Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ważne dla poborowych!

  imiennych. Wzór wezwania określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. Można się z nim zapoznać również na stronach e-prawnika: Wezwanie do poboru. Wezwanie imienne (...)

 • Wezwanie do poboru

  poboru. Rozporządzenie to określa: sposób wzywania do poboru, treść obwieszczenia, wzory wezwań, dokumenty, jakie poborowi powinni przedstawić podczas poboru oraz sposób organizacji (...)

 • Lista poborowych

  osobowych z ewidencji ludności. Poniżej przedstawiamy wzór takiej listy. lista poborowych, pobór do wojska, powszechny obowiązek obrony, żołnierz, rezerwa, wojsko, wezwanie do poboru, (...)

 • Porada prawna na temat wezwanie do poboru

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wezwanie do poboru, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

  Dodatkowo, gdy np. 4 lipca 2020 r. procedura zawieszenia poboru akcyzy zakończyła się w odniesieniu do 100 000 butelek płynu do papierosów elektronicznych, do 29 lipca 2020 (...)

 • Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

  /1ml = 2.500.000 złotych. Dodatkowo, gdy np. 4 stycznia 2019 r. procedura zawieszenia poboru akcyzy zakończyła się w odniesieniu do 100.000 butelek płynu do papierosów elektronicznych, (...)

 • Kodeks spółek handlowych (388-458)

  informacji podczas obrad walnego zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji.§ (...)

 • Jak podwyższyć kapitał w spółce akcyjnej? - Zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego

  ogłoszenia listami poleconymi. Termin do wykonania prawa poboru nie może być krótszy niż dwa tygodnie od dnia wysłania listu poleconego do akcjonariusza.Jeżeli w pierwszym terminie (...)

 • Ustawa o grach i zakładach wzajemnych

  wygranych lub przez podmioty wykonujące monopol Państwa, po dopuszczeniu ich do eksploatacji i użytkowania przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 5. Koszty dopuszczenia (...)

 • Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

  płatnik, czyli rodzic. Rozliczanie składek za nianię Jak wsponiano, płatnik składek zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania do Zakładu dokumentów rozliczeniowych za nianie (...)

 • JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

  ;ra polega wyłącznie na zmianie kwot: kwota do zwrotu na rachunek bankowy podatnika i kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy? W takim przypadku nie ma podstaw do złożenia (...)

 • Kobiety do poboru

  burmistrzom (prezydentom miast) w celu wezwania kobiet do poboru.  Kobiety, które stawiły się do poboru, zdolne do czynnej służby wojskowej przeznacza się do (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 31-58)

  prawa do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej, renty strukturalnej lub zasiłków z ubezpieczenia społecznego, za okres, za (...)

 • Kodeks postępowania administracyjnego

  najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony. Art. 34. § 1. Organ administracji publicznej wystąpi do (...)

 • Prawo celne - Kodeks celny

  instytucje i laboratoria. Art. 47. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw nauki, ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego oraz (...)

 • Inspekcja Transportu Drogowego przejmie pobór opłat na autostradach

  ;wny Inspektor Transportu Drogowego uzyska uprawnienie do instalowania w pasie drogowym dróg krajowych, stacjonarnych i przenośnych urządzeń służących do poboru lub kontroli (...)

 • Udzielanie obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej

  odroczenia, w przypadku kobiet posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, obowiązanych do stawienia się do rejestracji lub poboru, które nie dopełniły (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

  ;  2) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego;  3) spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego;  4) prawo do domu jednorodzinnego spółdzielni mieszkaniowej; (...)

 • Kwalifikacja wojskowa zamiast poboru

  zdrowia za czasowo niezdolnych do odbycia służby wojskowej oraz którzy złożyli wnioski o ponowne ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej, o ile nie zostali wcześniej przeniesieni (...)

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  bezpodstawnie odmówił złożenia zeznań, wykonania czynności biegłego, tłumacza lub specjalisty, można nałożyć karę porządkową do 250 złotych, a w razie ponownego niezastosowania się do (...)

 • Powołanie do wojska a ukończenie 28. roku życia

  (zgodnie z ustawą "...do 31 grudnia roku w którym kończy 28 lat jest się przenoszonym do rezerwy", więc jeżeli miałbym pójść do wojska na 12 miesięcy do wówczas wyszedłbym (...)

 • III - Kodeks postępowania karnego - Środki przymusu. Postępowanie przygotowawcze

  o jego uprawnieniach: do składania wyjaśnień, do odmowy składania wyjaśnień lub odmowy odpowiedzi na pytania, do składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia, (...)

 • Skład podatkowy - jak go otworzyć?

  komputerowego; wykaz pozostałego wyposażenia używanego do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym do wykonywania prac magazynowych oraz przeładunkowych; dokument potwierdzający tytuł (...)

 • Uchylanie się od służby wojskowej

  przeznaczenie go do służby zastępczej. Wniosek taki powinien w szczególności zawierać:oświadczenie o wyznawanych przekonaniach religijnych;wskazanie w wyznawanej doktrynie religijnej podstawy (...)

 • Wyłączenie prawa pierwszeństwa poboru akcji

  nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). Jednakże w interesie spółki walne zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. (...)

 • Kara za uszkodzenie licznika

  jest decyzją administracyjną, dlatego też nie przysługuje od niego odwołanie do sądu administracyjnego. Jak już wyżej wskazano, jest to kara umowna, której można dochodzić tylko na drodze

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Zmiana kategorii wojskowej

  Posiadam kategorię E chciałbym zmienic na A czy to mozliwe?Byłem chory zostałem wyleczony 3 lata temu,i własciwie tylko kategoria E przeszkadza mi (...)

 • Podrobiona legitymacja

  Co grozi, i co najlepiej robić gdy konduktror PKP złapie Cię z podrobioną legitymacją studencką? W dodatku zabiera legitkę i po dwóch miesiącach (...)

 • Błagam pomóżcie,mam problem z INTRUM JUSTITIA!!

  Sprawa wyglada następująco,w maju tego roku idea zerwała ze mna umowę,za niepłacenie rachunków za 2 telefony.W lipcu zaczęła wypisywac do mnie (...)

 • UNIEWAZNIENIE ŚLUBU KOSCIELNEGO

  bardzo prosze o pomoc!! chciała by sie dowiedziec od osób ktore juz uzyskały uniewaznienie jak cały proces ten przebiega!! sam bede starał sie o unieważnienie! (...)

 • intrum justitia - pilne

  Intrum wykupiło moj dług od operatora gsm, dwa dni temu zadwoniła do mnie paniusia wyjaśniła sprawe i spytała czy chce załatwic sprawe polubownie, (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane