Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

  okres do pięciu lat;  4) pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony. 2. Odpis orzeczenia o udzieleniu (...)

 • Karta Nauczyciela

  postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego lub wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 1 - 106)

  .  4. Przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio do przeniesienia pozwolenia na wniosek osoby, na którą, w drodze decyzji, pozwolenie na utworzenie uczelni niepublicznej (...)

 • Porada prawna na temat wniosek do komisji dyscyplinarnej na nauczyciela

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wniosek do komisji dyscyplinarnej na nauczyciela, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Za co i w jaki sposób odpowiada dyscyplinarnie nauczyciel?

  dyscyplinarnej pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.   Prawomocność orzeczenia komisji odwoławczej Orzeczenie odwoławczej komisji dyscyplinarnej jest prawomocne (...)

 • Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich

  okresie trzech lat od ukarania, Za przewinienie dyscyplinarne mniejszej wagi rektor może ukarać nauczyciela akademickiego po jego wysłuchaniu upomnieniem na piśmie. Na wniosek (...)

 • Ustawa o doświadczeniach na zwierzętach

  przypadku nieobecności na 4 kolejnych posiedzeniach komisji.6. W przypadku konieczności uzupełnienia składu lokalnej komisji etycznej Krajowa Komisja Etyczna powołuje nowego członka lokalnej (...)

 • Jak będą przeprowadzane egzaminy eksternistyczne?

  kształcenia. Komisję powołuje się i odwołuje na wniosek dyrektora szkoły, centrum lub zespołu, uzgodniony co do zasady z organem prowadzącym. Komisja jest powoływana na czas (...)

 • Uzyskiwanie przez nauczyciela kolejnych stopni awansu

  . Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej albo komisji egzaminacyjnej powiadamia nauczyciela stażystę lub nauczyciela kontraktowego, który złożył wniosek o podjęcie odpowiednio (...)

 • Związek nauczyciela z uczniem - opinia prawna

  względu na powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów celowe jest odsunięcie nauczyciela od wykonywania obowiązków w szkole. Od decyzji wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej (...)

 • Zwolnienie nauczyciela

  zezwolił na urlop to należy przyjąć, że nie spowodowało to zakłócenia w pracy w szkole i w razie powrotu nauczyciela do pracy będą możliwe takie zmiany organizacyjne, które pozwolą (...)

 • Kodeks wyborczy

  Senatu i do Parlamentu Europejskiego - odcisk pieczęci okręgowej komisji wyborczej;  3)   do rad i wyborów wójta - odcisk pieczęci terytorialnej komisji (...)

 • Uzyskiwanie przez nauczyciela kolejnych stopni awansu

  kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela (...)

 • Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli

  nauczycielowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia. Rozwiązanie stosunku pracy nauczyciela mianowanego: na wniosek nauczyciela następuje z końcem (...)

 • Oświata po zmianach

  oświaty polega na wprowadzeniu obowiązku uzyskania pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw rolnictwa oraz ministra właściwego do spraw środowiska w celu uzyskania zezwolenia na (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  , przeznaczone na przejazd do miejsca zamieszkania i na utrzymanie, do wysokości jednego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników; ze środków tych nie prowadzi się egzekucji (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 255 - 282)

  termin do nadesłania pisemnej odpowiedzi na wniosek. 2. Strona wezwana do udzielenia odpowiedzi na wniosek dołącza do odpowiedzi odpisy w liczbie odpowiadającej (...)

 • Jak zdobyć kwalifikacje poza szkołą?

  złożyły do komisji egzaminacyjnej funkcjonującej przy pracodawcy podanie o dopuszczenie do egzaminu na tytuł wykwalifikowanego robotnika w zawodzie albo na tytuł mistrza (...)

 • Wynagrodzenie nauczyciela

  pozostający w stanie nieczynnym może, na swój wniosek lub na wniosek dyrektora szkoły, podjąć pracę zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami w niepełnym lub w pełnym wymiarze zajęć, (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. III

  zgodzie na widzenie przez organ, do którego dyspozycji pozostaje. W wypadku gdy tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji kilku organów, wymagana jest zgoda na widzenie każdego (...)

 • Prawo bankowe

  Skarbu Państwa innych środków na pokrycie kapitału założycielskiego powinno nastąpić przed złożeniem przez bank państwowy do Komisji Nadzoru Bankowego wniosku o zezwolenie na (...)

 • Umowa o pracę i mianowanie nauczyciela

  zatrudnionym na podstawie mianowania następuje: na wniosek nauczyciela, w razie czasowej niezdolności nauczyciela do pracy spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej (...)

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (WYCIĄG)

  ) 43,00 zł na pierwsze i drugie dziecko; 2) 53,00 zł na trzecie dziecko; 3) 66,00 zł na czwarte i kolejne dziecko.2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, prawo do świadczeń rodzinnych (...)

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  spór.Art. 13. § 1. Sąd rejonowy orzeka na rozprawie i na posiedzeniu jednoosobowo. § 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do wojskowego sądu garnizonowego oraz do sądu orzekającego (...)

 • Zasady przechodzenia nauczycieli na emeryturę bez względu na wiek po 2007 roku

  nauczyciela. Termin rozwiązania stosunku pracy na wniosek nauczyciela określają przepisy art. 23 ust.  1 i ust. 2 Karty Nauczyciela (w przypadku nauczyciela (...)

 • Szkoła w roku szkolnym 2017/2018 - informacje dla rodziców

  funkcjonuję punkty informacyjne do spraw wdrażania reformy edukacji. Pracownicy kuratorium odpowiadają na pytania i wątpliwości. Do dyspozycji są też eksperci z Ministerstwa Edukacji (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia

  Jestem nauczycielką i chciałabym skorzystać z przysługującego mi urlopu dla poratowania zdrowia, ale dopiero od września, czyli od początku przyszłego (...)

 • Społeczny kurator sądowy

  Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, (...)

 • dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

  Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co (...)

 • Ustalenie kontaktów z córkami

  Jestem z żoną po rozwodzie bez orzekania o winie. Mamy dwie córki 3 i 6 lat, które mieszkają z mama we Wrocławiu. Sad w sprawie rozwodowej nie ustalił (...)

 • Zmiana kategorii wojskowej

  Posiadam kategorię E chciałbym zmienic na A czy to mozliwe?Byłem chory zostałem wyleczony 3 lata temu,i własciwie tylko kategoria E przeszkadza mi (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane