Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks spółek handlowych (art. 301-387)

  dokumentu akcji. § 5. Akcjonariusz nabywa roszczenie o wydanie dokumentu akcji w terminie miesiąca od dnia rejestracji spółki. Zarząd zobowiązany jest wydać (...)

 • Kodeks spółek handlowych (388-458)

  dokumenty akcji lub dowody ich złożenia do rozporządzenia spółki. Jeżeli akcjonariusz nie złożył dokumentu akcji w terminie, zarząd unieważnia ją w trybie art. 358, a nabywcy (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  wykonywania przez niego pracy, złożyć do wojewody wniosek o wydanie zezwolenia na pracę (lub cudzoziemiec - wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt i pracę) na (...)

 • Porada prawna na temat wniosek o wydanie dokumentu akcji

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wniosek o wydanie dokumentu akcji, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Prawo bankowe

  zgromadzeniu - jest obowiązana powiadomić o swoim zamiarze Komisję Nadzoru Bankowego.10. W przypadku gdy statut banku przewiduje uprzywilejowanie lub ograniczenie akcji co do prawa głosu, powiadomienie, (...)

 • Nabywanie nieruchomości, udziałów i akcji przez cudzoziemców

  drodze postępowania administracyjnego wszczętego z wniosku o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości i w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy. W postępowaniu administracyjnym o (...)

 • Ustawa o grach i zakładach wzajemnych

  wystąpić o jego przedłużenie na okres kolejnych 6 lat. 4. Wniosek o przedłużenie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, składa się nie później niż na sześć (...)

 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

  przepisów o Krajowym Rejestrze SądowymArt. 28.  1. Wniosek o wpis do ewidencji podlega opłacie w wysokości 100 złotych, a jeżeli wniosek dotyczy zmiany wpisu opłata (...)

 • Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców

  polskiego. Co powinien zawierać wniosek o wydanie zezwolenia? Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości (użytkowania wieczystego) powinien zawierać: oznaczenie (...)

 • Jak orzeka się o niepełnosprawności?

  wydanie orzeczenia o niepełnosprawności? Trzeba złożyć wniosek Wydanie orzeczenia następuje na wniosek. Druk wniosku o wydanie orzeczenia osoba zainteresowana (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

  procedura ubiegania się o zezwolenie na pracę sezonową: czy pracodawca najpierw powinien wystąpić o wydanie informacji starosty , a po jej otrzymaniu złożyć wniosek o (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 491-527)

  wniosek spółki przejmującej albo spółki nowo zawiązanej.Art. 509. § 1. Po dniu połączenia spółek powództwo o uchylenie albo o stwierdzenie nieważności (...)

 • Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  dokumentu co do zasady od wniosku o odpis księgi wieczystej 1 zł za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego (...)

 • Kierujący pojazdami

  kierowania tramwajem; 2) uzyskała orzeczenie: a) lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, b) psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem; (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku, o którym mowa w § 2, skazany może złożyć wniosek do sądu, który wydał wyrok, o zwolnienie go z zakazu pełnienia funkcji w spółce (...)

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  uzyskać ich nie może. Gdy organ uzna za konieczne przejrzenie oryginału dokumentu, może wystąpić o jego dostarczenie. § 2. Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis (...)

 • Jak uzyskać odpis księgi wieczystej lub zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej?

  .) Składanie wniosku o wydanie dokumentu przez EKW Przez system EKW użytkownik też może złożyć wniosek o wydanie dokumentu z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (...)

 • Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

  przygotować i złożyć wniosek o nadanie uprawnień rzeczoznawcy majątkowego Dokumenty: 1. wniosek o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (można (...)

 • Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

  orzeczenia rozwodu lub separacji" na zgodny wniosek stron bez orzekania o winie - po uprawomocnieniu się wyroku (nie dotyczy to sytuacji, gdy w sprawach o rozwód, o separację lub o

 • Kodeks postępowania cywilnego

  pozostaje w związku z działalnością tego zakładu lub oddziału.Art. 34. Powództwo o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 528-574)

  rewidenta; termin ten nie może być krótszy niż dwa tygodnie przed planowanym dniem powzięcia uchwały o przekształceniu.§ 3. Do zawiadomienia, o którym mowa w § 1, dołącza się (...)

 • X - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne. Przepisy ogólne

  uzyskać z centralnej informacji o zastawach rejestrowych dane o tym, czy dłużnik jest zastawcą zastawu rejestrowego oraz kto jest zastawnikiem. O wszczęciu egzekucji komornik niezwłocznie (...)

 • Ustawa o kontroli skarbowej

  Inspektora Kontroli Skarbowej oraz od decyzji, o której mowa w ust. 3, nie służy odwołanie, jednakże stronie służy wniosek do tego organu o ponowne rozpatrzenie sprawy. 3. Do uchylenia, (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 185-334)

  alimentacyjnych oraz rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci; 2) wierzytelności o wydanie mienia, o którym mowa (...)

 • Kto może przybyć do Polski w ramach repatriacji?

  ) stan cywilny, l) dane dotyczące dokumentu tożsamości oraz dokumentu podróży, m) informacje o karalności, n) stosunek do służby wojskowej, o) informację (...)

 • Jak ubiegać się o nowy paszport?

  osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego, konsul może odstąpić od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego. Osoba odbierająca dokument paszportowy (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

  Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

 • Obywatelstwo niemieckie

  Czy jest jakaś szansa uzyskania obywatelstwa niemieckiego (lub podwójnego: pol. i niem.), jeśli moja babka była Niemką (córką Niemców), następnie (...)

 • Prawo rodzicielskie

  Chce pozbawic ojca mojego 6 letniego dziecka wladzy rodzicielskiej, nie widuje sie on z corka od 3 lat i sie nia nie interesuje, jak sprawic by sad przyznal (...)

 • Podrobiona legitymacja

  Co grozi, i co najlepiej robić gdy konduktror PKP złapie Cię z podrobioną legitymacją studencką? W dodatku zabiera legitkę i po dwóch miesiącach (...)

 • Jaka część spadku po smierci rodziców nalezy sie dla 4 rodzeństwa ?

  Chodzi o następująca sprawę- W roku 2001 zmarł mój ojciec, kilka lat wcześniej mama. Mama nie zostawiła żadnego testamentu, ani jakiegokolwiek (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane