Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

  gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy o podatku rolnym lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (...)

 • Ułatwienia i pomoc dla rolników...

  przez komisje powołane przez wojewodów  - wniosek o powołanie komisji składa do wojewody wójt lub burmistrz. Zapytaj w gminie czy taki wniosek został złożony Wypełnij (...)

 • Kto może przybyć do Polski w ramach repatriacji?

  Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o przekazanie danych i informacji o osobie ubiegającej się o wydanie tej decyzji mających znaczenie dla prowadzonego postępowania. Podmioty, (...)

 • Porada prawna na temat wniosek o przeklasyfikowanie ziemi

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wniosek o przeklasyfikowanie ziemi, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Kary za brak rekultywacji

  przeklasyfikowanie gruntów z K(kopalnych) na N (nieużytek) (art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne). Decyzja o kierunku i terminie zakończenia rekultywacji (...)

 • Zakup działki pod budowę domu

  również potrzebna przy gruntach klas IV, IV a i IV b pochodzenia mineralnego. Dzieje się tak, jeśli rada gminy podjęła uchwałę o ochronie tych gruntów na swoim obszarze. Wniosek (...)

 • Mienie PKP

  faktycznym stanowiącym podstawę stosowania art. 5 Przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, przedsiębiorstwo PKP legitymowało (...)

 • Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

  postanowienia sądu Ewa L. w dniu 12 lipca 2007 r. złożyła wniosek o sporządzenie uzasadnienia. Sąd odrzucił wniosek Ewy L. jako złożony po terminie, w związku z tym Ewa L. w dniu (...)

 • Zabezpieczenie nieruchomości przy podziale majątku

  (nie - pozwem; jest to bowiem postępowania nieprocesowe) o podział majątku.Zgodnie z art. 736 kpc wniosek o udzielenie zabezpieczenia powinien odpowiadać wymaganiom przepisanym dla pisma (...)

 • Karta podatkowa w 2018 roku

  cywilnej wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników. Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej podatnik (...)

 • Propozycje zmian w ochronie ziemi

  propozycją? Projekt ustawy został skierowany do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych. Termin zgłaszania uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju (...)

 • Pozwolenie wodnoprawne a prawa właścicieli sąsiednich działek - opinia prawna

  , „legalnie zajmuje obcą własność”, jeśli chodzi tu o ustanowienie/zasiedzenie służebności gruntowej to możliwości właściciela opisałam powyżej, jeśli chodzi o umowy zawarte (...)

 • Działka budowlana

  u.p.z.), następnie kieruje do rady miasta/rady gminy wniosek o podjęcie uchwały o przystąpieniu do zmiany planu (art. 14 ust. 4 u.p.z.). Po rozpoznaniu wniosku rada miasta/rada gminy podejmuje (...)

 • Na jaką pomoc mogą liczyć poszkodowani przez wichurę i inne klęski?

  wojewody o uruchomienie środków z budżetu państwa, powinna zawierać: a) informację o rodzaju i dacie zdarzenia klęskowego, b) nazwę gminy/gmin, c) liczbę rodzin/osób samotnie (...)

 • Przekazanie gospodarstwa rolnego

  nieruchomości, która nie ma urządzonej księgi wieczystej, należy przedstawić akt własności ziemi oraz postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Zgodnie z art. 92 § 4 ustawy Prawo (...)

 • Dowody własności w trakcie sądowego działu spadku - opinia prawna

  możliwości, jaką stwarza art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Jeżeli przedmiotowe nieruchomości nie mają urządzonych ksiąg wieczystych, nie jest również możliwe wszczęcie (...)

 • Co nowego w Prawie wodnym i ustawie o żegludze śródlądowej?

  wód (pobór wód lub prowadzanie ścieków do wód lub do ziemi). W ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku dodano przepis, stanowiący, że jeżeli

 • Który sąd osądzi przestępcę?

  KZP 16/89). Akceptując pogląd o niezaskarżalności postanowienia o wyłączeniu do odrębnego postępowania sprawy poszczególnych osób lub o poszczególne czyny, (...)

 • Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

  umowy o pracę lub umowy o dzieło. Odmienne reguły odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi sytuuje ustawa o sprzedaży konsumenckiej. Stosuje się ją do dokonywanej w zakresie (...)

 • „Plan dla wsi” i inne nowości dla rolników

  wnioski o pomoc poddawane są ocenie. Na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy. To trzeci nabór wniosków o przyznanie pomocy na (...)

 • KRUS i wspólne rozliczanie małżonków

  podatnikiem podatku rolnego od kawalka dzierżawionej ziemi, b) gdy żona nie bedzie podatnikiem podatku rolnego (bo ktoś inny bedzie go placił od wspólnie dzierżawionej ziemi)? Czy w przypadku (...)

 • Zasady obrotu skamielinami i innymi minerałami - opinia prawna

  wykopanie z ziemi, podniesienie z ziemi), nie zostanie zakwalifikowana jako część składowa nieruchomości, na której się znajduje. Wypadałoby więc prawo własności skamielin rozstrzygnąć (...)

 • KRUS czy ZUS - opinia prawna

  emerytalno-rentowym na wniosek obejmuje się: 1) innego rolnika lub domownika, który podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu w pełnym zakresie, jeżeli złożono wniosek (...)

 • Jak ubezpiecza się rolnik w KRUS - opinia prawna

  pozarolniczej, będzie Pan mógł pozostać nadal przy tym ubezpieczeniu, zamiast odprowadzać składki na ZUS. Mówi o tym artykuł 5a ustawy o ubezpieczeniu rolników. Z uprawnienia tego może (...)

 • Zabezpieczenie alimentów na nieruchomości

  związku, że X chciał mieć działkę rekreacyjną, jego rodzice z finansowali mu zakup 1.3h ziemi. Ziemię kupił od teściów, ojciec pana X był rozgoryczony, że za ten kawałek ziemi teściowie (...)

 • Pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic

  o protokoły z oszacowania strat sporządzone przez odpowiednie komisje powołane przez Wojewodę. Ponadto można ubiegać się o zmianę warunków dotychczas przyznanych ulg w spłacie należności (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Wysokość alimentów - a dochody ojca

  Witam czy jest gdzies okreslona maksymalna wysokosc alimentow, jakie moze placic zobowiazany w stosunku do jego dochodow i potrzeb? po prostu jest taka (...)

 • Zasiedzenie

  Na zasadzie umowy ustnej (w zamian za pralkę, lodówkę itp. w latach 82 ) przez 18 lat uzytkujemy wjazd, gdzie 3/4 ziemi i jest wlasnością sąsiada. (...)

 • Palenie śmieci na własnej posesji?

  Czy ktoś się może orientuje, czy wolno mi palić śmieci na własnej posesji i jakie są związane z tym oraniczenia? Na pewno nie wolno palić Ci nawet (...)

 • Prawo rodzicielskie

  Chce pozbawic ojca mojego 6 letniego dziecka wladzy rodzicielskiej, nie widuje sie on z corka od 3 lat i sie nia nie interesuje, jak sprawic by sad przyznal (...)

 • Dziewczyny, jakie alimenty na 1 dziecko zasądził sąd od bezrobotnych tatusiów waszych dzieci?

  Bo nie wiem czy warto jest się ciągać po sądach na przykład za 150 zł. miesięcznie, szczególnie interesuja mnie sądy na górnym ślasku, z góry (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane