Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Pisma procesowe, pozew i wniosek w postępowaniu cywilnym

  wspomnieć, iż wniesienie pisma do sądu niewłaściwego powoduje konieczność przezkazania pisma do sądu właściwego i datą wniesienia pisma jest data wpływu do sądu właściwego. (...)

 • Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym (i nie tylko), które weszły w życie 8 września 2016 r.

  pisma, wszystkie te pisma nie wywołają skutków. Okoliczność ta może mieć doniosłe znaczenie w szczególności w kwestii przerwania biegu terminu przedawnienia. Warto zauważyć (...)

 • Profesjonalny pełnomocnik i przedsiębiorca musi pamiętać o opłacie sądowej

  http://www.gsw.com.pl/ koszty sądowe, pismo, wniesienie pisma, apelacja, sprzeciw, zarzuty, środek zaskarżenia, uprawomocnienie się wyroku, postepowanie cywilne, profesjonalny pełnomocnik

 • Porada prawna na temat wniesienie pisma

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wniesienie pisma, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Pisma przygotowawcze przed rozprawą

  przywołuje swoje wnioski, twierdzenia oraz dowody na ich poparcie. Samo pismo nie stanowi jednak dowodu. Wniesienie pisma nie jest bynajmniej równoznaczne z przesłuchaniem stron. Przepisy dotyczące (...)

 • III - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie

  wywieszenia pisma nie było uzasadnione, sąd zarządzi doręczenie pisma w sposób właściwy, a w miarę potrzeby zniesie na wniosek strony zainteresowanej postępowanie przeprowadzone (...)

 • Kodeks postępowania cywilnego

  toczącym się postępowaniu w sporze z innym przedsiębiorcą o roszczenia wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej. § 4. Do pozwu lub pisma obejmującego przystąpienie organizacja

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  , doręczenie jest skuteczne, jeżeli w terminie 2 dni od dnia wysłania pisma organ podatkowy otrzyma w formie elektronicznej potwierdzenie doręczenia pisma. W razie nieotrzymania takiego potwierdzenia (...)

 • Jak należy sporządzać pisma procesowe w sprawach karnych?

  terminie 7 dni.    Wniesienie pisma procesowego nie odpowiadającego wymaganiom formalnym wymienionym w art. 119 k.p.k. lub przewidzianym w przepisach szczególnych nie prowadzi (...)

 • Jak wszcząć postępowanie przed sądem?

  tygodniowym, przesyłając złożone pismo. Wezwanie powinno wskazywać wszystkie braki pisma oraz zawierać pouczenie, że w razie bezskutecznego upływu terminu lub ponownego złożenia pisma dotkniętego (...)

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.Art. 42. § 1. Pisma doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy. § 2. Pisma mogą być doręczane również w lokalu (...)

 • Zwrot weksla

  pisma powoduje swoiste „uwięzienie” akt sprawy. Fakt, że stronie pozwanej nie został doręczony jego odpis, pozbawione jest znaczenia w kontekście analizowanego zagadnienia. Jedynym

 • Stwierdzenie nieważności darowizny

  wyłącznie do sądu, więc samo wniesienie pisma stwierdzającego, że Państwo nie popieraja wniosku babci nie będzie miało decydujacego znaczenia w tej sprawie. Jako że są Państwo jednymi (...)

 • Ściganie przestępstwa zniesławienia

  nie kieruje się do prokuratora, a bezpośrednio do sądu właściwego do rozpoznania sprawy. Pamiętać należy, że skuteczne wniesienie pisma uzależnione jest od wniesienia opłaty - wysokość (...)

 • Brak odpowiedzi pracodawcy na pozew

  pozwanego przed pierwszą rozprawą, czyli w obecnej sytuacji wniesienie tego pisma procesowego przez pozwanego nie jest już możliwe. Przygotowanie do rozprawy obejmuje sformułowanie swoich wniosków (...)

 • Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?

  doręczony. Od jego skutecznego doręczenia będzie Pan miał dwa tygodnie na wniesienie sprzeciwu. Istnieje też odmienny sposób działania, a mianowicie złożenie wniosku o przywrócenie (...)

 • Zamiana pozwu o rozwód na pozew o separację

  przykładowo pismo z sądu informujące o terminie rozprawy lub wezwanie do uzupełnienia braków) można poinformować o tym fakcie sąd poprzez wniesienie stosownego pisma procesowego.  Na (...)

 • Uzupełnienie apelacji

  Sądu dodatkowy załącznik do apelacji? Dopuszczalne jest wniesienie dodatkowego pisma do sądu, stanowiącego de facto uzupełnienie już złożonej apelacji. Z art. 368 kodeksu postępowania cywilnego (...)

 • V - Kodeks postępowania cywilnego - Środki zaskarżenia

  Najwyższego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. § 2. Wniesienie skargi kasacyjnej przez stronę wyłącza - w zaskarżonym zakresie - wniesienie skargi kasacyjnej przez (...)

 • Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

  od:  pisma zwróconego wskutek braków formalnych,  pisma odrzuconego lub cofniętego, jeżeli odrzucenie lub cofnięcie nastąpiło przed wysłaniem odpisu pisma (...)

 • Jak e-sąd wydaje nakazy zapłaty?

  prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu.  Pozwany może korzystać z Internetu, jednakże dopóki nie wniesie pisma drogą elektroniczną, może składać pisma (...)

 • Ustny wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem

  zamierzonych skutków prawnych. Jeśli zatem np. termin do odbioru pisma minie 20 września, to wniesienie skutecznej apelacji 10 października będzie bezskuteczne. W stanie przedstawionym w pytaniu (...)

 • Skarga w postępowaniu o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

  skargą w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia wyroku. Inaczej więc jak uczestnicy postępowania prezes Urzędu ma 21 dni na wniesienie skargi. Ponadto termin na jej wniesienie jest również inaczej (...)

 • Jak zaskarżyć decyzję administracyjną do sądu?

  przysługiwały one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich;   wniesienie skargi przez podmiot, któremu

 • Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  ;w sądowych oraz wniesienie środka odwoławczego od postanowienia o odmowie zwolnienia od kosztów sądowych nie wstrzymuje biegu toczącego się postępowania, chyba że chodzi o zwolnienie powoda (...)

 • Wniesienie apelacji

  zaś dalsze - sygnaturę akt do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa. a ponadto zawierać: oznaczenie wyroku, (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • CHCE ODWOŁAĆ ROZWÓD - co napisać do sądu???

  rok temu założyłam sprawę rozwodową, pół roku temu miałam rozprawę pojednawczą... mąż nie chiał rozwodu wiec terminu 2 rozprawy nie ustalono... (...)

 • proces prywatno-skargowy o znieważenie

  Bardzo proszę o informację jak napisać taki pozew o zniesławienie. Jako dowód mam obraźliwy list i nagranie na dyktafonie...czy to wystarczy? Z góry (...)

 • PRESCO wezwanie do zapłaty, pomocy!! Po 9 latach

  Witam. Proszę o pomoc!! Od firmy PRESCO dostałem pismo do zapłaty. "Powód Presco Investments S.a.r.l. na podstawie umowy cesji wierzytelności z dnia (...)

 • Unieważnienie małżeństwa Kościelnego

  Prosze o pomoc.Mam 25 lat i od 2 lat jestem po rozwodzie cywilnym.Teraz chcialabym rowodu Koscielnego.Prosze mi pomoc bo nie wiem od czego mam zacząc.Bylam (...)

 • kasacja wyroku

  za jazde pod wplywem alkoholu zostalem skazany na 10 miesiecy ograniczenia wolnosci na 1 2 miesiecy zakaz prowadzenia pojazdów mech. 20 godz pracy na (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane