Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks pracy

  do pracy, wlicza się do okresu zatrudnienia okres pozostawania bez pracy, za który przyznano wynagrodzenie. Okresu pozostawania bez pracy, za który nie przyznano (...)

 • Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

  niezdolności do samodzielnej egzystencji – jeżeli niezdolność do samodzielnej egzystencji matki dziecka powstała po porodzie,  porodu – jeśli niezdolność do (...)

 • Ustawa o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa

  zasiłków i kontrola orzekania o czasowej niezdolności do pracy Art. 53. 1. Przy ustalaniu prawa do zasiłków i ich wysokości dowodami stwierdzającymi czasową niezdolność (...)

 • Porada prawna na temat wezwanie do pracy po godzinach

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wezwanie do pracy po godzinach, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  właściwego ds. pracypo przyjeździe cudzoziemca pracodawca jest zobowią- zany do poinformowania o tym powiatowego urzędu pracy i podania adresu zamieszkania cudzoziemca. (...)

 • Urlop okolicznościowy - kiedy i ile dni przysługuje?

  świadczenia pracy. Dotyczy to odpowiednio do pracodawcy w przypadku, gdy przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą (...)

 • Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

  obowiązany jechać po prawej jezdni; do jezdni tych nie wlicza się jezdni przeznaczonej do dojazdu do nieruchomości położonej przy drodze. 3. Kierujący pojazdem, korzystając (...)

 • Czas pracy po zmianach

  pracy ulegającej przerwie, jest wliczany do czasu pracy, dyżur pracownika polega na pozostawaniu przez niego w oznaczonych godzinach w stałej gotowości do pracy o nie (...)

 • Jak rozliczyć czas pracy pracowników?

  odpowiadać przewidywanemu wymiarowi czasu pracy w godzinach nadliczbowych.  Jak rozliczyć pracę w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

  niewykorzystanego urlopu. 6. Dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy nie wlicza się do urlopu wypoczynkowego. 7. Tryb (...)

 • Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

  terminach należy składać dokumenty rozliczeniowe? Jako płatnik, powinieneś do 15. dnia następnego miesiąca dostarczyć do ZUS dokumenty rozliczeniowe za nianię (za miniony miesiąc).  Jeśli (...)

 • Jak ustalić pracownikom czas pracy?

  , zasady polecania i rekompensowania pracownikom pracy nadliczbowej, zasady rekompensowania pracy w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym (...)

 • Ustawa o czasie pracy kierowców

  zatrudnionych w transporcie drogowym mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w których jest dopuszczalne przedłużenie wymiaru czasu pracy do 10 godzin na dobę, a do pozostałych (...)

 • Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

  podwyższony wiek emerytalny lub do dnia, który przypada po osiągnięciu tego wieku lub na stałe), i nie ma ustalonego prawa do emerytury, ZUS informuje go o tym, że: zachowa prawo (...)

 • Kodeks wyborczy

  stosuje się w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta.§ 3. W wyborach uzupełniających do Senatu przepis § 1 ma zastosowanie (...)

 • Rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy

  nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia. 2. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, (...)

 • Czas pracy farmaceuty

  obowiązek wykonywania pracy poza normalnymi godzinami pracy. Dla takiego pracownika nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy, co do zasady nie ma on także prawa do (...)

 • Usprawiedliwienie nieobecności w pracy - dokumentowanie i zasady przyznawania dni wolnych

  pracownika w pracy. Co może być dowodem usprawiedliwionej nieobecności w pracy? Dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są: zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności (...)

 • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe - opinia prawna

  pracodawcy, jest jego obowiązkiem. Dodatkowo, przepisy kodeksu pracy nie ograniczają pracy w godzinach nadliczbowych do zwykłego zakresu czynności tyle, że wykonywanych poza normalnym (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  stanowiskach lub pracy wykonywanej w szczególnych warunkach.§ 3. Okresu pracy, o którym mowa w § 1, nie wlicza się do okresu pracy: 1) od którego zależy nabycie prawa do (...)

 • Przetwarzanie danych w miejscu pracy

  elektronicznej. Ma takie prawo, jeśli jest to niezbędne do zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi (...)

 • I znowu zmiany w prawie pracy. Co zmieniło się z dniem 1 stycznia 2004 r. w kodeksie pracy?

  zmianową oraz pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy. Praca zmianowa to wykonywanie pracy według ustalonego rozkładu czasu pracy przewidującego zmianę (...)

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  bezpodstawnie odmówił złożenia zeznań, wykonania czynności biegłego, tłumacza lub specjalisty, można nałożyć karę porządkową do 250 złotych, a w razie ponownego niezastosowania się do (...)

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony. Art. 34. § 1. Organ administracji publicznej wystąpi do (...)

 • Setki tysięcy złotych wyegzekwowanych przez inspektorów

  pracowników do wykonywania pracy bez wymaganego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bez orzeczeń lekarskich. W wyniku realizacji wniosków skierowanych przez (...)

 • XI - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne

  ;wnież została zajęta. Sąd zawiadomi tych wierzycieli stosownie do art. 195. Wyrok wydany w sprawie jest skuteczny w stosunku do innych wierzycieli. Jednakże w stosunku do wierzyciela, (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane