Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

  pozostałe dzieci bez względu na dochód. Dziecko do 25. r.ż., które pozostaje na utrzymaniu rodziców, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. (...)

 • Mieszkanie dla Młodych

  osób lub rodzin z trojgiem dzieci; zaciągnięty kredyt na co najmniej 50% ceny mieszkania, na co najmniej 15 lat; cena mieszkania nie może przekroczyć wskaźnika określonego dla danej lokalizacji. Na

 • Zabezpieczenie w procesie rozwodowym

  względu na to, że zabezpieczeniem tego kredytu jest również mieszkanie, w którym ona zamieszkuje. Czy mogę ponowić wnioski zawierając zakres zabezpieczenia? Czy przyjeżdżając do (...)

 • Porada prawna na temat wnioski na mieszkanie

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wnioski na mieszkanie, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • X - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne. Przepisy ogólne

  egzekucyjnym jest orzeczenie sądu, klauzulę umieszcza się na wypisie orzeczenia, czyniąc wzmiankę o jej wydaniu na oryginale orzeczenia. W innych wypadkach klauzulę umieszcza się na (...)

 • Nabywanie nieruchomości, udziałów i akcji przez cudzoziemców

  przeprowadzeniu stosownego postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości, akcji i udziałów wszczętego na wniosek cudzoziemca i w oparciu (...)

 • Skutki rozwodu

  małżonek, który opuszcza mieszkanie, wyrazi na to zgodę bez dostarczenia mu lokalu zamiennego lub lokalu socjalnego.Wskutek wydania takiego orzeczenia małżonek opuszczający mieszkanie (...)

 • Lokator nie zgadza się na podwyżkę czynszu, jednocześnie nie chce się wyprowadzić.

  podwyższyć czynsz, wypowiadając dotychczasową wysokość czynszu najpóźniej na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego. Przepis ten nie wskazuje konsekwencji braku (...)

 • Ułatwienia i pomoc dla rolników...

  neonikotynoidów Na wniosek Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwolił 9 lipca br. na czasowe - na okres (...)

 • Nowa ustawa o cudzoziemcach

  bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wiz, zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony lub zgody na (...)

 • Mieszkanie komunalne

  poprawnie rozpatrzony wniosek, skoro sytuacja praktycznie zmieniła się na gorsze niż na lepsze, czy jest takie prawo, że mieszkanie w starym budownictwie mi się nie należy, a to z wysokim (...)

 • Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

  "Mieszkanie dla Młodych". Pozwoli to na wykorzystanie dodatkowych 68 mln złotych na dofinansowanie zakupu mieszkań w ramach środków na 2017 rok. - "Chcemy pomóc polskim (...)

 • III - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie

  zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa.Art. 185. § 1. O zawezwanie do próby ugodowej - bez względu na właściwość rzeczową - można zwrócić (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

  przysługuje odwołanie na podstawie art. 127 § 1 K.p.a. Zezwolenie na pracę (w tym zezwolenie na pracę sezonową) jest decyzją (art. 2 ust. 1 pkt 43a ustawy). Odmowa wydania zezwolenia (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową co najmniej raz; możliwość powierzenia innej pracy niż sezonowa na okres do 30 dni w trakcie ważności posiadanego zezwolenia (...)

 • Co mogę zrobić z uciążliwym sąsiadem?

  , że musi być ona dokonana na podstawie obiektywnych warunków, panujących w środowisku osób zamieszkujących na danym terenie, a nie na podstawie subiektywnych odczuć osób, (...)

 • Wnioski dowodowe w sprawie o podział majątku

  wzięła z banku taką kwotę. Moja żona chce dzielić to mieszkanie pół na pół, czy można podzielić je inaczej, jeśli to ja przeznaczyłem na nie większość pieniędzy? Pismo, o (...)

 • IV - Kodeks postępowania karnego. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Postępowanie odwoławcze

  uzależnia wydanie zezwolenia przewidzianego w § 1.  Art. 358. Jeżeli nie przemawia przeciw temu wzgląd na prawidłowość postępowania, sąd na wniosek strony wyraża zgodę na (...)

 • Kodeks postępowania karnego

  , jeżeli po rozpoczęciu przewodu sądowego ujawni się okoliczność wymieniona w § 1. § 4. Na odmowę przyjęcia powództwa cywilnego lub na pozostawienie go bez rozpoznania na podstawie (...)

 • Stypendia - jaką pomoc materialną mogą otrzymać studenci i doktoranci w roku akademickim 2018/2019?

  albo międzynarodowym instytucie naukowym utworzonym na podstawie odrębnych przepisów, działającym na terytorium RP). Prawo do pomocy materialnej przysługuje doktorantom kształcącym (...)

 • Zapis testamentowy a stwierdzenie nabycia spadku

  Na skutek przykrych zbiegów okoliczności zmarli w odstępie dwu miesięcy moja matka i teść. Spadkobiercami pozostałych po zmarłych mieszkań na podstawie notarialnych zapisów testamentowych (...)

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 92 - 148b)

  , na rzecz której nastąpiło wywłaszczenie.  4. Wywłaszczoną nieruchomość do czasu jej wykorzystania na cel, na który nastąpiło wywłaszczenie, oddaje się w dzierżawę

 • Jak odzyskać VAT za materiały budowlane?

  niewymagających pozwolenia na budowę. Natomiast w odniesieniu do wydatków, na podstawie których osoba fizyczna korzystała lub korzysta z odliczenia, na podstawie: art. 3 ust. 2, art. (...)

 • Postaraj się o zwrot VAT za materiały budowlane!

  związanych z użytkowaniem nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego. Do wniosku należy załączyć kopię: pozwolenia na budowę albo - w przypadku remontu, niewymagającego pozwolenia na budowę (...)

 • Nowy model upadłości zadłużonych osób prywatnych?

  syna na studiach, może to zostać uwzględnione, czego nie uczyniłby komornik. Plan spłaty rozpisany jest standardowo na trzy lata. Jeśli sąd stwierdzi, że w tym czasie dłużnik - przy zachowaniu

 • Kodeks karny wykonawczy

  okres do 3 lat. § 3. Na postanowienie w przedmiocie rozłożenia grzywny na raty przysługuje zażalenie.”Art. 50. § 1. Sąd odwołuje rozłożenie grzywny na raty, jeżeli (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek...

  Witam! Poszukuję pilnie informacji na następujący temat. Wynajmowałem mieszkanie - jak się okazało właścicielka nie odprowadzała za nie podatku (...)

 • Alimenty na dziecko

  W jakiej wysokości sad może przyznac alimenty na dziecko jesli mój mąż zarabia ok 1600zł a ja nie pracuje? Obowiązek alimentacyjny spoczywa na obydwojgu (...)

 • Wysokość alimentów - a dochody ojca

  Witam czy jest gdzies okreslona maksymalna wysokosc alimentow, jakie moze placic zobowiazany w stosunku do jego dochodow i potrzeb? po prostu jest taka (...)

 • SONDA - ile dostajecie alimentów / ile chcielibyście

  Proponuję przeprowadzenie sondy: Proszę napiszcie w jednym zdaniu ile dostajecie alimentów, lub ile Sąd przyznał bez wzglądu na to, czy są płacone, (...)

 • Jak otrzymać mieszkanie z urzędu

  Witam, słyszałem, że działa w Polsce taka instytucja jak mieszkanie z urzędu. Napiszcie proszę, jakie trzeba spełnić warunki, aby takie mieszkanie (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane