Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • VII - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie nieprocesowe

  zniesieniu separacji sąd wydaje po przeprowadzeniu rozprawy.Art. 567[5]. Z chwilą wszczęcia postępowania o zniesienie separacji zawiesza się z urzędu postępowanie w sprawie o eksmisję (...)

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  obrońcy z wyboru, wyznacza mu się obrońcę z urzędu.Art. 22. Gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości, obwinionemu, który nie ma obrońcy z wyboru, wyznacza się na jego wniosek (...)

 • Jak wyrobić paszport?

  wniosek (na przykład akt zgonu drugiego rodzica).  Dodatkowo - gdy składasz wniosek w konsulacie: wniosek z prośbą o możliwość przesłania wniosku pocztą albo kurierem (...)

 • Porada prawna na temat wniosek z-15

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wniosek z-15, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

  z tytułu niezdolności do pracy z tytułu ogólnego stanu zdrowia na okres: do dnia osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego (łącznie z tym dniem), na okres po dniu, w (...)

 • Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

  ukończenia 18 roku życia), to: jeżeli osiągamy dochody tylko z tytułu zatrudnienia, wówczas składamy tylko wniosek o świadczenie wychowawcze; jeżeli mamy dochody z innych źródeł (...)

 • Złóż wniosek o 500+

  „Rodzina 500+" -> Utwórz nowy wniosek w MENU po lewej stronie. Wniosek możesz też wyszukać w zakładce Usługi lub w Dokumentach roboczych w skrzynce Dokumenty i wiadomości. Wniosek

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

  czerwca? Co z przedłużeniem terminu z art. 36 kpa – przedłużam po 1 miesiącu licząc od 1 czerwca czy od 20 czerwca? Co to znaczy „kompletny wniosek? Jeśli pracodawca złożył (...)

 • Emp@tia Dobry Start - Złóż wniosek o świadczenie „dobry start”

  świadczenia z programu „Dobry Start”, to on dysponuje rachunkiem dziecka.  Kto składa wniosek o „dobry start”? Czy wniosek składa jeden rodzic, czy oboje?  Wniosek (...)

 • Kodeks postępowania karnego

  psychiatrycznym oraz badaniom połączonym z dokonaniem zabiegów na jego ciele, z wyjątkiem chirurgicznych, pod warunkiem że dokonywane są przez uprawnionego do tego pracownika służby zdrowia (...)

 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

  7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm. ). Rozdział 3Ewidencja Działalności Gospodarczej (przepisy Rozdziału 3 wchodzą (...)

 • Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

  (1150 zł). Wniosek z załącznikami trzeba złożyć nie później niż 40 dni przed wybranym terminem postępowania kwalifikacyjnego. 2. Ministerstwo sprawdzi, czy wniosek jest kompletny Jeśli (...)

 • Karta Nauczyciela

  tym w trakcie roku szkolnego, z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, z nauczycielem kontraktowym lub z nauczycielami, o których mowa w ust. 5, stosunek pracy nawiązuje się (...)

 • Jak uzyskać prawo jazdy?

  ". Wniosek wraz z dokumentami możesz również wysłać pocztą. Informację, gdzie złożyć wniosek znajdziesz w sekcji "Gdzie możesz złożyć wniosek". W urzędzie otrzymasz (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  związku z okolicznością, o której mowa w art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub na podstawie dokumentu, o którym mowa w art. 61 ustawy z dnia (...)

 • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

  płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm. ), sąd rejestrowy przesyła z urzędu powyższy wniosek do urzędu statystycznego województwa, na terenie (...)

 • VI - Kodeks postępowania karnego - Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych

  .  Art. 605. § 1. Jeżeli wniosek o wydanie dotyczy przestępstwa, którego sprawca podlega wydaniu, sąd okręgowy z urzędu lub na wniosek prokuratora może wydać postanowienie (...)

 • Skorzystaj z abolicji podatkowej!

  przychód z tytułu umowy zlecenia oraz przychód z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Do przeliczenia przychodów z tytułu umowy zlecenia powinien (...)

 • Komu przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

  ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z bieżąco wypłacanych świadczeń z funduszu. W przypadku braku spłaty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnegowraz (...)

 • XI - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne

  , dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej (...)

 • III - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie

  na zgodny wniosek stron może odroczyć posiedzenie tylko z ważnej przyczyny. Art. 157. § 1. Z przebiegu posiedzenia jawnego protokolant pod kierunkiem przewodniczącego spisuje

 • Uprzednie porozumienia cenowe (APA) w praktyce

  Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Żadne dane (łącznie z nazwami), które dotyczą pomiotów, z którymi zawarto porozumienie oraz które wnioskują o APA nie są upubliczniane

 • Jak uzyskać odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych?

  ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy drogi krajowej lub wojewódzkiej; zjazdów, w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, z

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 1-184)

  postępowanie zgodnie z uchwałą wstępnego zgromadzenia wierzycieli co do sposobu prowadzenia postępowania oraz wyboru rady wierzycieli, chyba że uchwała jest sprzeczna z prawem.2. Sprzeczność (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 120 - 195)

  towarowego zgodnie z przepisami art. 34 i 35 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz. Urz. WE L 11 z 14.01.1994, str. 1, z (...)

 • Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

  najkorzystniejsze wynagrodzenie z 20 lat kalendarzowych wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniom społecznym. Pan Jan udowodnił 23 lata pracy na umowie o pracę, ale udokumentował (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane