Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Uporczywe nękanie - stalking, czyli co grozi stalkerowi?

  doniesienie na temat sprawcy na policji lub złożyć pismo o zakaz sądowy za pośrednictwem sądu cywilnego. Zakaz sądowy to nakaz, o który możesz zwrócić się do sądu np. (...)

 • Jak nie dać się cyberprzemocy?

  zwróci się do Ciebie o pomoc. Porozmawiajcie o tym, co się wydarzyło, ustal jak najwięcej szczegółów dotyczących przebiegu wydarzeń. Pamiętaj, że cyberprzemoc (...)

 • Jestem nękana wulgarnymi sms-ami i mailami.

  policji lub siedzibę prokuratury, by złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i złożyć wniosek o ściganie. Przestępstwo, o którym mowa w art. (...)

 • Porada prawna na temat wniosek do prokuratury o uporczywe nękanie jak napisać

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wniosek do prokuratury o uporczywe nękanie jak napisać, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Czy mogę śledzić żonę?

  zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia czynu stalkingu. Art. 190a. § 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej (...)

 • Od dziś nękanie SMS-ami jest karalne

  . Jeśli nie wiemy jak sporządzić takie pismo, to możemy złożyć wniosek ustnie. Policjant sporządzi z tej czynności protokół, do którego sam wpisze treść naszego wniosku. Złożony (...)

 • Prześladowanie przez byłego chłopaka

  przymusił mnie do jazdy z nim samochodem i straszył ze uderzy w drzewo, dzwoni do moich rodziców, straszy wstawieniem moich zdjęć do internetu. Nie chce rozgłosu ponieważ mieszkam (...)

 • Od czerwca nawet 10 lat za stalking

  ofiary nie będziemy ponosić żadnych kosztów postępowania. Wojciech Sitarz stalking, kodeks karny, nękanie, uporczywe nękanie, przestępstwo, SMS, e-mail

 • VI - Kodeks postępowania karnego - Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych

  stanowi, wniosek państwa obcego o zastosowanie tymczasowego aresztowania osoby ściganej zastępuje wniosek o wydanie.§ 2. W wypadku, o którym mowa w § 1, prokurator (...)

 • Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

  przekazać osobie zlecającej. Jak otrzymać potwierdzenie o wpisie do wykazu? Ministerstwo nie poinformuje ciebie o wpisie do wykazu osób uprawnionych do kontroli (...)

 • Zmiany w prokuraturach

  nadrzędny nie przychylił się do zażalenia, kierował je do sądu. Śledztwo prowadzić się będzie teraz dodatkowo we wszystkich sprawach, w których rozpoznanie w pierwszej instancji (...)

 • Kiedy za pisanie SMS-ów trafimy do więzienia?

  zwyczajowo przyjęte – wyjaśnia Pluciński. Kodeks karny zostanie uzupełniony o art. 190a Zgodnie z nowymi przepisami sprawca, który przez uporczywe nękanie innej osoby doprowadza (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. I

  aresztu śledczego lub zakładu karnego.§ 5. Organ, o którym mowa w § 1, zawiadamia sąd o przystąpieniu do wykonania orzeczenia oraz o zakończeniu jego wykonywania. Art. 12. O (...)

 • Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

  elementów będzie skutkował odrzuceniem naszej apelacji. W takiej sytuacji sąd pouczy nas i wezwie do uzupełnienia apelacji o brakujące elementy, wyznaczając dodatkowy termin do (...)

 • Mienie PKP

  ;lnonarodowe (państwowe) nienależące do podmiotów, o jakich mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę (...)

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  niezbędnym do ustalenia, czy istnieją podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie oraz do zebrania danych koniecznych do sporządzenia wniosku o ukaranie.§ 4. (...)

 • VII - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie nieprocesowe

  , której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, do złożenia wykazu majątku należącego do tej osoby oraz do złożenia przyrzeczenia. Przepisy art. 913, 915-917 stosuje (...)

 • Rzecznik Praw Obywatelskich - kiedy warto się do niego zwrócić o pomoc?

  . 10.00-17.00wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00 Pamiętaj, że: wniosek do RPO może wnieść nie tylko obywatel polski, ale także cudzoziemiec; wniosek ten jest wolny od (...)

 • Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

  można uzyskać poradę, skorzystać z kalkulatora emerytalnego, dowiedzieć się, jak właściwie wypełnić wniosek. Jak złożyć wniosek o emeryturę? Jak wskazano, (...)

 • Walentynki mogą skończyć się pozwem

  wspominaliśmy, wniosek o wszczęcie postępowania możemy złożyć na policji. Dopuszczalna jest forma pisemna. Jeśli nie wiemy jak sporządzić takie pismo, możemy złożyć wniosek (...)

 • Jak e-sąd wydaje nakazy zapłaty?

  niejawnym, na wniosek wierzyciela odpowiednie zaświadczenie. Jeżeli nie zgadzamy się z nakazem zapłaty, należy napisać kilka pism i wysłać do sądu, który wydał nakaz zapłaty. Co (...)

 • Jak orzeka się o niepełnosprawności?

  powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień. W orzeczeniu o wskazaniach do ulg i uprawnień, (...)

 • Kodeks wyborczy

  zaufania.informacje o jednostceakty wykonawcze z Dz.U. i M.P.Art. 31. O dopisaniu lub wpisaniu do spisu wyborców osób, o których mowa w art. 28, art. 29 § 1 (...)

 • Jak zgłosić przestępstwo?

  . Co przygotować? Należy przygotować pisemne zawiadomienie o przestępstwie (można np. skorzystać ze wzoru zawiadomienia o przestępstwie).    W zawiadomieniu trzeba (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. III

  zmianę okresu próby w sprawach dotyczących wykonywania postanowienia o warunkowym zwolnieniu, 3) składanie wniosków o ustanowienie, rozszerzenie lub zmianę obowiązków w okresie próby, (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  wojewodę na wniosek cudzoziemca, uprawnia zarówno do pracy, jak i do pobytu. Stroną inicjującą pracę jest, co do zasady, pracodawca (zezwolenie na pracę, zezwolenie (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane