Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ustanowienie współwłasności mieszkania

  podpisać aneks. Czy współwłasność ustala się procentowo, np. 1/4 lokalu, czy jest to np. współwłasność nie mówiącą o udziale w mieszkaniu? Współwłasność w tym przypadku (...)

 • Wprowadzenie rozdzielności majątkowej

  . Z pewnością małżonkowie posiadają rzeczy, których nadal będą używać wspólnie, wtedy mogą utrzymać współwłasność ułamkową co do tych rzeczy. Każdy z małżonków samodzielnie rozporządza (...)

 • Nabycie udziału od współwłaściciela nieruchomości

  postanowieniem znoszącym współwłasność (ex nunc – ze skutkiem na przyszłość), które dotyczy wszystkich podmiotów stosunku współwłasności. Wymaga to, aby orzeczeniem znoszącym współwłasność (...)

 • Porada prawna na temat współwłasność

  Nie szukaj dłużej informacji na temat współwłasność, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Współwłasność z osobą ubezwłasnowolnioną

  ubezwłasnowolniona, opiekun, przedstawiciel ustawowy, podział, współwłasność

 • Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego - opinia prawna

  przeprowadzone), a także uregulowania wpisów w księgach wieczystych a także w ewidencji gruntów i budynków. współwłasność, gospodarstwo rolne, zniesienie współwłasności gospodarstwa, spłata (...)

 • Wspólnota mieszkaniowa - ugoda sądowa

  , zarząd, nieruchomość, podział, wspólna, współwłasność, lokal, księga, wieczysta, balkon

 • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

  stanowiącego współwłasność osób, o których mowa w ust. 1, pokrywają w odpowiednich ułamkowych częściach te osoby, zgodnie z przepisami art. 17[14] ust. 2 i 3. Art. 17[16]. 1. Wynajmowanie (...)

 • Zakup nieruchomości na współwłasność z partnerem

  przez te osoby. Będzie to jednakże współwłasność ułamkowa, a nie łączna (bezudziałowa) z jaką mamy do czynienia m. in. w przypadku wspólności majątkowej małżeńskiej. Współwłasność (...)

 • Prawa współwłaściciela nieruchomości

  dowolnie rozporządzać. Współwłasność jest prawem, w którym trzeba uwzględniać konieczny udział poszczególnych współwłaścicieli. Trzeba uwzględnaić konieczny udział każdego ze współwłaścicieli (...)

 • Zniesienie współwłasności łącznej małżeńskiej

  mieszkanie zostało zakupione w czasie trwania małżeństwa, wchodzi ono do majątku wspólnego małżonków. Majątek ten objęty jest tzw. współwłasnością łączną, którą regulują stosunki, z których (...)

 • Podatek od nieruchomości po jej podziale

  wydana dopiero w 2007 r. Ma to doniosłe skutki, gdyż np. jeśli w 2003 r. nieruchomość stanowiła współwłasność dwóch osób, to mimo iż przed wydaniem decyzji w 2007 r. zniosłyby one współwłasność, (...)

 • Udział w odrębnej własności lokalu

  współwłaścicielami tego lokalu w udziałach, które przysługiwały im w prawie do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Zasadą jest współwłasność udziałowa. Współwłasność (...)

 • Obliczanie głosów w przypadku współwłasności

  . współwłasność, głosowanie, głosy, obliczanie, wspólnota, wspólność, uchwała

 • Uprawnienie do zniesienia współwłasności

  zniesienie współwłasności wszczyna się na żądanie współwłaściciela, który powinien wykazać swoje uprawnienie. Toczy się ono przed sądem miejsca położenia rzeczy współwłasność, zniesienie (...)

 • Zakup udziału w nieruchomości

  znieść współwłasność. Proszę pamiętać, że podział domu nie zawsze jest możliwy. Można go poprowadzić wzdłuż ściany pionowej ("w pionie"), o ile dom da się podzielić w ten sposób na dwie (...)

 • Wniesienie środka trwałego do spółki partnerskiej

  współwłasność łączną wspólników (w tym i jego) oraz wydanie wspólnikom (spółce) rzeczy bez zapłaty ceny. Wspólnicy wnoszą do spółki tytułem wkładu rzecz stanowiącą ich wspólną (...)

 • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

  się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.2. Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej (...)

 • Kupno samochodu na współwłasność

  małżonków, majątek odrębny, darowizna, samochód, współwłasność, rozwód

 • Jak najmniejszym kosztem znieść współwłasność mieszkania - opinia prawna

  umownie jak i w postępowaniu sądowym. zniesienie współwłasności, współwłasność mieszkania, opłaty, ksiegi wieczyste, podatek, podatki, księga wieczysta, darowizna, udział

 • Współwłasność udziałów w sp. z o.o.

  jako udziałowca spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegają wpisowi do ewidencji podmiotów gospodarczych? Współwłasność udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest co (...)

 • Kodeks cywilny

  Art. 1. Kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi. Art. 2. (skreślony). Art. 3. Ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że to wynika z jej brzmienia lub celu. Art. (...)

 • Wspólność małżeńska - zbycie udziału

  , udziały, współwłasność łączna

 • Podział majątku wspólnego - przyznanie samochodu

  dokona podziału tylko w odniesieniu do samego samochodu. Taki podział mogą dokonać małżonkowie poprzez zawarcie zwykłej umowy pisemnej znoszącej współwłasność. samochód, podział majątku, (...)

 • Zniesienie współwłasności nieruchomości

  czynienia z przysługującym współwłaścicielom prawem własności a nie z dzierżawą wieczystą. współwłasność, nieruchomość, podział, zniesienie współwłasności

 • Kradzież przedmiotów z majątku wspólnego

  podziału majątku wspólnego, podziału takiego można dokonać przed sądem.     współwłasność, współwłaściciel, kradzież, ściganie, posiadanie, własność, ochrona,

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • współwłasność...

  Współwłasność Bracia Zenon K. i Piotr K. są współwłaścicielami nieruchomości budynkowej (po ½ części). Od kilku lat z budynku korzysta (...)

 • współwłasność

  Otrzymałem od rodziców działkę budowlaną w formie darowizny, po ślubie. Niebawem planujemy się budować. Żona poprosiła o to aby dom który wybudujemy (...)

 • współwłasność

  Witam, Moi rodzice są współwłaścicielami nieruchomości, w której znajduje się 7 mieszkań. Współwłaścicieli jest 30, a udział moich rodziców (...)

 • !!! współwłasność !!!

  Otrzymałem od rodziców działkę budowlaną w formie darowizny, po ślubie. Niebawem planujemy się z żoną budować. Żona poprosiła o to aby dom (...)

 • SN postanowienie

  Witam! Mam wielki problem z dotarciem do Postanowienia SN z dnia 5 marca 2008 roku Sygn. akt V CSK 447/07 Czy ktoś może mi pomóc w dotarciu do treści (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane