Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Wypełnienie weksla in blanco

  nazwiskiem własnym lub innej osoby; indosować weksel dalej in blanco lub na inną osobę; przenieść weksel na inną osobę bez wypełnienia indosu in blanco i bez indosowania. Zatem (...)

 • Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

  ;urlopie macierzyńskim, ojcowskim albo wychowawczym, nie tworzą zawodowej rodziny zastępczej, nie korzystają z ulgi na podstawie umowy aktywizacyjnej, czyli na przykład nie (...)

 • Czy podrobienie weksla in blanco jest zagrożone taką samą kara jak podrobienie pieniędzy?

  gwarancyjny udzielony jest na zabezpieczenie spłaty kredytów oraz na zabezpieczenie prawidłowego wykonania kontraktu. Weksel kaucyjny zastępuje złożenie kaucji w gotówce. Weksel (...)

 • Porada prawna na temat weksel nie na zlecenie

  Nie szukaj dłużej informacji na temat weksel nie na zlecenie, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Weksel znaleziony lub otrzymany w drodze darowizny

  jej poprzednik uzupełnił weksel w sposób niezgodny z porozumieniem i to na niekorzyść tego, kto weksel podpisał, np. na wyższą sumę, wcześniejszy termin płatności. Rażące (...)

 • Abstrakcyjność zobowiązania wekslowego

  sytaucji weksel taki zabezpiecza roszczenia A w stosunku do B o zapłątę. A bedzie mógł wypełnić weksel tylko wówczas, gdy B nie zapłaci za dostarczony towar. Jeżeli jednak A wypełni (...)

 • Abstrakcyjność zobowiązania wekslowego

  takiego weksla jest spisywana deklaracja wekslowa, która określa przypadki w jakich może być owy weksel wypełniony i na jaką sumę. Brak takiej deklaracji nie oznacza, że weksel (...)

 • Umowa agencyjna

  zlecenie nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, umowę uważa się za potwierdzoną, jeżeli dający zlecenie niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o zawarciu umowy nie oświadczy (...)

 • Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

  ruchu dla rowerów; 4) pojazdem szynowym - na drogę z zajezdni lub na jezdnię z pętli. 2. Kierujący pojazdem, włączając się do ruchu, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność (...)

 • Kodeks wykroczeń

  uprawniającego do prowadzenia pojazdu, jeżeli dokument ten nie został zatrzymany. Do chwili wykonania tego obowiązku okres, na który orzeczono zakaz, nie biegnie.§ 4. Na (...)

 • Wniosek o wznowienie postępowania

  oparciu o przedstawioną umowę, to weksel nie miał większego znaczenia. Jeśli zaś został wydany w oparciu o weksel, to deklaracja wekslowa ma pewne znaczenie. Nie wnikając w przedstawiony (...)

 • Ustawa prawo czekowe

  . 20. Indos, umieszczony na czeku na okaziciela, zobowiązuje indosanta według przepisów o zwrotnym poszukiwaniu; nie zmienia on zresztą dokumentu na czek na zlecenie. (...)

 • Żądanie zwrotu zbędnego weksla

  powstać z tytułu nieprawidłowego wykonywania umowy przez agenta złożył w zakładzie ubezpieczeń weksel. Kiedy i na jakiej podstawie agent powinien się zwrócić do zakładu ubezpieczeń o (...)

 • Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

  odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub szkolenia. Na wniosek ww. osoby starosta może wypłacić zaliczkę na refundację kosztów opieki nad dzieckiem. Na powyższych (...)

 • Weksel niezupełny (in blanco)

  posiada wypełnionych wszystkich pól na druku wekslowym (koniecznym elementem jest zawsze podpis wystawcy weksla). Weksel niezupełny w chwili wystawienia nie posiada wypełnionych wszystkich (...)

 • Kodeks spółek handlowych (art. 301-387)

  ;łki prowadzony przez bank na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Art. 330. § 1. Terminy i wysokość wpłat na akcje określa (...)

 • Jakie są skutki działania rzekomego pełnomocnika?

  umocowania albo przekroczy jego zakres, umowę uważa się za potwierdzoną, jeżeli dający zlecenie niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o zawarciu umowy nie oświadczy klientowi, że umowy nie (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 1-184)

  prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w wyznaczonym terminie (...)

 • Wypowiedzenie umowy zlecenia

  jeżeli przyjmujący zlecenie zaciągnął zobowiązania w celu wykonania umowy, dający zlecenie powinien go z nich zwolnić zgodnie z art. 742 zd. 2 KC. Skutki wypowiedzenia zlecenia odpłatnego (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

  ;4) produkcyjną - polegającą na ustaleniu zdolności produkcyjnej przedsiębiorstwa;  5) kosztową - polegającą na ustaleniu wysokości obrotu na podstawie wysokości kosztów poniesionych (...)

 • Kodeks cywilny

  woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny).Art. 85. Zniekształcenie oświadczenia woli przez osobę użytą (...)

 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

  zwolniony nie może zostać zarejestrowany jako podatnik VAT-UE na potrzeby dostaw (może być natomiast zarejestrowany jako VAT-UE na potrzeby nabyć). Jakie obowiązki w zakresie rejestracji (...)

 • VII - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 835 - art. 921[16])

  zawartą na czas oznaczony uważa się za przedłużoną na czas nieoznaczony, jeżeli na 14 dni przed upływem terminu przedsiębiorca składowy nie zażądał listem poleconym odebrania (...)

 • Przedawnienie roszczeń z weksla in blanco

  napisane jest, że weksel będzie płatny w: do 05.08.2006 r. Wcześniej nie zwróciłem na ten zapis uwagi. Do zwrotu pozostało 40.000,- zł. Weksel poręczony był przez żonę pożyczkobiorcy. (...)

 • Kredyt konsumencki

  przeznaczony na nabycie rzeczy lub prawa, których cena zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym lub giełdowym. Umowę o kredyt konsumencki można także zawrzeć na podstawie (...)

 • Data wystawienia weksla

  to weksel nie zawierający wszystkich elementów poza w podpisem wystawcy lub akceptanta oraz poręczycieli lub indosów jeśli w tym trybie był zbywany. By został wydany z weksla nakaz zapłaty (...)

< >

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Weksel in blanco

  Przy zawieraniu umowy o pracę pracodawca uzależnił moje zatrudnienie od podpisania weksla in blanco. Wtedy nie mając innego wyjścia podpisałem go. (...)

 • Zwrot podatku

  Pracowałam legalnie w Anglii, pobierano mi podatek(tax) i interesuje mnie sposób, w jaki działa angielskie prawo podatkowe i co mam zrobić ,żeby odzyskać (...)

 • KOMORNIK

  Witam.Zwracam się z prośbą o sposób postępowania w następującej sprawie;W 1996 roku przyszedł na świat mój syn,bardzo szybko rozwiązaliśmy (...)

 • SONDA - ile dostajecie alimentów / ile chcielibyście

  Proponuję przeprowadzenie sondy: Proszę napiszcie w jednym zdaniu ile dostajecie alimentów, lub ile Sąd przyznał bez wzglądu na to, czy są płacone, (...)

 • Alimenty na dziecko

  W jakiej wysokości sad może przyznac alimenty na dziecko jesli mój mąż zarabia ok 1600zł a ja nie pracuje? Obowiązek alimentacyjny spoczywa na obydwojgu (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane