Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks pracy

  dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem przepisów § 5. § 2. Za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę, (...)

 • Karta Nauczyciela

  , dopuszczalne jest nawiązanie stosunku pracy, o ile osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu. W przypadku gdy nauczyciel w ciągu pierwszego roku pracy (...)

 • Co każdy powinien wiedzieć z dziedziny BHP?

  pracy Z art. 210 Kodeksu pracy wynika m.in., iż w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie (...)

 • Porada prawna na temat warunki pracy

  Nie szukaj dłużej informacji na temat warunki pracy, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

  zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:  1) rodzaj pracy;  2) miejsce wykonywania pracy;  3) informację, czy uczelnia jest (...)

 • Praca za granicą

  różnego rodzaju kary). Masz prawo negocjować warunki umowy.Jeżeli warunki pracy lub płacy nie są zgodne z zawartymi w umowie kierującej do pracy za granicą – osoba (...)

 • Wynagrodzenie nauczyciela

  zawodowego przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach w wysokości do 50 % otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

  wynagrodzenie cudzoziemca, wymiar czasu pracy albo liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu, rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy oraz okres ważności zezwolenia. Jeżeli (...)

 • Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i dodatek za warunki pracy dla nauczycieli

  lutego 2008 r.  Przewiduje ono, iż nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych warunkach, określonych w rozporządzeniu wydanym na (...)

 • Zwolnienia grupowe (stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2003 r.)

  pracy może wypowiedzieć warunki pracy lub płacy. Jeżeli powoduje to obniżenie wynagrodzenia, pracownikowi przysługuje, przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, dodatek wyrównawczy. W (...)

 • wypowiedzenie zmieniające i zwolnienie z pracy

  zakładu pracy z dn. 28.12.1989r. Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy pracodawca może wręczyć pracownikowi, gdy chce zmienić zasady zatrudnienia bez rozwiązywania stosunku (...)

 • Przejęcie zakładu pracy a jego pracownicy

  ochronę istniejącego stosunku pracy oraz obowiązki pracodawcy, który przejmuje zakład pracy. Istota przejęcia zakładu pracy W Kodeksie pracy, jak i w innych aktach prawnych (...)

 • Warunki szkodliwe dla zdrowia

  praca jest szkodliwa dla zdrowia danego pracownika, pracodawca ma obowiązek zapewnić mu odpowiednie warunki pracy. Jeśli tego nie zrobi, pracownik może rozwiazać umowę o pracę bez wypowiedzenia. (...)

 • Będzie reforma dyrektywy o delegowaniu pracowników?

  zaangażowanie polityczne wszystkich podmiotów na rzecz bardziej sprawiedliwego wewnętrznego rynku pracy i łatwiejszego egzekwowania przepisów prawa pracy. Komisja wyraża podziękowanie (...)

 • PIP ma być surowsza dla pracodawców

  Inspekcji Pracy przewidziano, iż decyzje w imieniu okręgowego inspektora pracy będą mogli wydawać upoważnieni zastępcy okręgowego inspektora pracy oraz inspektorzy pracy zatrudnieni (...)

 • PIP surowsza dla pracodawców

  Pracy ma kierować Główny Inspektor Pracy przy pomocy swoich zastępców. Inspekcję stanowić ma: Główny Inspektorat Pracy i okręgowe inspektoraty pracy, (...)

 • USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

  tymczasowego pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika z powodu niestawienia się do pracy, bez usprawiedliwienia przyczyn nieobecności w pracy, albo odmowy dalszego wykonywania pracy (...)

 • Zmiana warunków pracy

  wypowiedzieć warunki pracy na podstawie art. 42. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki. W razie (...)

 • Zdegradowanie kierownika

  wypowiedzieć jej warunki pracy i płacy proponując inne stanowisko? Co będzie w sytuacji, gdy kierowniczka nie zgodzi się na nowe warunki? Z pytania wynika, że pracodawca chce na stałe (...)

 • Zmiana warunków pracy i płacy

  wypowiedzieć warunki pracy i płacy pracodawca musi najpierw złożyć oświadczenie woli o wypowiedzeniu dotychczasowych warunków pracy i płacy, a następnie zaproponować pracownikowi (...)

 • Czy warto zatrudnić się w charakterze telepracownika?

  jej elementami wynikającymi z treści art. 29 § 1 Kodeksu pracy, powinna dodatkowo określać warunki wykonywania umówionego rodzaju pracy, charakterystyczne dla telepracy. Warunki (...)

 • Tymczasowe zatrudnianie pracowników

  pracownikowi tymczasowemu bezpieczne i higieniczne warunki pracy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy tymczasowej, prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika tymczasowego w zakresie (...)

 • Wypowiedzenie zmieniające

  wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron, przysługuje Pani odprawa, jeśli stosunek pracy zostanie definitywnie rozwiązany. Kwestia porozumienia zależy od woli (...)

 • Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

  bezrobotnych i poszukujących pracy, w związku z udziałem tych osób w targach pracy i giełdach pracy organizowanych przez wojewódzki urząd pracy w ramach pośrednictwa (...)

 • Propozycje dla telepracowników

  , których stosunek pracy podlega przepisom Kodeksu pracy. Określa warunki wykonywania pracy w formie telepracy, tj. pracy, która może być wykonywana systematycznie poza zakładem (...)

 • Zmiana warunków pracy i płacy a związki zawodowe

  bezpłatnego lub ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy (art. 32 ust. 9 u.z.z.). Tym samym zmiana warunków pracy lub płacy w stosunku do wskazanych wyżej pracowników wymaga (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

  Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co (...)

 • Warunki pracy!

  Witam Pracuję w fatalnych warunkach pracy czy z tego powodu mogę zerwać umowę bez żadnego problemu.A czy odszkodowanie też mi się należy ponieważ (...)

 • Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia

  Jestem nauczycielką i chciałabym skorzystać z przysługującego mi urlopu dla poratowania zdrowia, ale dopiero od września, czyli od początku przyszłego (...)

 • Redukcja umowy

  Witam, W moim zakładzie pracy z powodu braku zamówień na niektórych wydziałach umowy pracowników zostały zredukowane z całego na pół etatu. Na (...)

 • Dni wolne za święta w sobotę

  1 i 3 maja to wolne dni. 1 - czwartek, 3 - sobota, co w takim razie z piątkiem, czy aby nie jest ustawowo wolnym dniem o pracy, jeżeli 3 maja wypada (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane