotowej sytuacji wspólnicy będą obowiązani najpierw złożyć zgłoszenie aktualizacyjne w związku z przystąpieniem (...)

 • Podział majątku spółki cywilnej w przypadku wystąpienia wspólnika – opinia prawna

  odliczeniu wkładu wszystkich wspólników, podzielony w stosunku, w jakim wspólnicy uczestniczą w zyskach spółkiwkład - ulega zwrotowi w całości, w wartości oznaczonej w umowie spółki, a jeżeli (...)

 • Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych w spółce jawnej – opinia prawna

  zakwestionować zasadność ujęcia budynku w ewidencji środków trwałych bądź też wskazać, że przychód który jest uzyskiwany przez wspólników nie pozostaje w związku z kosztem jego uzyskania, który (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane