Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Prawa występującego wspólnika

  wezwanie do zapłaty oraz czy wysyłam to wezwanie na adres nowej spółki czy adres wspólników. Co zrobić, jeśli wspólnik nie odpowie na wezwanie? Czy pozostaje wtedy tylko droga sądowa, (...)

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  , uzupełnić lub uchylić swoje postanowienie dotyczące przeprowadzenia dowodu.§ 3. Organ przeprowadzający postępowanie na wezwanie organu właściwego do załatwienia sprawy (art. 52) może z urzędu (...)

 • Tylko lekarze sądowi będą mogli usprawiedliwiać nieobecność uczestników postępowania karnego i cywilnego

  dentysty (Dz. U. 2005 r., Nr 226, poz. 1943, ze zm.) lekarze sądowi, zaświadczenie potwierdzające zdolność albo niezdolność do stawienia się na wezwanie, organy postępowania, lekarz sądowy, postępowanie

 • Porada prawna na temat wezwanie

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wezwanie, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • III - Kodeks postępowania karnego - Środki przymusu. Postępowanie przygotowawcze

  wolności aż do prawomocnego ukończenia postępowania, jeżeli oskarżony:  1) będzie się stawiał w oznaczonym terminie na wezwanie sądu, a w postępowaniu przygotowawczym - także na wezwanie (...)

 • Faktura VAT a wezwanie do zapłaty

  towar czy usługę, tylko oczekiwał na doręczenie mu prawidłowej faktury. Sądy na ogół nie biorą takich argumentów pod uwagę, jeżeli wierzyciel okaże wezwanie zapłaty (wraz z dowodem jego doręczenia

 • Data doręczenia wezwania a odroczenie rozprawy

  rozprawy. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż wezwanie nie było prawidłowo doręczone (na 5 dni przed rozprawą). W takiej sytuacji sąd z urzędu powinien odroczyć termin rozprawy (na podstawie (...)

 • Ostateczne wezwanie do zapłaty

  reklamacji może być usunięte w trybie przepisów o usuwaniu braków formalnych. Jak wynika z Pana pytania wysłał Pan wezwanie dłużnikowi do dobrowolnego spełnienia świadczenia z zagrożeniem skierowania (...)

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  konsekwencjach uchybienia tym obowiązkom. W zawiadomieniu należy pouczyć obwinionego o przysługującym mu prawie wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w art. 58 § 3. Zawiadomienie lub wezwanie powinno (...)

 • Przedsądowe dochodzenie należności

  próbie wyjaśnienia spornych kwestii w drodze rokowań. Może to być więc wezwanie za potwierdzeniem odbioru (zwrotka) lub polecony tylko z potwierdzeniem nadania.Jeśli wezwanie zostało (...)

 • Poręczenie zamiast aresztu, czyli sposób na uniknięcie najgorszego

  przysługuje zażalenie.   Pamiętaj, że: Funkcją poręczenia za osobę oskarżonego jest zapewnienie jego każdorazowego stawienia się na wezwanie organu procesowego oraz zapewnienie, iż nie (...)

 • III - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie

  wezwanie lub ogłoszenie podczas posiedzenia. Stronie nieobecnej na posiedzeniu jawnym należy zawsze doręczyć wezwanie na następne posiedzenie. Wezwanie powinno być doręczone co najmniej (...)

 • Wezwanie do zapłaty o odszkodowanie

  zadośćuczynienia może być dołączone do pozwu. Nie ma ku temu żadnych przeszkód natury faktycznej czy prawnej. Oczywiście takie wezwanie stanowi załącznik do pozwu i powinno zostać oddane w tylu (...)

 • Procedura złożenia skargi na uchwałę Rady gminy

  prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa. procedura, skargi, uchwała, rady, gminy

 • Kara umowna w obrocie gospodarczym - opinia prawna

  ), można żądać zapłaty kary umownej.Umowa została zawarta ze spółką cywilną, a zatem faktycznie z osobami, które tę spółkę tworzą, tj. ze wspólnikami. Wezwanie do zapłaty można skierować (...)

 • Wezwanie na rozprawę karną

  należy oskarżonego uprzedzić przy pierwszym przesłuchaniu. W razie nie usprawiedliwionego niestawiennictwa oskarżonego można zatrzymać go i sprowadzić przymusowo. Każde zatem wezwanie jest obowiązkowe. (...)

 • Niestawiennictwo oskarżonego na rozprawie głównej

  powinien zawiadomić o tym sąd rozpatrujący sprawę, dodatkowo informując, że powodem niestawiennictwa jest wezwanie do stawiennictwa w charakterze świadka w innym sądzie, okazując również wezwanie (...)

 • Usprawiedliwienie nieobecności w pracy - dokumentowanie i zasady przyznawania dni wolnych

  rozporządzenia), na: wezwanie przez organ właściwy w zakresie powszechnego obowiązku obrony (potwierdzenie stawienia się na wezwanie), wezwanie przez sąd, policję, prokuraturę, gminę (...)

 • Niekorzystna interpretacja podatkowa – jak ją zmienić?

  terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od (...)

 • Ważne dla poborowych!

  imiennych. Wzór wezwania określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. Można się z nim zapoznać również na stronach e-prawnika: Wezwanie do poboru. Wezwanie imienne do poboru należy (...)

 • Zaoczne złożenie zeznań

  ;przewidzenie" przez świadka jakie pytania mogą paść i odpowiedzenie na nie w formie pisemnej właściwemu organowi. świadek, zeznania, zmiana terminu, wezwanie, postępowanie

 • Wezwanie świadka do prokuratury

  . wezwanie, świadek, prokuratura, stawiennictwo, termin

 • Wezwanie pracownika do sądu

  prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie. Jak widać, imienne wezwanie i tak trzeba będzie przedstawić pracodawcy. (...)

 • Wezwanie świadka a brak zarządzenia w protokole

  , postępowanie dowodowe, świadek, uzupełnienie, postanowienie dowodowe, zarządzenie, zmiana, wezwanie, stawienie, protokół, rozprawa, sporządzenie, dowód

 • Zwolnienie lekarskie przed Sądem

  , a dokładnie w miejscu pobytu. nieobecność, wezwanie, niestawiennictwo, choroba, usprawiedliwienie

 • Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym

  organ mógł wydać decyzję negatywną dla strony na tej podstawie, iż nie stawiła się ona na wezwanie do złożenia wyjaśnień? Czy można uznać za doręczone wezwanie do stawiennictwa wysłane (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Podrobiona legitymacja

  Co grozi, i co najlepiej robić gdy konduktror PKP złapie Cię z podrobioną legitymacją studencką? W dodatku zabiera legitkę i po dwóch miesiącach (...)

 • WEZWANIE DO ZAPŁATY

  Dnia 13.03.2004 otrzymałam mandat za jazde bez biletu. Dnia 14.04.2005 sprawa trafiła do sądu i tydzień temu otrzymałam nakaz zapłaty w postepowaniu (...)

 • Pobieraczek - wezwanie do zapłaty i niekompletne dane. Pomocy!!!

  Witam! Potrzebuję pilnej porady Myślę, że sprawa jest niektórym z państwa znana, bo była kiedyś nagłaśniana przez media. Chodzi o serwis pobieraczek.pl, (...)

 • Dług-zobowiązanie-wniosek do sądu-dowody-dyktafon-pomocy!!!

  Witam wszystkich użytkowników forum i odwiedzających z ?doskoku?. Jestem nowym użytkownikiem i jest to mój pierwszy post, tak więc proszę o wyrozumiałość. Sprawa (...)

 • Niestawienie się świadka w sądzie

  Co się stanie jeśli świadek, którego podałam do rozprawy rozwodowej, nie pojawi się w sądzie?Czy zapłacę jakąś karę?Czy zostanie wezwany jeszcze (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane