Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kara pozbawienia wolności na wolności

  zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, warunki i tryb orzekania o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego;  (...)

 • Zmiany w Systemie Dozoru Elektronicznego i więziennictwie

  Systemie Dozoru Elektronicznego. Obecnie, w zakresie Systemu Dozoru Elektronicznego, Służba Więzienna wykonuje jedynie zadanie ustawowe (wskazane przez Ministra Sprawiedliwości), (...)

 • Kara pozbawienia wolności na wolności?

  zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego? Sąd penitencjarny uchyli zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, (...)

 • Porada prawna na temat wniosek dozoru elektronicznego

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wniosek dozoru elektronicznego, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Elementy wniosku o zezwolenie na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego

  Jakie wymogi powinien spełniać wniosek o zezwolenie na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego? Art. 40. 1. Wniosek, o którym mowa w art. 39, (...)

 • Sprawniejszy dozór techniczny

  w UDT Urząd Dozoru Technicznego udostępnił możliwość składania elektronicznych wniosków za pośrednictwem internetowego portalu eUDT. Składać można wnioski dotyczące m.in.: SZWO i F-GAZ&rsquo

 • Wniosek o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego

  zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego sąd penitencjarny orzeka na wniosek skazanego lub na wniosek jego obrońcy, prokuratora, sądowego (...)

 • Największa reforma prawa karnego od 1927 r.

  wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, obowiązek pozostawania w miejscu stałego pobytu lub w innym wyznaczonym miejscu, z zastosowaniem systemu dozoru elektronicznego, obowiązki (...)

 • Jak ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

  marca 2019 roku. Aby otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające, musisz zgłosić o nie wniosek. Druk (wniosek ERSU) znajdziesz w salach obsługi klientów w placówkach (...)

 • Zmiany w zakresie dozoru elektronicznego

  ;warunkami technicznymi”.  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (...)

 • Dozór elektroniczny będzie szerszy

  sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski przedstawił plany nowelizacji ustawy o odbywaniu kary w Systemie Dozoru Elektronicznego. Ministerstwo chce, aby karę w tym systemie mogło odbywać więcej (...)

 • Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji już w październiku

  pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego – wtedy świadczenie może przysługiwać. Co należy zrobić, aby uzyskać świadczenie? Aby otrzymać świadczenie uzupełniające, (...)

 • Kodeks karny

  przepisach o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. § 4. Sąd orzeka zakaz wstępu na imprezę masową i obowiązek określony w § (...)

 • Zmiana filozofii karania. Nowelizacja Kodeksu karnego

  wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, obowiązek pozostawania w miejscu stałego pobytu lub w innym wyznaczonym miejscu, z zastosowaniem systemu dozoru elektronicznego, obowiązki (...)

 • Kodeks Karny - Część szczególna, Rozdziały XXVIII-XXXVII

  mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia finansowego, określonego w § 1, lub zamówienia publicznego albo na możliwość dalszego korzystania z elektronicznego

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. I

  wniosek prokuratora, skazanego albo jego obrońcy oraz z urzędu, a jeżeli ustawa tak stanowi - na wniosek innych osób.§ 2. Wniosek lub skargę można zgłosić na piśmie lub ustnie. W (...)

 • Przesłanki zastosowania do skazanego systemu dozoru elektronicznego

  stoją na przeszkodzie warunki mieszkaniowe skazanego umożliwiające funkcjonowanie systemu dozoru elektronicznego, a także możliwości techniczno-organizacyjne wykonywania tego dozoru przez (...)

 • Podpisanie umowy na System Dozoru Elektronicznego

  . 191, poz. 1366).System Dozoru Elektronicznego obejmować będzie swym zasięgiem terytorium całej Polski. Zakłada się, że na etapie wstępnym systemem dozoru elektronicznego objęta (...)

 • Zaostrzenie kar dla gwałcicieli i większa ochrona ofiar gwałtów

  zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym. Sprawca może zostać zobowiązany do systematycznego zgłaszania się na policję, a zakaz zbliżania się mógłby być kontrolowany w systemie dozoru (...)

 • NIK o systemie dozoru elektronicznego

  skuteczną readaptację skazanych.Dostrzegając zalety dozoru elektronicznego Izba pozytywnie ocenia wprowadzenie SDE na stałe do porządku prawnego oraz podejmowane obecnie działania legislacyjne (...)

 • Prawo celne - Kodeks celny

  zobowiązań wobec organów celnych; 3) złożyła wniosek o skreślenie z wykazu; 4) uległa likwidacji.  11. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza w Dzienniku (...)

 • Kodeks karny 2014 - duże zmiany już niebawem?

  sprawcy będzie także możliwe – w warunkach określonych ustawą – orzeczenie dozoru elektronicznego. Istotna zmiana dotyczyć będzie także okresów ustania karalności przestępstw (...)

 • Kodeks karny 2014 - duże zmiany już niebawem?

  ; w warunkach określonych ustawą – orzeczenie dozoru elektronicznego. Istotna zmiana dotyczyć będzie także okresów ustania karalności przestępstw seksualnych wobec małoletnich. (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  albo na wniosek przełożonego skazanego.§ 4. (uchylony). Art. 141a. § 1. W wypadkach szczególnie ważnych dla skazanego można mu zezwolić na opuszczenie zakładu karnego, na czas nieprzekraczający (...)

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  informację zawierającą:  1) wskazanie, że adresat może odebrać dokument w formie dokumentu elektronicznego,  2) wskazanie adresu elektronicznego, z którego adresat może pobrać dokument (...)

 • Dozór elektroniczny - start systemu

  na bieżąco monitorować miejsce jego pobytu. Wdrożenie dozoru elektronicznego pomoże rozwiązać problem przepełnionych więzień i obniżyć koszty utrzymania skazanego. Odbywanie kary przez (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Do Kuratorów zawodowych

  Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną (...)

 • Społeczny kurator sądowy

  Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, (...)

 • Jaki to rodzaj przestępstwa?

  Witam czy posiadanie i handel narkotykami zalicza sie do tych przestepstw? -nie byli skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko (...)

 • Problem. Dozór Elektroniczny a wyrok Sądu.

  Witam. Odwieszono mi wyrok 5 miesięcy pozbawienia wolności. Przebywałem w zakładzie karnym od 21 lutego b.r. do 5 kwietnia (46 dni), po czym dostałem (...)

 • Areszt domowy zamiast tymczasowego aresztowania- to dobry pomysł?

  Pytanie czy areszt domowy zamiast jak dotej pory zatrzymania tymczasowego jest dobrym pomysłem. Pytam bo doszukałam się informajci że w polsce jest (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane