Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Odpowiedzialność sprzedawcy za utracone korzyści - opinia prawna

  również utracone korzyści. Sprzedawca może się jednak zwolnić się od odpowiedzialności za utracone korzyści jeśli wykaże, że szkoda nastąpiła na skutek okoliczności, za (...)

 • Utracone korzyści w rozumieniu art. 286 kk.

  wprowadzenia w błąd (lub wykorzystania go) i zamiar doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. oszustwo, powództwo adhezyjne, szkoda, utracone korzyści

 • Odszkodowanie za utracone zyski

  , storna, szkoda, korzyści, utracone, zawarcie, roszczenie, oszkodowanie

 • Porada prawna na temat utracone korzyści

  Nie szukaj dłużej informacji na temat utracone korzyści, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu przedwczesnego rozwiązania umowy agencyjnej - opinia prawna

  jak i utraconych korzyści spoczywa na firmie A. W przypadku utraconych korzyści, udowodnienia musi być szczególnie precyzyjne, gdyż rozmiar tej postaci szkody jest czysto hipotetyczny. Firma (...)

 • Nieterminowe rozpatrzenie reklamacji a szkoda

  , należałoby dokładnie udokumentować utracone korzyści. Konieczne byłoby np. udowodnienie, że brak dostępności do środków zdeponowanych w banku, co do których toczyło się postępowanie (...)

 • Odszkodowanie za zerwanie umowy o współpracy

  mająku, jakie straty Pan poniósł, ewentulanie jakich korzyści Pan nie pozyskał przez zerwanie umowy przez opisaną firmę. odszkodowanie, szkoda, strata, utracone korzyści

 • Jak uzyskać odszkodowanie - zasady ogólne

  23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, ze zmianami). odszkodowanie, szkoda, sprawca, poszkodowany, wina, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, Skarb Państwa

 • Naruszenie warunków umowy najmu

  sam dokonał ich uregulowania. Szkodą w rozumieniu prawa cywilnego jest nie tylko szkoda rzeczywista (np. zniszczenie rzeczy) ale także utracone korzyści, a takim może być np. brak (...)

 • Kara umowna a powstanie szkody

  (zarówno rzeczywistą stratę jak i utracone korzyści) będzie Pan musiał udowodnić. Cieżar udowodnienia faktu spoczywa bowiem na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. W związku (...)

 • Jak to jest z odszkodowaniem, czyli kto co musi udowodnić przed sądem?

  postaci wartości palet, ale też nie wykonał swojego zobowiązania, gdyż nie mógł dostarczyć towaru swojemu kontrahentowi i ten mu nie zapłacił. Za te utracone korzyści dłużnik jest (...)

 • Skutki prawne nieodebrania zamówionej usługi lub rzeczy - opinia prawna

  składowania i przechowywania nieodebranych części maszyn, ewentualne koszty ich konserwacji a przede wszystkim koszty wytworzenia tych części. Na utracone korzyści składa się przede wszystkim (...)

 • Dochodzenie roszczeń pieniężnych w postępowaniu karnym

  rozpoczęcia procesu sądowego. Może ona domagać się odszkodowania za straty i utracone korzyści, jakie wynikły bezpośrednio z popełnienia przestępstwa (np. zwrot kwoty za naprawę zniszczonej (...)

 • Odszkodowanie przy budowie drogi krajowej

  odszkodowania, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści

 • Odszkodowanie za wycięcie drzewa owocowego

  sąsiad Pana zabrał drzewo, w należy się Panu jeszcze odszkodowanie za wartość drewna. czyn niedozwolony, szkoda, odszkodowanie, utracone korzyści, korzyści, naprawienie szkody

 • Przedawnienie roszczeń z umowy o dzieło

  wykonującego przedsiębiorcę do oddania dzieła. Uwagi powyższe dotyczące terminu przedawnienia roszczeń zachowają również aktualność w przypadku rozpatrywania przedawnienia roszczenia o utracone (...)

 • Szkoda w postaci utraconych korzyści

  W jakich sytuacjach można mówić o szkodzie w postaci utraconych korzyści? Aby w ogóle można było mówić o szkodzie w postaci utraconych korzyści szkoda taka musi\\ (...)

 • Naprawienie szkody, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego

  ogranicza bowiem zakres roszczenia odszkodowawczego do straty rzeczywistej eliminując z tego zakresu utracone korzyści. naprawienie, szkoda, przepisy, kodeks, cywilny

 • Niewykonanie warunków umowy

  jest do naprawienia powstałej szkody. Dłużnik zobowiązany jest do naprawienia nie tylko rzeczywistej straty, lecz także utraconych korzyści, jednakże tylko w zakresie, w jakim straty te oraz utracone

 • Podatek od odszkodowania i zadośćuczynienia

  korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Wydaje się, iż na podstawie powyższego przepisu odszkodowanie za niesłuszne skazanie – w czeęści dotyczącej (...)

 • Odpowiedzialność wynajmującego za zniszczenie lokalu

  wyższej cenie) oraz tzw. szkody następcze, będące konsekwencją niewłaściwego wykonania zobowiązania, w szczególności niewłaściwej jakości przedmiotu świadczenia. Utracone korzyści (...)

 • Odpowiedzialność kontraktowa

  świadczenia. Utracone korzyści oceniamy z perspektywy stopnia prawdopodobieństwa uzyskania korzyści. Jeśli jest dostatecznie wysoki – roszczenie odszkodowawcze będzie uzasadnione. (...)

 • Żądanie odszkodowania za uszkodzone rzeczy

  jak i zniszczona półka) oraz korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono (korzyści ze sprzedaży ukradzionej rzeczy). Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego (...)

 • Rezygnacja z umowy pośrednictwa

  jeśli kontrahent nie realizuje umowy zgodnie z ustaleniami? Odszkodowanie obejmuje zarówno poniesione koszty, jak i utracone korzyści. Przed skierowaniem pozwu do sądu należy pisemnie spróbować (...)

 • Zatrzymanie przez policję było niesłuszne? Żądaj odszkodowania

  powinny być załatwiane przez sąd w pierwszej kolejności. Obliczając wysokość należnej nam kwoty sąd weźmie pod uwagę poniesione przez nas straty, utracone korzyści (np. wynagrodzenie za (...)

 • Roszczenie odszkodowawcze

  korzyści. Jeśli jest dostatecznie wysoki – roszczenie odszkodowawcze będzie uzasadnione. Nie wystarczy natomiast samo istnienie szansy osiągnięcia zysku. Do utraconych korzyści zalicza (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum

 • Wybity bark...

  Mam pytanie - czy jeśli doszło do wybicia barku na chodniku w mieście i poszkodowany ma założony gips i nie może pracować to może starać się (...)

 • zwrot wywłaszczonej nieruchomości

  Jestem stroną postępowania przed Wojewodą Małopolskim w sprawie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości. Sprawa jest aktualnie w drugiej instancji, decyzję (...)

 • skarb państwa uchyla się od wypłaty odszkodowania

  Już lata walczę o to, żeby Skarb Państwa (Starosta lub Wojewoda, bo oboje prowadzą postępowanie o moją sprawę) wypłacił mi pieniądze za bezprawnie (...)

 • Biuro maklerski Pekao S.A. źle naliczało podatek!!

  Centralne Biuro Maklerskie Pekao SA przez kilka lat błędnie wyliczało podatek z dochodów kapitałowych klienta. Co ciekawe nie chce jednak za to ponosić (...)

 • Złamana ręka - odszkodowanie od spółdzielni

  Witam wszystkich i proszę o pomoc. Tej zimy wychodząc z bloku poślizgnąłem się na oblodzonym chodniku przed klatką. Złamana ręka, zwolnienie lekarskie, (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane