Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Uzupełnienie pozwu w postępowaniu gospodarczym

  ostrożności procesowej chciałbym przeciwstawić swoje twierdzenie i dowód. Czy powinienem teraz złożyć w ciągu dwóch tygodni uzupełnienie do pozwu z nowym wnioskiem dowodowym? Jeśli (...)

 • III - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie

  ;Sprawy cywilne, których charakter na to zezwala, mogą być uregulowane drogą ugody zawartej przed wniesieniem pozwu. Sąd uzna ugodę za niedopuszczalną, jeżeli jej treść jest niezgodna z prawem (...)

 • Kodeks postępowania cywilnego

  do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). § 2.  Do niezbędnych kosztów procesu prowadzonego przez stronę osobiście lub przez pełnomocnika, który nie jest adwokatem, radcą (...)

 • Porada prawna na temat uzupełnienie do pozwu

  Nie szukaj dłużej informacji na temat uzupełnienie do pozwu, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

  dla wniosku o wpis do księgi wieczystej od wniosku o złożenie do zbioru dokumentów    połowa opłaty pobranej od wniosku o wpis do księgi wieczystej od wniosku o wykreślenie (...)

 • Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  pisma podlegającego opłacie. Nie stosuje się jej w postępowaniu wieczystoksięgowym oraz w postępowaniu rejestrowym.   Co do zasady całą opłatę pobiera się od pozwu i pozwu (...)

 • Opłata w postępowaniu upominawczym-zwrot pozwu

  ) jest wszak błędnym wyliczeniem. Czy mogę kwestionować jedynie samo zarządzenie o zwrocie pozwu i jak, czy: wnosząc o przywrócenie terminu do dokonania brakującej opłaty do wpisu wyliczonego (...)

 • Kodeks spółek handlowych

  następuje przez pisemne oświadczenie skierowane do zarządu albo do partnera uprawnionego do reprezentowania spółki. § 3. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w § 1 uważa (...)

 • V - Kodeks postępowania cywilnego - Środki zaskarżenia

  - oprócz jej odpisów dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom - dołącza się dwa odpisy przeznaczone do akt Sądu Najwyższego.Art. 424[6]. § 1. Skargę wnosi się (...)

 • Dopuszczalność zmiany treści wnoszonego sprzeciwu

  zmienić pierwotną treść sprzeciwu? Chciałbym uściślić, że chodzi o sprawę gospodarczą. Czy wezwanie do uzupełnienie braku formalnego w sprzeciwie (niech będzie to np. złe zakreślenie (...)

 • Uzupełnienie uzasadnienia pozwu

  - skierować do sądu pismo procesowe uzupełniające uzasadnienie pozwu. zmiana powództwa, zmiana pozwu, uzupełnienie, uzasadnienie, uzupełnienie podstawy faktycznej, rozszerzenie (...)

 • Cofnięcie pozwu o wydanie nakazu zapłaty

  firmie? Art. 203 paragraf 1 przyznaje nieograniczone prawo cofnięcia pozwu do chwili rozpoczęcia rozprawy. Wynika z tego, że na decyzję powoda o cofnięciu pozwu wpłynąć może odpowiedź (...)

 • Zakres odpowiedzialności komandytariusza

  on do jej górnej granicy. z tytułu wniesienia wkładu. Jest to odpowiedzialność z majątku do wysokości majątku wniesionego do spółki. mieszaną. Komandytariusz odpowiada (...)

 • Sprawdzanie braków formalnych przez sąd

  fakt, że odmienności w wzywaniu do uzupełnienia braków, istnieją w stosunku do pism, które nie zostały opłacone. Kpc stanowi bowiem, że w przypadku gdy pismo jest wnoszone przez (...)

 • Pora na arbitraż z prawdziwego zdarzenia

  zarzutów co do rozpoznania roszczeń wykraczających poza zakres zapisu, nie zachowano wymagań co do składu sądu polubownego lub podstawowych zasad postępowania przed tym sądem, wynikających (...)

 • Uzupełnienie wyroku o postanowienie o kosztach

  momencie mogę wnieść o sprostowanie orzeczenia w trybie art. 350 kpc? Wniosek o uzupełnienie roszczenia można kierować do sądu do dwóch tygodni od ogłoszenia lub doręczenia wyroku. (...)

 • Postępowania cywilne mają przyspieszyć

  ;ustawa przyjmuje jako zasadę stosowanie do spraw w toku ustawy nowej (z zachowaniem waloru prawnego czynności już dokonanych), z określonymi wyjątkami. We wskazanych w ustawie przypadkach, do (...)

 • Załączniki do pozwu rozwodowego

  braku nie uzupełni, pismo zostanie zwrócone (takie pismo nie wywołuje żadnych skutków). Jednakże przyjmuje się, że brak dokumentów dołączonych do pozwu nie jest brakiem formalnym, do (...)

 • Uzupełnienie pozwu

  Czy można do pierwszego pozwu, który przedkłada się na pierwszą sprawę o rozwód tzw. sprawę pojednawczą, dołączyć pozew czy też pismo uzupełniające treść pozwu pierwszego, aby (...)

 • Jak wszcząć postępowanie przed sądem?

  po wniesieniu pisma do sądu, lecz przed wezwaniem do jej uiszczenia, pracownik sądu potwierdza, wydając kopię dowodu wpłaty należnej opłaty sądowej, którą należy przekazać do (...)

 • Uzupełnienie braków formalnych pozwu

  sprecyzować żądanie pozwu podając, że domaga się zapłaty odsetek od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty żądanych kwot, nie wie natomiast w jaki sposób wskazać zakres zwolnienia (...)

 • Uzupełnienie pozwu

  - czekam na nie od początku czerwca. Czy mogę do pozwu dołączyć adresy i nazwiska świadków - również nowych? Czy mogę przytoczyć kolejne fakty, na które nie powołałam się w pozwie? (...)

 • Wniosek o wznowienie postępowania

  został Pan powiadomiony o uzupełnieniu braków formalnych. Jeśli nie, to termin do uzupełnienia apelacji nie biegnie, gdyż brak prawidłowego wezwania o uzupełnienie braków. Oczywiście wezwanie (...)

 • Będzie wielka reforma procesu cywilnego!

  rozjemcy, a jeśli nie dojedzie do ugody – to sprawne przygotowanie planu rozprawy i wcześniejsze wezwanie stron do uzupełnienia dowodów. Bez mówienia do pustej sali Sędziowie (...)

 • Pozew adhezyjny prokuratora i poszkodowanego

  określonych przez prokuratora?   Zakładamy, iż pokrzywdzony skutecznie uzupełni wszystkie braki pozwu wskazane przez sąd. Zatem dojdzie do sytuacji, iż prokurator złożył na rzecz pokrzywdzonego (...)

 • Uzupełnienie lub złożenie nowego pozwu

  się Pańska sprawa. Pierwsze z nich dotyczy sytuacji, w której nie dokonał Pan jeszcze uiszczenia opłaty sądowej od pozwu. Wówczas rozwiązaniem będzie brak wniesienia takiej opłaty, zwrot pozwu (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane