Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kto i w jakiej procedurze wypłaca świadczenia rodzinne?

  marszałek województwa lub osoba przez niego upoważniona, natomiast wypłaty kwot dokonuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta; świadczenia rodzinne przyznawane są jedynie na wniosek osoby uprawnionej; (...)

 • Scalanie i podział nieruchomości – nowe przepisy

  wejścia w życie uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości. Opłatę adiacencką ustala wójt, burmistrz, prezydent miasta w drodze decyzji, zgodnie z uchwałą o scaleniu i podziale nieruchomości (...)

 • Upoważnienie dokonane przez wójta

  Rady Ministrów, na wniosek wojewody. wójt, upoważnienie, gmina, zastępca, przekazanie czynności

 • Porada prawna na temat wójt

  Nie szukaj dłużej informacji na temat wójt, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Jak uzyskać zezwolenie na usuwanie nieczystości?

  , wójt, burmistrz, prezydent miasta, opróżnianie zbiorników bezodpływowych, transport nieczystości ciekłych

 • Ważne dla poborowych!

  ponad 2 miesiące zawiadamia w ciągu 3 dni wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego o zgłoszeniu się poborowego po raz pierwszy do poboru.  Wójt (...)

 • Umocowanie zastępcy wójta

  przedstawioną sytuację za prawidłową a stosunek pracy zastępcy wójta, jako zawarty na czas nieokreślony, jako nadal trwający. wójt, zastępca, kadencja

 • Pokrewieństwo w zamówieniach publicznych

  wójt i wykonawca pozostają w takim stosunku faktycznym (np. w bliskich stosunkach rodzinnych, towarzyskich), wójt powinien zostać wyłączony z udziału w postępowaniu. Wspomnieć w tym miejscu (...)

 • Zawarcie umowy z kierownikiem samodzielnego ZOZ

  przeprowadza się konkursu. Pojawia się więc pytanie czy wójt ma swobodę w wyborze kierownika samodzielnego ZOZ-u. Zgodnie z wyrokiem SN z dnia 13 lipca 2005 r., sygn. I CK 33/2005 przepisy ustawy o (...)

 • Odszkodowanie za mobbing

  Wobec wielu pracowników i kierowników jednostek podległych był stosowany mobbing. Obecnie człowiek dopuszczający się tych czynów z mocy prawa przestał być pracodawcą. Pracodawcą był Wójt Gminy. (...)

 • Zmiana zagospodarowania przestrzennego a decyzja o rencie planistycznej - opinia prawna

  za sprzeczne z prawem działania organów władzy publicznej (w tym wypadku wójt, burmistrz czy prezydent miasta). Podstawowym warunkiem jaki musi być spełniony, by ten przepis znalazł zastosowanie w

 • Emerytura a zwolnienie lekarskie wójta

  Wójt Gminy od 23.11.br jest na zwolnieniu lekarskim, a zaprzysiężenie nowego wójta nastąpi w dniu 6 grudnia. Poprzedni wójt (ur. w 1948 r.) ma uprawnienia emerytalne( po wyroku Trybunału

 • Podpisanie decyzji administracyjnej przez organ

  Decyzje w gminie podpisuje wójt. Czy prawnie dopuszczalne jest podpisanie decyzji przez "sekretarz gminy z upoważnienia wójta"? Czy nie powinno być "wójt gminy z upoważnienia sekretarz gminy"? (...)

 • Wyodrębnienie lokalu a warunki techniczne

  sprzedaży całego budynku wraz z mieszkańcami (bez informowania ich o tym) wójt pominął nasze lub inne prawa - czy rzeczywiście utraciliśmy prawo pierwokupu? 4. Czy można, jak i gdzie zaskarżyć (...)

 • Zmiana działki na budowlaną w planie miejscowym

  miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną (...)

 • Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji

  publicznego będzie wiadomo dokładnie, jak ma przebiegać droga i organy administracji, jeśli będzie to konieczne, przystąpią do procedury wywłaszczeniowej. gmina, droga gminna, wójt, decyzja, odwołanie, (...)

 • Wniosek o udzielenie informacji publicznej

  udzielenie informacji publicznej, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wójt

 • Wykreślenie służebności na rzecz gminy

  niż trzy lata. Zanim rada gminy uchwali takie zasady, wójt (burmistrz, prezydent) może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy. Z kolei do kompetencji wójta należy wykonywanie uchwał (...)

 • Przeniesienie pracownika samorządowego

  Jestem zatrudniona na stanowisku Kierownika w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Ośrodek pomocy jest odrębną jednostką podległą Urzędowi Gminy, moim pracodawcą jest Wójt Gminy. Czy Wójt (...)

 • Odmowa umorzenia zaległości podatkowej

  wniosku o umorzenie, w drugim przypadku groziło nie przyjęciem sprawy do odwołania. Czy Wójt Gminy może żądać wniesienia dwukrotnie opłaty skarbowej w jednej sprawie oraz wzywać stronę do natychmiastowej

 • Skutki protestu poprzedniego właściciela działki, czyli problemy z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy – opinia prawna

  sprawujący bezpośredni nadzór, ministra - Prezes Rady Ministrów, organu centralnego i jego kierownika - organ, któremu podlega. Skoro decyzję o warunkach zabudowy wydaje wójt, burmistrz bądź (...)

 • Prawo wyborcze do samorządu a zameldowanie

  . Wójt (burmistrz, prezydent miasta) może też niezwłocznie zmienić lub uchylić decyzję, jeżeli uzna skargę w całości za słuszną. Prawo skargi do właściwego sądu rejonowego przysługuje wyborcy (...)

 • Upoważnienie kadry kierowniczej przez byłego wójta

  Wójt kadencji 2006-2010 nie wygrał wyborów na nową kadencję, w związku z powyższym na tym stanowisku od 6.XII będzie inna osoba. Czy upoważnienia wydane w różnych sprawach przez poprzedniego wójta

 • Opłata planistyczna na wniosek

  zagospodarowaniu przestrzennym. jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, (...)

 • Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

  pracowników lub przez osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów. W przypadku gdy organem podatkowym jest wójt, burmistrz (prezydent miasta), pisma może doręczać sołtys za pokwitowaniem. Art. (...)

 • Dostęp do informacji dla komisji rewizyjnej

  , iż działanie wójta polegające na utrudnianiu przeprowadzenia kontroli jego działalności jest niezgodne z prawem i narusza uprawnienia kontrolne sprawowane przez komisję rewizyjną.   wójt, (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • pszczoły sąsiada

  mam domek letniskowy na nieruchomości ktora graniczy z zabudowaniami osoby zajmującej się pszczołami, podczas ostatniej wizyty na dzialce okazało (...)

 • Referendum gminne

  Witam, przeczytałam dość sporą część ustawy o referendum lokalnym, ale dla mnie to hieroglify. Dlatego proszę tutaj o pomoc: sprawa jest taka, (...)

 • Wielki "smród"

  Mieszkam w niedużej miejscowości (ok. 30 tys. mieszkańców), w której ulokował swój zakład pewien przedsiębiorca. Produkuje on mianowicie na olbrzymią (...)

 • jak bronić sie przed urzednikami samorządowymi

  witam Prowadzę działalność gospodarcza z dniem 31.10.2012 kończy mi się pozwolenie na sprzedaż alkoholu złożyłem wymagane podanie o wydanie nowego (...)

 • sprzedaż mienia publicznego

  Mam taki problem, szkoła została wybudowana przez mieszkańców gminy, czy wójt może ja sprzedać? W ustawie o gospodarce nieruchomościami wójt może (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane