Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Wniosek o przywrócenie terminu

  niewłaściwe oznaczenie adresata jako brak formalny pisma i wówczas w trybie art. 130 §1 k.p.c, na mocy zarządzenia przewodniczącego wezwać do uzupełnienia pisma. Reasumując, należy (...)

 • Niezachowanie wymogów formalnych pisma procesowego

  niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub (...)

 • Wniosek o wznowienie postępowania

  formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym. (...)

 • Porada prawna na temat wniesienie pisma

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wniesienie pisma, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Odwołanie od decyzji i zażalenie na postanowienie w postępowaniu podatkowym

  odwołania na dzienniku podawczym na przygotowanej wcześniej przez stronę kopii pisma.   Pamiętaj, że: odwołanie przysługuje stronie od decyzji, zażalenie przysługuje stronie na wydane w (...)

 • Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  skargi kasacyjnej. Po upływie terminu na wniesienie odpowiedzi lub po zarządzeniu doręczenia odpowiedzi wnoszącemu skargę kasacyjną, wojewódzki sąd administracyjny niezwłocznie przedstawi (...)

 • Odpowiedź na pozew o alimenty

  wnieść odpowiedz na pozew o podwyższenie alimentów oraz w ilu egzemplarzach należy go wnieść? Czy powódka otrzyma odpis odpowiedzi na pozew? W powyższej sytuacji jak najbardziej możliwe jest wniesienie

 • Uzupełnienie lub złożenie nowego pozwu

  pozwu i powołanie nowych dowodów może nastąpić albo na rozprawie, albo w drodze odrębnego pisma procesowego. Forma tego pisma procesowego uzależniona będzie od trybu postępowania, w jakim (...)

 • Doręczenie pełnomocnikowi a termin na zażalenie

  ).Zgodnie z powyższym sąd prawidłowo doręczył postanowienie, a więc również termin na wniesienie zażalenia liczy się od dnia doręczenia pisma adwokatowi. Wniosek o przywrócenie (...)

 • Opłacenie apelacji

  pisma dowodu wniesienia opłaty sądowej w formie wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej, na wydruku tym zamieszcza się potwierdzoną własnoręcznym podpisem informację, że figurująca (...)

 • Ostatnia deska ratunku, czyli skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Po upływie terminu na wniesienie odpowiedzi lub po zarządzeniu doręczenia odpowiedzi wnoszącemu skargę kasacyjną, wojewódzki sąd administracyjny

 • Brak opłaty przy wnoszeniu skargi na czynności komornika

  wnoszenia pisma i jednoczesnego opłacania go znakami opłaty sądowej, co, rzecz jasna, nie oznacza, że jest to jedyny sposób i moment dokonywania opłaty. Z treści § 3 ust 1 w zw. z § 4 ust. 1 rozporządzenia

 • Doręczenie pisma przedsiębiorcy

  fakt, iż jeszcze przed wszczęciem egzekucji nastąpiło uiszczenie należności, możliwe jest też wniesienie przez dłużnika powództwa przeciwegzekucyjnego, co wydaje się bardziej adekwatne do

 • Ponowne złożenie wniosku do KRS

  otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, (...)

 • Spełnienie roszczenia po wniesieniu pozwu

  koszty. pozew, wniesienie, cofnięcie, opłata sądowa, wpis, zwrot, z urzędu, sąd, powód, pozwany, rozprawa, posiedzenie, skierowanie, odpis, przesłanie

 • Zażalenie - Kiedy przysługuje zażalenie na postanowienie? Jak powinno wyglądać?

  ). , zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu zażalenie, postępowanie cywilne, pismo, wymogi formalne, termin, wniesienie zażalenia, postanowienie, postanowienia

 • Jak bronić się przed egzekucją z nieznanego nakazu zapłaty?

  Co zrobić w razie otrzymania pisma od komornika o wszczęciu w stosunku do adresata postępowania egzekucyjnego, gdy z pisma wynika, że podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, którym jest

 • Tryb i warunki wnoszenia kasacji w postępowaniu cywilnym (stan prawny obowiązujący do 6 lutego 2005 r.)

  oczywiście bezsasadne.   Jak powinna być sporządzona kasacja? Prawidłowo sporządzona kasacja powinna odpowiadać wymogom przewidzianym dla każdego pisma procesowego (patrz artykuł: Pisma (...)

 • Odpowiedź na pozew w postępowaniu rozwodowym

  czy rozpraw. pozew, rozwód, odpowiedź na pozew, wniesienie, obowiązek, uprawnienie

 • Informacja o kapitale zakładowym spółki z o.o.

  stanowi wkład na kapitał zakładowego, zatem nie tylko wniesienie sumy pieniężnej mieści się w pojęciu "wpłacenia" (o którym mowa w art. 374 ksh), ale także wniesienie (...)

 • Pracodawca zwolnił mnie ze względu na likwidację stanowiska.

  formy wniosku o przywrócenie terminu - Wniosek nie wymaga konkretnej formy. Sąd Najwyższy podchodzi do tego zagadnienia niezwykle liberalnie i przyjmuje, że implicite przez wniesienie spó

 • Przywrócenie terminu na wniesienie apelacji

  Sądu Grodzkiego w G. Zadzwoniłem tam i podałem informacje o zmianie adresu i prosiłem o ponowne wysłanie pisma. Dzisiaj odebrałem - znów na stary adres. Niestety - z pisma wynika że wyrok (...)

 • Kodeks postępowania karnego

  Art. 1. Postępowanie karne w sprawach należących do właściwości sądów toczy się według przepisów niniejszego kodeksu. Art. 2. § 1. Przepisy niniejszego kodeksu mają na celu takie ukształtowanie postępowania (...)

 • Byłam nagrywana przez mojego męża bez mojej zgody.

  właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania. § 21. Dalsze pisma procesowe, poza elementami określonymi w § 1, powinny zawierać sygnaturę akt.§ 3. (...)

 • Wniesienie kasacji

  rozstrzygnięcia; zamiast podania wniosków i twierdzeń można w protokole powołać się na pisma przygotowawcze; czynności stron wpływające na rozstrzygnięcie sądu (ugoda, zrzeczenie się roszczenia, (...)

 • Przerwanie biegu przedawnienia

  mająca bierną legitymację (pozwany). Ogólnie ujmując skuteczne wniesienie pozwu do Sądu przerywa bieg przedawnienia. pozwy, wnioski, pisma procesowe, postępowanie cywilne, skutek pisma, (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • CHCE ODWOŁAĆ ROZWÓD - co napisać do sądu???

  rok temu założyłam sprawę rozwodową, pół roku temu miałam rozprawę pojednawczą... mąż nie chiał rozwodu wiec terminu 2 rozprawy nie ustalono... (...)

 • proces prywatno-skargowy o znieważenie

  Bardzo proszę o informację jak napisać taki pozew o zniesławienie. Jako dowód mam obraźliwy list i nagranie na dyktafonie...czy to wystarczy? Z góry (...)

 • PRESCO wezwanie do zapłaty, pomocy!! Po 9 latach

  Witam. Proszę o pomoc!! Od firmy PRESCO dostałem pismo do zapłaty. "Powód Presco Investments S.a.r.l. na podstawie umowy cesji wierzytelności z dnia (...)

 • Unieważnienie małżeństwa Kościelnego

  Prosze o pomoc.Mam 25 lat i od 2 lat jestem po rozwodzie cywilnym.Teraz chcialabym rowodu Koscielnego.Prosze mi pomoc bo nie wiem od czego mam zacząc.Bylam (...)

 • kasacja wyroku

  za jazde pod wplywem alkoholu zostalem skazany na 10 miesiecy ograniczenia wolnosci na 1 2 miesiecy zakaz prowadzenia pojazdów mech. 20 godz pracy na (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane