Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks spółek handlowych

  mają prawo prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania. Ograniczenie ich kompetencji nie ma skutku wobec osób trzecich. § 2. Wobec osób trzecich działających w dobrej wierze czynności (...)

 • Kodeks karny

  określonego w art. 64 § 2.§ 4. Zawieszenia wykonania kary ograniczenia wolności lub grzywny nie stosuje się wobec sprawcy występku o charakterze chuligańskim. Wobec sprawcy występku (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. III

  aresztowany nie może spożywać artykułów żywnościowych i napojów. Widzenia nie mogą odbywać się w obecności tymczasowo aresztowanego, wobec którego nie podjęto decyzji, o której mowa w art. (...)

 • Porada prawna na temat wobec

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wobec, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Największa reforma prawa karnego od 1927 r.

  . Ograniczenie stosowania środków wychowawczych zamiast kary wobec przestępców młodocianych (od 17 do 18 roku). Zastosowanie środków wychowawczych może nastąpić wobec występku (...)

 • Polityka dla seniorów

  zarówno wobec ogółu osób starszych, jak i obszary uwzględniające działania wobec niesamodzielnych osób starszych. Dokument zawiera szczegółowe omówienie (...)

 • Zmiana filozofii karania. Nowelizacja Kodeksu karnego

  przed wejściem w życie nowelizacji z osobami, które popełniły czyn po jej wejściu w życie. Wobec tej drugiej kategorii osób zastosowanie będzie mieć reguła ultima ratio kary pozbawienia wolności. (...)

 • Ustawa prawo wekslowe

  okoliczność powołuje wobec posiadacza.Zastrzeżenie, pochodzące od wystawcy, skuteczne jest wobec wszystkich dłużników wekslowych; jeżeli pochodzi od indosanta lub od poręczyciela, (...)

 • Działania wobec dłużników alimentacyjnych

  działań wobec dłużnika alimentacyjnego; osoba uprawniona została umieszczona w pieczy zastępczej. ##baner## Wniosek osoby uprawnionej o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego W (...)

 • Roszczenia regresowego dłużników solidarnych

  dłużników. Współdłużnik może powoływać się na szereg zarzutów wobec dłużników, którzy spełnili świadczenie i występują teraz z roszczeniem regresowym wobec tego współdłużnika. (...)

 • VI - Kodeks postępowania karnego - Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych

  stosowaniem wobec osoby ściganej środka polegającego na pozbawieniu wolności,  5) czyn

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  powiadomiony, zgłosi wobec nich sprzeciw w terminie określonym przez sąd.§ 3. Wniosek nie może zostać uwzględniony, jeżeli w terminie określonym przez sąd zgłosi wobec niego sprzeciw pokrzywdzony, (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 102-150)

  prawnego komplementariuszy, zarówno między sobą, wobec wszystkich akcjonariuszy, jak i wobec osób trzecich, a także do wkładów tychże wspólników do spółki, z wyłączeniem wkładów na (...)

 • Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawców majątkowych

  postawione osobie, wobec której wszczęto postępowanie, opis przebiegu postępowania wyjaśniającego, w tym informację o złożonych przez osobę, wobec której wszczęto postępowanie, wyjaśnieniach (...)

 • Nadzwyczajne złagodzenie kary w kodeksie karnym

  jest zastosować wobec sprawcy nadzwyczajne złagodzenie kary. Jest to konieczne wobec sprawcy, który współpracował przy popełnieniu przestępstwa z innymi osobami, jeżeli sprawca (...)

 • Podstawy ogłoszenia upadłości

  przedsiębiorcy, wyłączono zdolność upadłościową (całkowicie lub tylko częściowo) wobec innych podmiotów, szczegółowo je wymieniając. Ogłoszenie upadłości jest niemożliwe wobec (...)

 • Kodeks Karny - Część Ogólna, Rozdziały I-XV

  w art. 64 § 2, a także wobec sprawcy przestępstwa popełnionego w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych.Art. 74. § 1. Czas i sposób wykonania nałożonych obowiązków

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. I

  . Sąd odracza wykonanie kary ograniczenia wolności w razie powołania skazanego do czynnej służby wojskowej, do czasu ukończenia tej służby. Wobec takiego skazanego sąd może zastosować odpowiednio (...)

 • Jak uregulować podatek w drodze potrącenia?

  rządowej. Niedopuszczalne jest natomiast przykładowo potącenie wierzytelności spółki cywilnej wobec Skarbu Państwa z wierzytelnością Skarbu Państwa wobec wspólnika tej spółki (...)

 • Ustawa prawo czekowe

  przedstawienia ciąży na tym, kto się na tę okoliczność powołuje wobec posiadacza.Zastrzeżenie, pochodzące od wystawcy, skuteczne jest wobec wszystkich dłużników czekowych; jeżeli pochodzi (...)

 • Ustawa o obligacjach

  wobec obligatariuszy, jak również obowiązki emitenta wobec banku-reprezentanta.  2. Istotne postanowienia umowy z bankiem-reprezentantem powinny być zamieszczone w prospekcie

 • Spłata zadłużenia wobec Klubu Paryskiego

  pozostałego zadłużenia. Część krajów zgodziła się na tę operację i w rezultacie w 2005 r. spłacono przed terminem zobowiązania o równowartości 5,8 mld USD. Gotowość przedterminowej spłaty całości (...)

 • Sejm przyjął ustawę dotyczącą izolacji sprawców najgroźniejszych przestępstw

  zostanie wypisana z Ośrodka, sąd okręgowy będzie miał obowiązek zastosować wobec niej nadzór prewencyjny, jeśli niebezpieczeństwo stwarzane przez tą osobę będzie to uzasadniać. Ustawa ma (...)

 • Seryjni mordercy i gwałciciele będą pod nadzorem

  uzna, że dana osoba nie stwarza wysokiego zagrożenia, i wówczas wobec tej osoby nie zostaną podjęte żadne dalsze działania. Wobec osoby stwarzającej zagrożenie, sąd będzie orzekał o (...)

 • Sukcesja firm jednoosobowych

  niego działalnością gospodarczą, zwanych dalej "decyzjami związanymi z przedsiębiorstwem", z wyłączeniem przypadków, gdy: zgodnie z odrębnymi przepisami decyzja może zostać wydana wyłącznie (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 201-300)

  oraz reprezentowania spółki.§ 2. Ograniczenia kompetencji likwidatorów nie mają skutku prawnego wobec osób trzecich.§ 3. Wobec osób trzecich działających w dobrej wierze czynności (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Odszkodowanie po wypowiedzeniu 3 letnim

  Witajcie, lokatorowi skończyło się 3 letnie wypowiedzenie w sierpniu 2004 roku. Teraz ma sprawę o eksmisje, ale sąd orzeknie lokal socjalny, bo przedstawi (...)

 • nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie

  Mam problem dotyczący konkretnie firmy kruk. Ponieważ mam zadłużenie (idea) z 2001 roku które przejeła firma windykacyjna (które już się przedawniło (...)

 • Spółka cywilna

  Czy i dlaczego odpowiedzialność solidarna wspólników w spółce cywilnej jest obligatoryjna i czy w drodze umowy między wspólnikami można wyłączyć (...)

 • PRESCO!POMOCY!!!

  Kilka dni temu dostałam pismo od firmy Presco że przejęła dwa lata temu długo od firmy kontrolerskiej za przejazd bez ważnego biletu. Co ciekawe (...)

 • błagam o pomoc

  Dzień dobry nazywam się Bąk Tomasz mam 33 lata i w chwili obecnej jestem u szczytu załamania nerwowego poprzez sytuacje jaka nastała. Zacznę od początku (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane