Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks karny

  powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, zakaz zbliżania się do określonych osób (...)

 • Uporczywe nękanie - stalking, czyli co grozi stalkerowi?

  środków porozumiewania się na odległość) bądź zbliżania się doń.  Zakaz zbliżania się może być przydatny, gdy sąd nie orzeka kary pozbawienia (...)

 • Natychmiastowa ochrona dla ofiar przemocy domowej

  względu na ewentualne twierdzenie sprawcy, że nie ma dokąd się wyprowadzić. Policjant wskaże mu placówki zapewniające miejsca noclegowe, np. schronisko dla bezdomnych. Zakaz zbliżania (...)

 • Porada prawna na temat wniosek o zakaz zbliżania się

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wniosek o zakaz zbliżania się, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kara pozbawienia wolności na wolności

  prawo do ubiegania się o pozwolenie na oddalenie się z wyznaczonego miejsca (na okres nieprzekraczający jednorazowo 7 dni, w miarę potrzeby, w asyście osoby najbliższej lub osoby godnej (...)

 • Zaostrzenie kar dla gwałcicieli i większa ochrona ofiar gwałtów

  skazanego zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym, zbliżania się do niego lub nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym. Sprawca powinien systematycznie (...)

 • Kodeks Karny - Część Ogólna, Rozdziały I-XV

  określonych odstępach czasu.§ 3. Sąd może orzec obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami (...)

 • III - Kodeks postępowania karnego - Środki przymusu. Postępowanie przygotowawcze

  przez tych funkcjonariuszy w związku z wykonywaniem czynności służbowych,  4) o występki, w których nie prowadzi się dochodzenia,  5) o występki, w których prowadzi (...)

 • Zmiany w Systemie Dozoru Elektronicznego i więziennictwie

  skazanego dodatkowy środek karny w postaci zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego. Zakaz zbliżania się będzie kontrolowany właśnie w Systemie Dozoru Elektronicznego. Wprowadzający (...)

 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

  przepisów o Krajowym Rejestrze SądowymArt. 28.  1. Wniosek o wpis do ewidencji podlega opłacie w wysokości 100 złotych, a jeżeli wniosek dotyczy zmiany wpisu opłata (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 1-184)

  opłacony zwraca się bez wzywania o uzupełnienie lub opłacenie wniosku.2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości zgłasza wierzyciel (...)

 • Kierujący pojazdami

  1 lub D. 3. Przepis ust. 1 pkt 3 stosuje się także wobec osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnień w zakresie prawa jazdy kategorii: 1) C1, C, D1 lub D - w okresie obowiązywania decyzji (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 120 - 195)

  nieuregulowanym w ustawie do wspólnego prawa ochronnego stosuje się, o ile umowa o wspólności prawa ochronnego nie stanowi inaczej, przepisy Kodeksu cywilnego o współwłasności (...)

 • Gwałciciele dostaną za swoje...

  powinien systematycznie zgłaszać się na Policję, a zakaz zbliżania się mógłby być kontrolowany w systemie dozoru elektronicznego. Dziś taka sankcja stosowana jest przez (...)

 • XI - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne

  do prowadzenia księgi wieczystej wniosek o dokonanie w niej wpisu o zajęciu lub o złożenie tego wniosku do zbioru dokumentów. § 2. Jeżeli w księdze wieczystej (...)

 • Nadzwyczajne złagodzenie kary w kodeksie karnym

  , zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,  zakaz wstępu na imprezę masową,  zakaz wstępu do ośrodków (...)

 • Jak uwolnić się od zakazu konkurencji?

  niepokrywającej się z przedmiotem działalności pracodawcy.(...) W uzasadnieniu słusznie stwierdzono bowiem, że \"pracownik zobowiązuje się do niepodejmowania działalności pokrywającej się (...)

 • Kodeks wyborczy

  ; wzór zawiadomienia o wpisaniu do rejestru wyborców,f)  wzór wniosku, o którym mowa w art. 18 § 10, o skreślenie wyborcy z rejestru wyborców,g)  (...)

 • Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

  w przedziale pomiędzy 556,02 a 1440 zł; kwota ta będzie się proporcjonalnie zmniejszać w miarę zbliżania się podstawy opodatkowania do górnej granicy limitu; przekroczy (...)

 • Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

  Kartę parkingową osobie, o której mowa w ust. 1, wydaje się na podstawie wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności:1) orzeczenia o niepełnosprawności,2) (...)

 • Sukcesja firm jednoosobowych

  , albo strony uzgodnią wcześniejszy termin rozwiązania umowy. Okres od dnia śmierci pracodawcy do dnia wygaśnięcia umowy o pracę albo dokonania ww. uzgodnienia albo rozwiązania umowy o pracę (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. I

  aresztu śledczego lub zakładu karnego.§ 5. Organ, o którym mowa w § 1, zawiadamia sąd o przystąpieniu do wykonania orzeczenia oraz o zakończeniu jego wykonywania. Art. 12. O (...)

 • Prawo bankowe

  we wskazanym terminie decyzja wygasa. Przepisu Art. 162 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.3. Do wniosku o wydanie zezwolenia na zmianę statutu banku przepis Art. 33 stosuje (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 491-527)

  wpisuje do rejestru wzmiankę o połączeniu.§ 4. Do wniosku o wydanie zaświadczenia o zgodności z prawem polskim połączenia transgranicznego przepisy o postępowaniu rejestrowym (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 63 - 119)

  o zgłoszeniu wynalazku, powyższe ograniczenie rozciąga się na cały okres rozpatrywania zgłoszenia. 6. Od ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku, jeżeli nie został złożony wniosek, (...)

 • Kodeks pracy

  , uwzględnić wniosek pracownika dotyczący zmiany wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.  Oddział 2Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę Art. 30. § (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Przemoc w rodzinie, pomoc i opieka nad dzieckiem

  Proszę o pomoc w sprawie przyjaciółki, ponieważ sama juz nie jestem w stanie nic zrobić. Przez 14 lat doznawała przemocy o charakterze fizycznym, (...)

 • Do Kuratorów zawodowych

  Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną (...)

 • Da się windykować alimenty w każdej sytacji !!!!!!!!!!

  Szanowni Państwo, zauważyłem, że stale przewija się przez to forum ten sam temat. Ponieważ jestem ojcem dwojga dzieci, które niezmiernie kocham (...)

 • KONTAKTY Z DZIECKIEM

  MĄŻ Z KTÓRYM OBECNIE NIE MIESZKAM WNIÓSŁ SPRAWĘ DO SĄDU O UMOŻLIWIENIE KONTAKTÓ-W Z DZIECKIEM. NIE MIAŁ TAKIEGO POWODU PON-IEWAŻZ DZIECKIEM (...)

 • Ograniczenie praw rodzicielskich

  W zeszłym miesiącu zakończyła sę sprawa rozwodowa. Sąd orzekł rozwód wyłącznie z mojej winy i ograniczył prawa rodzicielskie. Była żona oraz (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane