Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

  mieszka na ich terytorium.   Jeśli osoba występująca o świadczenia rodzinne: uzyskała do nich prawo w jednym kraju, ale mieszka na terenie innego państwa - zachowuje to prawo; jest (...)

 • Emerytura a praca za granicą

  574/72 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi przepisami wyłącznie ze względu na ich obywatelstwo (Dz.Urz. WE L 124 z 20 maja 2003 r.). Z dniem 1 (...)

 • Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

  , odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej (...)

 • Porada prawna na temat warunki zatrudnienia na terenie niemiec od 1 maja

  Nie szukaj dłużej informacji na temat warunki zatrudnienia na terenie niemiec od 1 maja, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Zasady zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich pracodawców w Niemczech

  udzielane zezwolenie na pobyt i zezwolenie na pracę na czas przewidzianego okresu zatrudnienia przy realizacji umowy o dzieło.  Jakie warunki muszą zostać spełnione (...)

 • Kodeks pracy

  zatrudnienia, o którym mowa w § 1, wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  na pobyt czasowy i pracę - cudzoziemiec przebywający już legalnie na terytorium Polski do wojewody właściwego ze względu na pobyt cudzoziemca. O zezwolenie na pracę sezonową (...)

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (WYCIĄG)

  ) dochodzie - oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób: a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym (...)

 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

  on do innego państwa Unii, podlega zwolnieniu od cła ze względu na ich przywóz czasowy. Od 1 czerwca 2005 r. podatnicy są obowiązani prowadzić ewidencję przemieszczanych towarów, (...)

 • Praca za granicą

  na negatywne konsekwencje określone prawem danego państwa. Od 1 maja 2004 roku w ramach UE i EFTA nie jest wymagana od Polaków wiza z prawem do pracy, co dotyczy (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

  ;b) inne okresy uwzględniane na podstawie odrębnych przepisów jako okresy, od których zależą uprawnienia pracownicze,  c) okresy asystenckich studiów przygotowawczych, odbytych (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. II

  przedmiotów dopuszczonych do sprzedaży w zakładzie karnym, 15) zezwolenie na telefoniczne porozumienie się skazanego ze wskazaną przez niego osobą na koszt zakładu karnego.§ 2. (uchylony). Art. (...)

 • Karta Nauczyciela

  przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora po upływie 3 lat. 2. Nauczyciel mianowany, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, zatrudniony na stanowisku, (...)

 • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

  następuje w gotówce albo na rachunek bankowy podatnika wskazany we wniosku, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Art. 12. 1. Zwalnia się od podatku od (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 20-22)

  , uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

  pracy oraz zmiany pracodawcy Na jaki okres będzie wydane zezwolenie na pracę sezonową, jeśli np. wniosek był wpisany na 3 miesiące np. od 1 maja do 1 (...)

 • Kodeks wykroczeń

  zgody na podjęcie pracy społecznie użytecznej zamienionej na podstawie § 1 albo uchyla się od jej wykonania, lub 2) zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną (...)

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

  2004 r. Nr 12, poz. 102) wprowadza się następujące zmiany:1) w art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:"1. Jednorazowa odprawa warunkowa przysługuje pracownikowi korzystającemu z kontraktu (...)

 • Kodeks karny wykonawczy Cz. I

  , instytucji lub organizacji sąd może dokonać na posiedzeniu z udziałem ich przedstawicieli.§ 2. (uchylony). Art. 57a. § 1. Rozpoczęcie odbywania kary orzeczonej na podstawie art. 35 (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 17 - 42)

  działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. 4. Podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 272 - 344)

  powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość. § 2. Organ podatkowy:  1) uwierzytelnia kopię skorygowanej deklaracji, o której mowa w § 1 (...)

 • Prawo własności przemysłowej (art. 120 - 195)

  znak towarowy nie może być unieważnione na tej podstawie, że znak jest podobny do wcześniejszego znaku towarowego, jeżeli ten ostatni nie był używany w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1, (...)

 • Kodeks karny wykonawczy

  postanowienia, przewidzianego w § 1, na niekorzyść skazanego po upływie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia. § 3. Na postanowienie wydane na (...)

 • Ustawa o podatku od towarów i usług

  oraz osoby fizyczne: 1na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła (...)

 • Jak założyć w Polsce kasyno? Czy obywatel Niemiec może to zrobić?

  podejmowania działalności gospodarczej przez obywatela Niemiec lub przez przedsiębiorcę z Niemiec należy następnie skonfrontować z postanowieniami regulacji u.g.h. Zgodnie z art. 4 ust. 1 (...)

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 1 - 106)

  2007 Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818. DZIAŁ I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 11. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

  Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

 • Obywatelstwo niemieckie

  Czy jest jakaś szansa uzyskania obywatelstwa niemieckiego (lub podwójnego: pol. i niem.), jeśli moja babka była Niemką (córką Niemców), następnie (...)

 • Zwrot podatku

  Pracowałam legalnie w Anglii, pobierano mi podatek(tax) i interesuje mnie sposób, w jaki działa angielskie prawo podatkowe i co mam zrobić ,żeby odzyskać (...)

 • dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

  Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co (...)

 • URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY

  CHCE SIE DOWIEDZIEC JAKTO JEST Z URLOPEM WYCHOWAWCZYM PLATNYM. OD 1 LISTOPADA ZACZYNAM PRACE. TERMIN PORODU MAM NA 8 MARCA WIEC 3,4MIESIACE POPRACUJE. (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane