Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • III - Kodeks postępowania karnego - Środki przymusu. Postępowanie przygotowawcze

  o przyczynach zatrzymania i o przysługujących mu prawach, w tym o prawie do skorzystania z pomocy adwokata, oraz wysłuchać go.§ 3. Z zatrzymania sporządza się (...)

 • Kierujący pojazdami

  ) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej, c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 185-334)

  podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, kuratora tego powołuje się na kuratora, o którym mowa w niniejszym przepisie.2. Ustanowienie (...)

 • Porada prawna na temat wniosek o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wniosek o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej

  uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny kosztów, o których mowa w art. 26. Art. 30. Adwokat lub radca prawny ustanowiony dla osoby korzystającej z prawa pomocy, (...)

 • Obowiązek meldunkowy obywateli polskich

  wymeldowania z miejsca pobytu stałego przy wykorzystaniu dokumentu elektronicznego. W formularzu zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego zamieszcza się: nazwisko (...)

 • Pełnomocnik przedsiębiorcy

  zamieszkania lub zwykłego pobytu na adres w państwie niebędącym państwem UE lub nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu w Polsce lub w innym państwie UE i albo składa w kraju (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

  wnioskiem o wydanie zezwolenia o pracę sezonową – czy pracodawca może dokonać korekty, czy musi złożyć nowy wniosek z poprawioną kwotą? Co z pierwotnym wnioskiem (...)

 • Kodeks Karny - Część Ogólna, Rozdziały I-XV

  instytucji, stowarzyszenia, fundacji lub organizacji społecznej, o których mowa w art. 47 § 3, z przeznaczeniem na cel bezpośrednio związany z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym (...)

 • Strona nieznana z miejsca zamieszkania

  ochronę danych osobowych. Słyszeliśmy, że dla nieznanych z miejsca pobytu stron postępowania można wyznaczyć przedstawiciela/pełnomocnika, który będzie reprezentował ich interesy. (...)

 • II - Kodeks postępowania karnego - Czynności procesowe. Dowody

  każdym czasie; przepis art. 153 stosuje się odpowiednio.  Art. 155. § 1. O treści sprostowania zawiadamia się strony, a o odmowie sprostowania osobę, która zgłosiła wniosek (...)

 • Doręczenie w postępowaniu cywilnym

  sądu o przydzielenie pozwanemu kuratora, który będzie odbierał przesyłki w imieniu pozwanego? Czy może należy wnieść o ustalenie miejsca pobytu pozwanego? Co do zasady, (...)

 • Kodeks cywilny

  jej treści lub określono w niej termin przyjęcia. Art. 67. Jeżeli oświadczenie o przyjęciu oferty nadeszło z opóźnieniem, lecz z jego treści lub z okoliczności wynika, (...)

 • Ustanowienie w postępowaniu administracyjnym kuratora dla osoby nieobecnej

  przedstawiciela przez organ dla osoby nieobecnej jest art. 34 kpa, który stanowi, że organ administracji publicznej wystąpi do sądu z wnioskiem o wyznaczenie przedstawiciela dla (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9, a jeżeli (...)

 • Prawo celne - Kodeks celny

  . Nr 137, poz. 926, z późn. zm. ). Art. 62. Art. 63. 1. Decyzja o zabezpieczeniu, o której mowa w art. 61, wygasa po upływie 10 dni od dnia powiadomienia dłużnika o (...)

 • Sukcesja firm jednoosobowych

  przypadku ustanowienia zarządu sukcesyjnego z chwilą śmierci pracodawcy umowa o pracę z pracownikiem wygasa dopiero z dniem wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego, chyba (...)

 • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

  mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903).  2. Lokalem (...)

 • Odwieszenie sądowego postępowania o zapłatę

  , że w przypadku, gdy odnalezienie aktualnego adresu nie będzie możliwe, skorzystać można z instytucji kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu, o którym (...)

 • Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

  lub z dnia zgłoszenia wniosku o  emeryturę, z następnego dnia po ukończeniu 65 lat, z następnego dnia po osiągnięciu podwyższonego wieku emerytalnego. Co z rentą (...)

 • Niestawiennictwo strony na wezwanie sądu

  złożyć wniosek o ustanowienie kuratora dla nieobecnego syna. Przewodniczący ustanowi kuratora, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony (...)

 • Wyznaczanie kuratora przez sąd

  , nie zachodzi potrzeba powołania kuratora spadku. Innym rodzajem kuratora jest kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu. Jeżeli znane jest miejsce pobytu Pani (...)

 • Jak orzeka się o niepełnosprawności?

  dla miejsca stałego pobytu osoby zainteresowanej lub właściwym dla miejsca pobytu w przypadku osób:  bezdomnych;  przebywających poza miejscem stałego (...)

 • Wymeldowanie się dłużnika

  ewentualną egzekucję długu po uzyskaniu tytułu wykonawczego. kurator, wymeldowanie się, dłużnik, postępowanie cywilne, wniosek o ustanowienie kuratora, osoba nieznana z (...)

 • Kodeks wyborczy

  art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 1-184)

  . Dział IIIPrzepisy o postępowaniu Art. 26. 1. Uczestnikiem postępowania o ogłoszenie upadłości jest każdy, kto złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, oraz dłużnik.2. O (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Do Kuratorów zawodowych

  Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną (...)

 • Ograniczenie władzy rodzicielskiej

  Ojciec mojego dziecka nigdy nie był moim mężem i nie mieszkał ze mną od chwili urodzenia się naszej córki. Wcześniej kilka miesięcy mieszkaliśmy (...)

 • Społeczny kurator sądowy

  Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, (...)

 • Alimenty na dziecko

  W jakiej wysokości sad może przyznac alimenty na dziecko jesli mój mąż zarabia ok 1600zł a ja nie pracuje? Obowiązek alimentacyjny spoczywa na obydwojgu (...)

 • ROZWÓD-A NIE ODEBRANE WEZWANIE - PROSZĘ O POMOC !

  Niedługo mam pierwszą sprawę rozwodową, podejrzewam,że mąz nie odebrał wezwania na sprawę,( nie odbiera żadnej poczty).Jak potoczy się dalej (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane