Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Wniosek o uznanie środka karnego za wykonany

  § 2 lub 3. środek karny, wykonanie, okres, uznanie za wykonany, zakaz prowadzenia pojazdów

 • Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

  § 2 lub w art. 355 § 2 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia. Wniosek o uznanie środka karnego za wykonany należy skierować (...)

 • Kodeks karny

  . Jeżeli sprawca skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności popełnia w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary umyślne przestępstwo podobne do przestępstwa, za (...)

 • Porada prawna na temat uznanie za wykonany

  Nie szukaj dłużej informacji na temat uznanie za wykonany, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 185-334)

  alimentacyjnych oraz rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci; 2) wierzytelności o wydanie mienia, o którym mowa w art. (...)

 • Uznanie dziecka - od A do Z

  ;w małżeństwa. Uznanie dziecka jest to oświadczenie mężczyzny, w którym stwierdza on, że dane dziecko pochodzi od niego i chce, aby było uważane za jego dziecko. Uznanie dziecka (...)

 • Projektowane zmiany w kodeksie postępowania cywilnego oraz prawie upadłościowym i naprawczym

  sądów polubownych wydanych za granicą. Oprócz wymienionych wyżej podstaw odmowy, projekt przewiduje że odmowa uznania lub wykonania może nadto nastąpić, gdy strona wykaże, że :- zapis na sąd (...)

 • Jak przebiega postępowanie o uznanie za zmarłego?

  przed sądem, który w pierwszej instancji orzekł uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu. Wniosek o uchylenie postanowienia orzekającego uznanie za zmarłego albo stwierdzającego (...)

 • Kto może przybyć do Polski w ramach repatriacji?

  ;uznanie za repatrianta obejmującego osobę małoletnią, w przypadku gdy drugie z jej rodziców nie ubiega się o uznanie za repatrianta, dołącza się: złożone przed (...)

 • VII - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie nieprocesowe

  OSOBOWEGO ROZDZIAŁ 1.UZNANIE ZA ZMARŁEGO I STWIERDZENIE ZGONUODDZIAŁ 1.POSTĘPOWANIE O UZNANIE ZA ZMARŁEGOArt. 526. § 1. W sprawach o uznanie za zmarłego (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  majątkowym zobowiązanego.§ 2. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka (...)

 • Wykroczenie a uznanie środka karnego za wykonany

  przynajmniej przez rok. Tym samym, ustawa nie przewiduje możliwości „skrócenia" czasu wykonywania środka karnego, orzeczonego za wykroczenie. wykroczenie, środek karny, zakaz prowadzenia

 • Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

  Zostałem skazany wyrokiem sądu grodzkiego za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości alkoholowej, tj. za czyn z art. 178a §1 k.k. Na podstawie art. 42 §2 k.k. nałożono na mnie zakaz prowadzenia

 • Przesłuchanie przez sąd innego państwa UE

  wykonalności zostanie wykonany na terytorium jednego z Państw Wielkiej Brytanii stosownie do przepisów rozporządzenia NR 44/2001. Drugim sposobem jest złożenie pozwu wraz z wnioskiem o wydanie

 • VI - KODEKS CYWILNY - Zobowiązania część szczegółowa (art. 720 - art. 834)

  zapłaty za świadczenie, które spełnia za dającego zlecenie, oraz do przyjmowania dla niego świadczeń, za które płaci, jak również do odbierania zawiadomień o wadach (...)

 • Umowa przewozu osób i rzeczy

  przewoźnikowi na całą przestrzeń przewozu lub jej część, jednakże ponosi odpowiedzialność za czynności dalszych przewoźników jak za swoje własne czynności. PRAWO ZASTAWU - dla (...)

 • Kodeks cywilny

  najbardziej prawdopodobna, a w braku wszelkich danych - pierwszy dzień terminu, z którego upływem uznanie za zmarłego stało się możliwe. § 3. Jeżeli w orzeczeniu o uznaniu za zmarłego (...)

 • Uznanie spadkobiercy za osobę niegodną dziedziczenia

  uznanie spadkobiercy za niegodnego. Przebaczenie ze strony spadkodawcy Pomimo zaistnienia przyczyn uznania spadkobiercy za osobę niegodną dziedziczenia, orzeczenie takie nie może zapaść, (...)

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  , że ojcem dziecka jest mąż jego matki, albo gdy domniemanie takie zostało obalone, ustalenie ojcostwa może nastąpić albo przez uznanie dziecka przez ojca, albo na mocy orzeczenia sądu.Art. 73

 • Kodeks Karny - Część Ogólna, Rozdziały I-XV

  , a także za doznaną krzywdę. Art. 47. § 1. W razie skazania sprawcy za umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu albo za inne przestępstwo umyślne, którego skutkiem (...)

 • I - KODEKS CYWILNY - Część ogólna

  pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna. Art. 28. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania. Rozdział III  Uznanie za zmarłego Art. 29. § 1. Zaginiony może być (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 1-184)

  -komisarza mogą być spełniane świadczenia wynikające z zobowiązań powstałych po dniu ogłoszenia upadłości oraz tych zobowiązań powstałych przed ogłoszeniem upadłości, które są objęte układem (...)

 • Klauzule niedozwolone a prawa konsumenta

  podstawie których można ocenić, czy dana klauzula jest niedozwolona. Niedozwolonymi są np. klauzule wyłączające (lub ograniczające) odpowiedzialność za szkody na osobie albo za (...)

 • Istotne zmiany w zakresie regulacji nabycia obywatelstwa polskiego poprzez uznanie

  uznania za obywatela polskiego na mocy decyzji wojewody. Co do zasady warunkiem do uznania za obywatela polskiego jest posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu, tytułu prawnego (...)

 • Przedawnienie roszczeń działalności gospodarczej

  wszczęcie mediacji.   Należy zatem zwrócić szczególną uwagę, aby przedawnienia nie przerwać, np. poprzez uznanie roszczenia. Uznanie może być dokonane w trzech różnych (...)

 • Uwaga na niedozwolone postanowienia w umowie kupna mieszkania!

  orzeczenie sądu zastępuje oświadczenie krnąbrnego przedsiębiorcy. Przykładowe klauzule niedozwolone można znaleźć poniżej. Przykładowe klauzule umowne, które zostały uznane za niedozwolone 

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • podanie o skrócenie wyroku

  witam. mam pytanie jak napisać podanie o skrócenie wyroku z tytułu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych i jakie dokumenty przedstawiać???? [cytat] witam. (...)

 • Do Kuratorów zawodowych

  Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną (...)

 • Czy przysluguje mi skrocenie wyroku??

  Witam wszystkich forumowiczow zostalem skazany za potracenie pieszej na przejsciu znajdujac sie w stanie po spozyciu alkocholu poddalem sie dobrowolnie (...)

 • Kiedy przedawni się kredyt?

  Sprawa jest tego typu - kredyt był wzięty w 98 roku, poczatkowo był spłacany regularnie potem nastapiły problemy. Kwota kredytu 3400. Spłacone 1500 (...)

 • PRESCO!POMOCY!!!

  Kilka dni temu dostałam pismo od firmy Presco że przejęła dwa lata temu długo od firmy kontrolerskiej za przejazd bez ważnego biletu. Co ciekawe (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane