Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Krewni żony, czyli prawne skutki powinowactwa

  rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka, powinowaty pierwszego i drugiego stopnia osoby, dla której w testamencie została przewidziana (...)

 • Jak uznać ojcostwo w urzędzie stanu cywilnego?

  dziecka, jeśli dziecko zmarło – datę, w której ojciec dowiedział się o jego śmierci oraz datę śmierci dziecka. wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego (...)

 • Zgoda ojca na zmianę nazwiska dziecku

  przewidzianymi przez KRO zmiana nazwiska dziecka może nastąpić w trybie administracyjnym – na podstawie ustawy o zmianie imion i nazwisk. W myśl ustawy wniosek o zmianę (...)

 • Porada prawna na temat wniosek o nadanie nazwiska ojca biologicznego dziecka

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wniosek o nadanie nazwiska ojca biologicznego dziecka, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Jak zawrzeć małżeństwo i zarejestrować je w urzędzie stanu cywilnego?

  dołączonego do niego nazwiska ojca. Przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia (...)

 • Zmiana nazwiska dziecka w razie małżeństwa matki

  dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca, chyba że nazwisko ojca zostało nadane na podstawie sądowego ustalenia ojcostwa. W przedstawionej sytuacji możliwość zmiany nazwiska dziecka (...)

 • Zmiana nazwiska lub imienia - Jak zmienić nazwisko?

  ? Opłata skarbowa od wniosku o wydanie decyzji o zmianie nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion) wynosi 37 zł.   Pamiętaj, że: osoba mieszkająca za granicą (...)

 • Odebranie praw rodzicielskich ojcu dziecka.

  zostało przez ojca uznane. W takim wypadku sąd rozstrzygający o władzy rodzicielskiej nie zajmuje się kwestią zmiany nazwiska dziecka. Może Pani doprowadzić do zmiany nazwiska (...)

 • Alimenty od biologicznego ojca dziecka

  domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki (nawet jeżeli faktycznie mąż matki nie jest ojcem dziecka). Mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu (...)

 • Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

  przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy przewidują inaczej. Rodzice składający wniosek o przyznanie świadczenia są zobowiązani do informowania (...)

 • Jak rozwiązać przysposobienie (adopcję)?

  przysposobionego lub przysposabiającego może w orzeczeniu o rozwiązaniu stosunku przysposobienia postanowić, że przysposobiony powraca do nazwiska, które nosił przed orzeczeniem przysposobienia. (...)

 • Nazwisko dla dziecka

  , a tym samym zmienić nazwisko małoletnich dzieci (nawet już urodzonych), albo złożyć wniosek o zmianę nazwiska dzieci w ich imieniu. Wniosek o zmianę nazwiska wnosi (...)

 • Czynniki szkodliwe w środowisku pracy

  wszystkich pracowników narażonych w wyniku awarii lub wypadku lub ich przedstawiciela o tym zdarzeniu, jeżeli mogło ono spowodować uwolnienie się szkodliwego czynnika biologicznego, a także (...)

 • Alimenty od dziadków zamiast od ojca dziecka – opinia prawna

  dziecka, jak i jego rodziców. Występując z powództwem przeciwko rodzicom ojca dziecka matka musiałaby udowodnić, oprócz wysokości żądanej kwoty, także okoliczności, (...)

 • Ustalenie ojcostwa niezbędne dla nadania nazwiska

  sądu opiekuńczego o wydanie postanowienia o nadanie dziecku nazwiska ojca. W innym przypadku należy wytoczyć powództwo o ustalenie ojcostwa. Więcej informacji na (...)

 • Kodeks wyborczy

  zaufania.informacje o jednostceakty wykonawcze z Dz.U. i M.P.Art. 31. O dopisaniu lub wpisaniu do spisu wyborców osób, o których mowa w art. 28, art. 29 § 1 i art. (...)

 • Zmiana nazwiska matki i dziecka po rozwodzie

  Jeśli wniosek o zmianę nazwiska dotyczy matki i dziecka urodzonego w 2 lata po rozwodzie, a dziecko zostało uznane przez ojca i nosi jego nazwisko, czy wymagana jest zgoda ojca (...)

 • Jakie prawa ma ojciec?

  . Ustawodawca przewidział też możliwość przejęcia części urlopu macierzyńskiego przez ojca w razie porzucenia dziecka przez pracownicę w czasie urlopu macierzyńskiego. To samo dotyczy porzucenia (...)

 • Alimenty na dziecko od ojca biologicznego.

  ). Postępowanie dowodowe w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa ma udowodnić, że mąż matki nie jest ojcem dziecka. Niewystarczające jest zatem uprawdopodobnienie, że mąż matki nie jest ojcem dziecka. (...)

 • Zaprzeczenie ojcostwa przez prokuratora

  biologicznego ojca i nie chcą czekać na uzyskanie pełnoletności dziecka w celu wystąpienia przez niego z roszczeniem o zaprzeczenie ojcostwa. Czy jedyną drogą do nadania dziecku (...)

 • Akta stanu cywilnego - czyli jak rejestruje się urodzenia, małżeństwa i zgony?

  urodzenia rodziców dziecka, numery PESEL rodziców dziecka, jeżeli zostały nadane;  2) oświadczenie o wyborze imienia lub imion dziecka;  3) nazwisko dziecka;  4) (...)

 • III - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie

  zawieszonego postępowania przez sąd wyższej instancji powoduje uprawomocnienie się zaskarżonego orzeczenia, z wyjątkiem spraw o unieważnienie małżeństwa lub o rozwód oraz o (...)

 • Ustalenie ojcostwa a roszczenia z tym związane

  pochodzenia dziecka z małżeństwa wówczas wpisuje się̨ do aktu urodzenia dziecka, jako imię̨ ojca – imię̨ wskazane przez przedstawiciela ustawowego dziecka, (...)

 • Nieobecność biologicznego ojca na rozprawie

  Trwa postępowanie sądowe w sprawie o przysposobienie dziecka. Jeden z uczestników postępowania (biologiczny ojciec dziecka) nie stawia się na kolejne posiedzenia sądu,nie odbiera wezwań (...)

 • Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

  się o świadczenia rodzinne w Belgii, powinna Pani złożyć do właściwej instytucji w belgijskiej wniosek o zasiłek rodzinny, wraz z wymaganymi ustawodawstwem dokumentami (m.in. polskie (...)

 • Zaprzeczenie ojcowstwa po upływie terminów

  został prawnie uznany za ojca dziecka. Po rozwodzie matki dziecka planujemy zawrzeć związek małżeński. Ponieważ kodeks rodzinny i opiekuńczy umożliwia matce dziecka wniesienie (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Zmiana nazwiska dziecka

  Mam nieślubne dziecko. Uznałem to dziecko lecz dziecko nosi nazwisko swej matki, bo tak zostało to ustalone. Jeśli matka dziecka wyjdzie za mąż to (...)

 • Nazwisko dziecka

  Witam! Dziewczyna ma dziecko z człowiekiem, z którym nie zawarła związku małżeńskiego. Mieszkają osobno, dziewczyna z rodzicami. Większe zaiteresowanie (...)

 • - Kupię Tuska i zrobię z niego niewolnika.

  W CZYM http://niepoprawni.pl/grafika/po-w-tle-pzprjpg http://www.google.pl/imgres?q=PIS&hl=pl&sa=G&biw=1015&bih=563&gbv=2&tbm=isch&tbnid=ebCyCVwtacX_UM:&imgrefurl=http://www.marki.net.pl/o-partii-pis-7655&docid=4_BGMCX9sgozNM&w=1670&h=1670&ei=ZsptTqm3Gofvsgbtpum8BA&zoom=1&iact=rc&dur=0&page=1&tbnh=134&tbnw=134&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:2,s:0&tx=82&ty=59 (...)

 • zabezpieczenie przyszłych roszczeń alimentacyjnych

  niedługo mam sprawę w sądzie o uwiarygodnienie ojcostwa. ojciec dziecka nie chce go uznac i mimo że mi obiecał że nie zostawi z dzieckiem to właśnie (...)

 • Pozbawienie praw rodzicielskich ojca pomóżcie

  Czy jest możliwość pozbawienia ojca praw rodzicielskich i żeby także płacił alimenty. Proponował mi bym usuęła ciążę i wogóle nie interesował (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane