Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Karta Nauczyciela

  odpowiednio do rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w art. 9b ust. 1 pkt 1, egzaminu, o którym mowa w art. 9b ust. 1 pkt 2, lub może się ubiegać o akceptację komisji, (...)

 • Szkoła w roku szkolnym 2017/2018 - informacje dla rodziców

  podstawowej i spełnia się go np. przez uczęszczanie do szkoły publicznej lub niepublicznej. Natomiast obowiązek nauki trwa do ukończenia 18. roku życia. Edukacja domowa Każdy rodzic (...)

 • Reforma edukacji

  , na podstawie których dyrektor szkoły publicznej może zakwalifikować ucznia przybywającego z zagranicy do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr. Dodatkowymi kryteriami (...)

 • Porada prawna na temat wniosek do dyrektora szkoły o niepromowanie ucznia

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wniosek do dyrektora szkoły o niepromowanie ucznia, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Rok szkolny 2018/2019 - co nowego dla uczniów i nauczycieli?

  spełniać niepubliczne przedszkole oraz szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej. Zarówno niepubliczne przedszkole jak i szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły (...)

 • Oświata po zmianach

  warsztatu szkolnego Zmiana art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty polega na doprecyzowaniu przepisu w części dotyczącej likwidacji szkoły dla dorosłych. O zamiarze likwidacji takiej (...)

 • Dofinansowanie zakupu podręczników

  szkoły baletowej.  Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek składany do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku 2012/2013. Termin (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  dopuszczonych do sprzedaży w zakładzie karnym, za środki pieniężne pozostające do jego dyspozycji w depozycie. Skazana, o której mowa w art. 87 § 3 i 4, ma prawo do dokonywania (...)

 • Indywidualizacja kształcenia

  chorzy, którym stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły będą mieli zajęcia w domu. Jeśli stan zdrowia na to pozwoli mogą oni chodzić do szkoły na wybrane (...)

 • Jak założyć radę rodziców?

  szkoły lub placówki, to program ten ustala dyrektor szkoły lub placówki w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły (...)

 • Uwaga rodzice! Dofinansowanie zakupu podręczników i jednolitego stroju! - lipiec 2007 roku

  o dofinansowanie w szkole, w której dziecko będzie uczyło się w roku szkolnym 2007/2008 (do wniosku dołącza się zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o (...)

 • „Wyprawka szkolna”

  dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018. Do wniosku (...)

 • Stypendium szkolne, zasiłek szkolny i inne wsparcie w związku z nauką

  administracyjne. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na: wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia; wniosek odpowiednio dyrektora (...)

 • Finansowanie zadań oświatowych po nowemu

  1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;  ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

 • Jak będą finansowane zadania oświatowe?

  dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej; ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej. Jakie zmiany w finansowaniu zadań oświatowych przewidziano? Dotacja przedszkolna

 • Dofinansowanie zakupu podręczników

  klasie IV ogólnokształcącej szkoły baletowej. Wniosek do dyrektora szkoły powinni złożyć rodzice. Pomoc finansowa na zakup podręczników będzie wypłacana rodzicom lub (...)

 • Mundurki w szkole i inne zmiany w działalności szkół

  jednolitego stroju.  Wzór jednolitego stroju określi dyrektor szkoły w porozumieniu z radą rodziców. Dyrektor szkoły podstawowej i gimnazjum oraz dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, (...)

 • Projekt nowelizacji ustawy - Prawo oświatowe

  szkoły I stopnia, branżowe szkoły II stopnia, technika i szkoły policealne) ma bazować przede wszystkim na współpracy z pracodawcami. Dobrze zorganizowane i ściśle współpracujące (...)

 • Tryb i podmioty dokonujące oceny nauczycieli

  szkoły lub na wniosek:nauczyciela,organu sprawującego nadzór pedagogiczny,organu prowadzącego szkołę,rady szkoły,rady rodziców.Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny (...)

 • Finansowanie zadań oświatowych

  niezbędny do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz z 1 roku do 4 lat wydłuży się okres pracy konieczny do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego. (...)

 • Czy w każdej szkole trzeba będzie nosić mundurki?

  jednolitego stroju.Dlatego też w projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty proponuje się wprowadzenie podstawy prawnej do podejmowania przez dyrektora szkoły decyzji (...)

 • Jak będą przeprowadzane egzaminy eksternistyczne?

  świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły zasadniczej. Zaś do egzaminów eksternistycznych z zakresu szkoły ponadgimnazjalnej - szkoły policealnej dla (...)

 • Za co i w jaki sposób odpowiada dyscyplinarnie nauczyciel?

  prawomocne orzeczenie podlega wykonaniu przez dyrektora szkoły, a w stosunku do dyrektora szkoły - przez organ prowadzący szkołę.   Czy możliwa jest apelacja od prawomocnych (...)

 • Wyprawka szkolna 2008

  rodziców zastępczych składa wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników do dyrektora szkoły (przedszkola), do której uczeń będzie uczęszczał (...)

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (WYCIĄG)

  . Należną kwotę dodatku zaokrągla się do 10 groszy w górę.6. W przypadku zbiegu prawa do dodatku, o którym mowa w ust. 1, z prawem do dodatku, o którym mowa w Art. 11, (...)

 • Emp@tia Dobry Start - Złóż wniosek o świadczenie „dobry start”

  ;rej znajduje się urząd/instytucja, do której chce złożyć wniosek. wybrać z listy właściwą dla siebie instytucję/urząd, do której wniosek zostanie złożony. (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia

  Jestem nauczycielką i chciałabym skorzystać z przysługującego mi urlopu dla poratowania zdrowia, ale dopiero od września, czyli od początku przyszłego (...)

 • nieletni pod wpływem alkoholu w szkole

  Witam. Pisze pod wpływem informacji od mojej koleżanki która jest nauczycielką w jednej z małopolskich szkół. Co może zrobić nauczyciel kiedy (...)

 • Wysokość alimentów - a dochody ojca

  Witam czy jest gdzies okreslona maksymalna wysokosc alimentow, jakie moze placic zobowiazany w stosunku do jego dochodow i potrzeb? po prostu jest taka (...)

 • Praktyczna nauka zawodu

  Moje pytanie dotyczy praktycznej nauki zawodu w charakterze sprzedawcy i co za tym idzie praktyk w sklepie. Wiem, że to jest zatrudnienie młodocianej (...)

 • URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY

  CHCE SIE DOWIEDZIEC JAKTO JEST Z URLOPEM WYCHOWAWCZYM PLATNYM. OD 1 LISTOPADA ZACZYNAM PRACE. TERMIN PORODU MAM NA 8 MARCA WIEC 3,4MIESIACE POPRACUJE. (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane