Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Odszkodowanie za szkody związane z naruszeniem konkurencji

  nieproporcjonalne. Sąd oddala wniosek o wyjawienie środka dowodowego, jeżeli: wniosek nie spełnia ustawowych wymagań (o których mowa w art. 17 lub art. 19 ust. 2 (...)

 • Odszkodowanie za szkody związane z naruszeniem konkurencji

  ). ##baner## Łatwiejszy dostęp do dowodów Nowością w polskiej procedurze cywilnej ma być wniosek o wyjawienie środka dowodowego. Zgodnie z proponowanym przepisem sąd – na (...)

 • Dziedziczenie majątku spadkowego

  sąd rozpoznaje na rozprawie, wzywając oprócz wnioskodawcy tych, którzy są uprawnieni do wystąpienia z wnioskiem o wyjawienie przedmiotów spadkowych, jeżeli są mu znani. Jeżeli wniosek (...)

 • Porada prawna na temat wniosek o wyjawienie

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wniosek o wyjawienie, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Odpis wniosku o zwrot kosztów

  egzemplarzach? Wierzyciel we wniosku o wyjawienie majątku powinien m.in. złożyć wniosek o przyznanie kosztów postępowania. Jeżeli we wniosku o wyjawienie majątku (...)

 • Żądaj odszkodowania za naruszenie konkurencji

  wniosek o wyjawienie środka dowodowego lub naruszyła ograniczenia dotyczące prawa wglądu, zapoznawania się bądź korzystania z dowodu lub wykorzystała dowód w innym celu (...)

 • Spis inwentarza a stan faktyczny

  ). Sprawy o wyjawienie przedmiotów spadkowych sąd rozpoznaje na rozprawie, wzywając oprócz wnioskodawcy tych, którzy są uprawnieni do wystąpienia z wnioskiem o wyjawienie przedmiotów (...)

 • wniosek o wyjawienie majątku

  przysługuje Panu jako wierzycielowi takie prawo - także w zakresie wskazanym w pytaniu. wyjawienie majątku, postępowanie, dłużnika, wierzyciel, pytanie, majątek, zatajenie, ukrycie

 • Wniosek o wyjawienie majątku

  należności ze znanego mu majątku albo z przypadających dłużnikowi bieżących świadczeń periodycznych za okres sześciu miesięcy. ( egzekucja, wniosek, wyjawienie majątku, komornik, przyrzeczenie

 • Pełnomocnik - wykaz majątku i doręczenia

  Urząd Skarbowy pozwał mnie do sądu ("Wniosek o wyjawienie majątku") w związku z zaległościami podatkowymi. Pozew/korespondencje odebrał mój brat podczas mojej nieobecności. Czy korespondencję (...)

 • Wyjawienie majątku

  Posiadam nakaz zapłaty wydany przez Sąd Okręgowy Sąd Gospodarczy. Chcę wystąpić z wnioskiem o wyjawienie majątku. Do jakiego sądu skierować wniosek? Czy do Sądu Rejonowego Wydziału (...)

 • Zwrot kosztów w przy wniosku o wyjawienie majątku

  przepisanych. Sąd rozstrzyga postępowanie o wyjawienie majątku w drodze postanowienia – w postanowieniu orzeka także o kosztach postępowania. Na takie postanowienie przysługuje (...)

 • Sąd właściwy do wyjawienia majątku

  Wniosek o wyjawienie majątku składa się, jak Państwo poinformowali, w sądzie ogólnej właściwości dłużnika, a więc w sądzie w którego okręgu dłużnik ma miejsce zamieszkania lub (...)

 • Poszukiwanie majątku dłużnika

  nie ma obowiązku rozpoczęcia poszukiwań. Ponadto prosimy o zapoznanie się z artykułem Wyjawienie majątku przez dłużnika. komornik, skarga, poszukiwanie majątku, wyjawienie majątku, (...)

 • Wniosek o wyjawienie przedmiotów spadkowych

  , wniosek

 • Wyjawienie majątku - czy dłużnik może kłamać?

  Złożyłem wniosek o wyjawienie majątku przez niewypłacalnego dłużnika. Obawiam się jednak, ze dłużnik będzie kłamał i zatajał majątek tak jak przed Komornikiem. Wniosek (...)

 • Odpowiedzialność członka zarządu spółki

  Złożyłem do sądu wniosek o wyjawienie majątku dłużnika (sp. z o.o.). Na pierwszą rozprawę wezwany zostałem obowiązkowo, nie stawił się dłużnik (prezes zarządu). Sąd wyznaczył (...)

 • Wyjawienie majątku - pomoc w postępowaniu egzekucyjnym (stan prawny aktualny do dnia 4 lutego 2005 r.)

  ? Aby postępowanie o wyjawienie majątku było dopuszczalne, konieczne jest wcześniejsze przeprowadzenie egzekucji przeciwko dłużnikowi o ujemnym wyniku. Oznacza to, że wyjawienie (...)

 • XI - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne

  do prowadzenia księgi wieczystej wniosek o dokonanie w niej wpisu o zajęciu lub o złożenie tego wniosku do zbioru dokumentów. § 2. Jeżeli w księdze wieczystej (...)

 • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

  zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, o których mowa w art. 27a ust. 1 ustawy (...)

 • Ochrona przed wpisem do rejestru dłużników

  do złożenia wniosku o wpis, a tylko jako podmiot, który informuje sąd o zaistnieniu przesłanek wpisu - art. 21 ustawy o KRS). Sąd wpisuje do rejestru z własnej inicjatywy po uzyskaniu (...)

 • VII - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie nieprocesowe

  wniosku, jeżeli osoba ta ma przedstawiciela ustawowego.§ 3.  Wniosek o ubezwłasnowolnienie częściowe można zgłosić już na rok przed dojściem do pełnoletności osoby, której (...)

 • Wyjawienie majątku dłużnika

  podpisał, a sąd odebrał od dłużnika przyrzeczenie i zakończył postępowanie w sprawie wyjawienia majątku przez dłużnika. Wierzyciel dołączył do wniosku o wyjawienie majątku przez dłużnika (...)

 • Postępowanie nieprocesowe - kiedy jest przeprowadzane?

  podstawa dalszego jego trwania, w postępowaniu wieczystoksięgowym, o zabezpieczenie spadku, o sporządzenie spisu inwentarza, o wyjawienie (wydanie) testamentu" oraz przedmiotów (...)

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  publiczny Rozdział III Art. 20. § 1. Obwinionym jest osoba, przeciwko której wniesiono wniosek o ukaranie w sprawie o wykroczenie. § 2. Jeżeli obwiniony nie zna języka polskiego, wniosek (...)

 • Wyjawienie majątku - odpowiedzialność dłużnika

  to ma miejsce w tym przypadku, sąd może orzec zamiast kary pozbawienia wolności grzywnę albo karę ograniczenia wolności, w szczególności jeżeli orzeka równocześnie środek karny. postępowanie o (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane