Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks Karny - Część szczególna, Rozdziały XXVIII-XXXVII

  wolności od 3 miesięcy do lat 5. Art. 255. § 1. Kto publicznie nawołuje do popełnienia występku lub przestępstwa skarbowego,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia (...)

 • Kodeks karny

  . Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności lub grzywny orzeczonej jako kara samoistna, jeżeli jest to (...)

 • Kodeks Karny - Część Ogólna, Rozdziały I-XV

  dnia, przy czym jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności, dwóm dniom kary ograniczenia wolności lub dwóm dziennym (...)

 • Porada prawna na temat wolności

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wolności, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. I

  jeden dzień pozbawienia wolności jest równoważny dwóm stawkom dziennym; kara zastępcza nie może przekraczać 12 miesięcy pozbawienia wolności, jak również górnej granicy kary pozbawienia (...)

 • Kodeks karny wykonawczy

  wolności, górna granica zastępczej kary pozbawienia wolności nie może przekroczyć 6 miesięcy. § 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do grzywny określonej kwotowo, (...)

 • VI - Kodeks postępowania karnego - Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych

  przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do roku,  2) w celu wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze do 4 miesięcy albo innego środka polegającego na pozbawieniu (...)

 • Największa reforma prawa karnego od 1927 r.

  takie zagrożenie. 9. Możliwość zamiany orzeczonych zastępczych kar pozbawienia wolności na nową formę kary ograniczenia wolności. II. Urealnienie oddziaływania karnego: 1. Możliwość (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności przez zakłady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności, mając na uwadze konieczność zapewnienia osobom pozbawionym wolności (...)

 • Kodeks wykroczeń

  . Jeżeli ukarany uchyla się od odbywania kary ograniczenia wolności lub wykonania nałożonych na niego obowiązków, a także w przypadku gdy ukarany wykonał część kary ograniczenia wolności, (...)

 • Kara pozbawienia wolności na wolności

  skazanemu odbywającemu karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym, wyda jednocześnie nakaz zwolnienia z tego zakładu.  Co będzie wolno skazanemu odbywającemu karę pozbawienia wolności (...)

 • Zmiana filozofii karania. Nowelizacja Kodeksu karnego

  takie zagrożenie. 9. Możliwość zamiany orzeczonych zastępczych kar pozbawienia wolności na nową formę kary ograniczenia wolności. II. Urealnienie oddziaływania karnego: 1. Możliwość (...)

 • Kodeks karny skarbowy

  pozbawienia wolności:1) do 6 miesięcy albo karę ograniczenia wolności, jeżeli przestępstwo skarbowe jest zagrożone tylko karą grzywny do 360 stawek dziennych, co nie wyłącza wymierzenia (...)

 • Który sąd osądzi przestępcę?

  zbrodnią albo występkiem. Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą. Występkiem zaś jest czyn zabroniony zagrożony (...)

 • Jakie są prawa człowieka?

  praw i wolności innych osób.  Wolność wyrażania opinii Zgodnie z Konwencją, każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów (...)

 • Kary bardziej skuteczne? Kodeks Karny znowelizowany

  pozbawienia wolności przed wejściem w życie nowelizacji z osobami, które popełniły czyn po jej wejściu w życie. Wobec tej drugiej kategorii osób zastosowanie będzie mieć reguła ultima ratio (...)

 • Obowiązki związane z naruszeniami ochrony danych osobowych

  naruszenia praw i wolności osób fizycznych. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego badania okaże się, że nie ma prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka naruszenia praw i wolności (...)

 • Kodeks karny 2014 - duże zmiany już niebawem?

  pozbawienia wolności. Do tej pory, jeżeli sprawca popełnił kilka przestępstw, za które orzekano kary pozbawienia wolności (bez 25 lat i dożywotniego pozbawienia wolności), sąd (...)

 • Kodeks karny 2014 - duże zmiany już niebawem?

  łączną pozbawienia wolności. Do tej pory, jeżeli sprawca popełnił kilka przestępstw, za które orzekano kary pozbawienia wolności (bez 25 lat i dożywotniego pozbawienia wolności), (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. III

  polegający na pozbawieniu wolności, do czasu określenia przez właściwy sąd kwalifikacji prawnej czynu według prawa polskiego oraz kary lub środka podlegającego wykonaniu.§ 7

 • Warunkowe zawieszenie wykonania kary - czyli \"kara w zawiasach\"

  zarządził wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, będzie także właściwy do wykonania tego orzeczenia, chociaż nie orzekał w sprawie w pierwszej instancji, a w tym do rozstrzygania

 • Walka z porwaniami dla okupu...

  typów kwalifikowanego przestępstwa pozbawienia wolności: pozbawienie wolności powyżej 7 dni, pozbawienie wolności połączone ze szczególnym udręczeniem. W drugim przypadku (...)

 • Kara pozbawienia wolności na wolności?

  prawnej po zgromadzeniu niezbędnych doświadczeń z funkcjonowania jej przepisów w praktyce. Podstawa prawna: projekt ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru

 • Zaostrzenie kar za przestępstwa wobec dzieci

  wolności od lat 2 do 12, zastąpiono karą pozbawienia wolności od lat 5, karą 25 lat pozbawienia wolności albo dożywotniego pozbawienia wolności. Ze względu na wskazaną sankcję, (...)

 • Korzystaj ze swej wolności gospodarczej

  przepisów szczególnych albo wątpliwości przy interpretacji przepisów, przyjąć należy domniemanie na rzecz wolności gospodarczej.  Istnieją co najmniej dwa rodzaje ograniczeń (...)

 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 78 - 129)

  nią kieruje,podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 5. 3. Jeżeli na podstawie towarzyszących okoliczności sprawca przestępstwa określonego w ust. 1 lub 2 powinien i może przypuszczać

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane