Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Jak otrzymać refundację kosztów szkolenia pracowników?

  , koszty wynajmu pomieszczeń do realizacji szkolenia, inne wydatki bieżące konieczne do przeprowadzenia szkolenia, w szczególności wydatki na materiały potrzebne do szkolenia (...)

 • Przetwarzanie danych w miejscu pracy

  organizowanych przez pracodawców szkoleń Szkolenia Każdy pracodawca dąży do podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników, np. kierując ich na różnego rodzaju szkolenia. Oprócz (...)

 • Jak powołać inspektora ochrony danych?

  Kto może, a kto ma obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych? Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), które musi być stosowane od 25 maja 2018 r., w art. 37 ust 1 przewiduje (...)

 • Porada prawna na temat uzasadnienie szkolenia

  Nie szukaj dłużej informacji na temat uzasadnienie szkolenia, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu w ciągu godziny. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

  szkolenia, na zasadach przewidzianych dla bezrobotnych; starosta może:    a) sfinansować koszty szkolenia w celu podjęcia zatrudnienia lub pozarolniczej działalności poza gospodarstwem

 • Jak orzeka się o niepełnosprawności?

  . o dodatkach mieszkaniowych);  uzasadnienie;  pouczenie o nieprzysługującym odwołaniu;  podpis z podaniem imienia i nazwiska lekarza – członka zespołu orzekającego. Jak można (...)

 • Ustawa o doświadczeniach na zwierzętach

  , tytuł naukowy lub stopień naukowy kierownika projektu; 6) uzasadnienie projektu doświadczenia.4. Uzasadnienie projektu doświadczenia zawiera w szczególności:  1) określenie potrzeby

 • Karta Nauczyciela

  właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia, ramowy program szkolenia kandydatów na ekspertów, sposób

 • Zmiana ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

  szkolenia o rok, tj. do dnia 31 grudnia 2019 r. Przesunięcie o 7 miesięcy terminu wejścia w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń ma pozwolić podmiotom działającym (...)

 • Zasada równego traktowania w zatrudnieniu

  i awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych (z uwzględnieniem kryterium stażu pracy). Ponadto nie stanowią naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu

 • Umorzenie podatków i opłat w Urzędzie Miasta

  przypadku konieczne będzie złożenie odpowiedniego wniosku i należyte uzasadnienie go. Umorzenie takich zaległości regulują odpowiednie postanowienia regulaminów i aktów wewnętrznych (...)

 • Ustawa chroniąca polskie dzieci już wkrótce

  służyć też będą inne rozwiązania. Ministerstwo Sprawiedliwości będzie prowadzić szkolenia kuratorów pod kątem właściwej realizacji wniosków pochodzących z zagranicy. Przeprowadzane (...)

 • Ochrona polskich dzieci

  przebywającego w Polsce służyć będzie sprawnemu rozpatrzeniu wniosku.  Sądy będą miały obowiązek pisemnego uzasadniania swych postanowień. Nie wystarczy, jak teraz, uzasadnienie (...)

 • Zmiana przepisów przeciwpożarowych w Senacie

  , że pierwsze szkolenie okresowe przeprowadza się w okresie do 6 lub do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy. Do czasu przeprowadzenia takiego szkolenia, pracownik nie ma więc kwalifikacji wymaganych do

 • Poprawka w sprawie ochrony przeciwpożarowej

  12 miesięcy od rozpoczęcia pracy. Do czasu przeprowadzenia takiego szkolenia, pracownik nie ma więc kwalifikacji wymaganych do wykonywania zadań w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratowania życia

 • Świadczenie usług za granicą a VAT

  . Na uzasadnienie swojej kasacji Levob zarzuca Gerechtshof te Amsterdam m.in., że ten uznał, iż dostarczenie oprogramowania bazowego i jego przystosowanie stanowiło jednolitą transakcję opodatkowaną

 • Obowiązki związane z naruszeniami ochrony danych osobowych

  problemu systemowego i zobaczyć w jaki sposób można zapobiec powtórce incydentu - czy to poprzez lepsze procesy, dalsze szkolenia lub inne kroki naprawcze. W celu sprawnej

 • Nie stać Cię na zapłatę podatku? Oto co możesz zrobić.

  rekompensatą za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym powierzonych na podstawie odrębnych przepisów, f) na szkolenia, g) na zatrudnienie, h) na (...)

 • Kiedy możliwe jest przysposobienie (adopcja) dziecka?

  przez ośrodek adopcyjny, o którym mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, chyba że obowiązek ten jej nie dotyczy. . Ma to uzasadnienie w tym, że będzie mu po

 • Nawiązanie stosunku pracy z kierownikiem GOPS

  nich poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, informację o zastosowanych metodach i technikach naboru, uzasadnienie dokonanego wyboru. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie (...)

 • Sprawa drukarza i fundacji LGBT

  przeprowadzenia szkolenia z samoobrony członkom organizacji działającej m.in. na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Należy przy tym zwrócić uwagę, że (...)

 • Propozycje zmian w Kodeksie pracy dotyczące ochrony przeciwpożarowej

  z uzasadnieniem: (nowelizacja - pobierz plik w .pdf; uzasadnienie - pobierz plik w .pdf) przepisy przeciwpożarowe, Kodeks pracy, pracodawca, kwalifikacje, pracownik, BHP

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • POZEW DO SĄDU PRACY- czy dobrze sformułowany?

  Witam, przez pewien czas pracowałam (w chwili obecnej jestem na L4 z powodu ciąży) u polskiego pracodawcy oddelegowana do pracy w Norwegii. Jestem zatrudniona (...)

 • Chcę się rozwieść

  Jestem z mężem 5 lat po ślubie,mamy dwoje dzieci.Chce się z nim rozwieść. Mieszkamy razem, jednak od 2 lat nic nas nie łączy poza wspólną opieką (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane