Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • PESEL - czyli Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności

  pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Zob.: wniosek o nadanie numeru PESEL. Zmiana numeru PESEL Numer PESEL jest zmieniany w przypadku:   sprostowania (...)

 • X - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne. Przepisy ogólne

  przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego jest także podstawą egzekucji przeciwko nabywcy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego, jeżeli wierzyciel złożył wniosek o wszczęcie (...)

 • Co nowego w płatnościach bezpośrednich?

  odpowiedni wniosek. Jeżeli przekazanie gospodarstwa nastąpiło po 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności przez przekazującego gospodarstwo, (...)

 • Porada prawna na temat wniosek o nadanie numeru gospodarstwa

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wniosek o nadanie numeru gospodarstwa, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Będzie wsparcie na innowacyjność

  statusu centrum badawczo-rozwojowego.  Przedsiębiorca niebędący jednostką badawczo-rozwojową ubiegający się o nadanie statusu centrum badawczo-rozwojowego składa wniosek do ministra (...)

 • Jak zarejestrować indywidualną działalność gospodarczą?

  ewidencyjnym (w urzędzie miasta lub gminy) wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.  Masz do wyboru kilka możliwości złożenia wniosku o wpis do ewidencji CEIDG-1. Możesz (...)

 • Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  zaocznego; zarzuty od nakazu zapłaty; interwencja główna i uboczna; wniosek: o wszczęcie postępowania nieprocesowego, o ogłoszenie upadłości, o wpis i wykreślenie w (...)

 • Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

  orzeczenia rozwodu lub separacji" na zgodny wniosek stron bez orzekania o winie - po uprawomocnieniu się wyroku (nie dotyczy to sytuacji, gdy w sprawach o rozwód, o separację lub o

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

  mógł złożyć wniosek o wydanie informacji starosty, równolegle składając wniosek o wydanie zezwolenia? Jeśli informacja starosty będzie wymagana (co w przypadku (...)

 • Karta Nauczyciela

  , wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku. 4. Nauczycielom spełniającym warunki, o których mowa (...)

 • Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

  przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy przewidują inaczej. Rodzice składający wniosek o przyznanie świadczenia są zobowiązani do informowania (...)

 • Rejestracja VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym

  po stronie nabywcy będzie zatem oznaczał niemożność zastosowania stawki 0 %. Usługi wymagające posiadania numeru unijnego Przepisy o nadaniu numeru unijnego stosuje się również do (...)

 • Podstawowe obowiązki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej

  rejonowe- gospodarcze, obejmujące swoją właściwością obszar województwa lub jego część) i złożyć wniosek o wpis do rejestru. Wniosek składa się na urzędowym formularzu, o (...)

 • Prawo celne - Kodeks celny

  dochodzić w terminie 5 lat, licząc od dnia, w którym zostały zaksięgowane. 8. Bieg przedawnienia terminu, o którym mowa w ust. 7, zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, (...)

 • Działalność nierejestrowa w praktyce

  wynagrodzenia i powinien złożyć wniosek o wpis do CEIDG. Od 11 grudnia jego działalność jest uznawana za działalność gospodarczą. Wniosek o wpis do ewidencji powinien on złożyć (...)

 • Skład podatkowy - jak go otworzyć?

  do wybranego przez siebie urzędu skarbowego (w druku AKC-R powinien zakreślić pole A.5.3). Wniosek o zezwolenie jest jednocześnie wnioskiem o nadanie numeru akcyzowego podmiotu

 • Uzyskanie numeru NIP i REGON

  formularzu. O nadanie numeru NIP może się starać po otrzymaniu numeru REGON. Działalność można rozpocząć bez numeru NIP, jednakże należy pamiętać, aby uzyskać ten (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  dorobków tylko wtedy, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji. Umowne ustroje majątkowe. (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 185-334)

  ogólnej sumy wierzytelności, które zostały uznane lub uprawdopodobnione, mogą zgłosić wniosek o zmianę składu rady wierzycieli.2. Jeżeli sędzia-komisarz nie uwzględni (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  małżonka mogą wystąpić z takim żądaniem tylko w wypadku, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji. (...)

 • NIP i REGON w sp. z o.o. w organizacji

  przypadku nie dopuszczalności działania z punktu 2 oraz 3, jaki Nip i Regon ma używać spółka w organizacji? Spółka z o.o. w organizacji może wystąpić o nadanie numeru NIP i (...)

 • Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

  nieruchomości rolnej oraz gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, o której mowa w art. 166 § (...)

 • Działalność nierejestrowa

  wykonująca działalność nierejestrową może (ale nie musi) złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a wtedy działalność (...)

 • Nadanie numeru porządkowego

  Wystąpiłem do Gminy o nadanie numeru porządkowego dla mojej nieruchomości. Czy na wniosku o nadanie numeru porządkowego zobowiązany jestem do naklejania znaczków (...)

 • Zmiana formy prawnej spółki - wierzyciela a sukcesja procesowa po uzyskaniu tytułu egzekucyjnego

  egzekucyjnego wraz z odpisem postanowienia o oddaleniu wniosku o nadanie klauzuli na następcę prawnego.

 • Stowarzyszenie - REGON, NIP, likwidacja

  likwidacji, podając do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania likwidacyjnego, po zakończeniu likwidacji zgłosić sądowi wniosek o wykreślenie stowarzyszenia z Krajowego (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • nadanie numeru nip

  witam! słyszałam, że od 1 lipca zostaje zniesione posiadanie numeru NIP dla osób fizycznych, które nie posiadają działalności gospodarczej. Ale (...)

 • Legitymacja prasowa

  Mam pytanie: czy żeby wyrobić sobie legitymację prasową należy gdzieś redakcję zarejestrować w sądzie ? Prowadzę popularny serwis sportowy (internetowy) (...)

 • Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

  Witam wszystkich i bardzo serdecznie proszę o poradę. Od kilku lat posiadam działkę budowlaną na wsi i powoli, etapami, buduję dom. W miejscowym (...)

 • Kto jest właścicielem działki?

  Chcę kupić działkę budowlaną. Ostatnio znalazłem w internecie informację, że Księga Wieczysta nie określa kwestii własności działki (nie musi). (...)

 • Jak zakłada się spółkę z.o.o?

  Jak zaklada się spółkę z.o.o? (prezes) Etapy: 1). U notariusza sporządzasz akt założycielski, 2). Wymagany kapitał 50 000zł., 3). Występujesz (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane