Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Kodeks postępowania karnego

  doręcza się stronom. § 4. Jeżeli ustawa nie zwalnia od równoczesnego sporządzenia uzasadnienia, orzeczenie doręcza się lub ogłasza wraz z uzasadnieniem; w wypadku określonym w art. 98 § 2 po ogłoszeniu

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

  podejrzenie jego popełnienia; 2) czyn nie zawiera znamion wykroczenia albo ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia wykroczenia; 3) ustawa stanowi, że sprawca nie podlega karze; 4) nastąpiło (...)

 • Stosowanie ustawy o STIR

  dotyczyć może wyłącznie rachunku podmiotu kwalifikowanego (art. 119zv § 1 O.p.). Ustawa wprowadza przy tym regulacje, dzięki którym za zgodą Szefa KAS możliwa jest wypłata środków (...)

 • Porada prawna na temat ustawa

  Nie szukaj dłużej informacji na temat ustawa, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Postępowania cywilne mają przyspieszyć

  ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw? Uchwalona ustawa ma na celu wprowadzenie do ustawy z dnia 17 listopada 1964 (...)

 • Reforma ustaw sądowych

  ;rych mowa w art. 113 ustawy zmienianej w art. 8 (ustawa o Sądzie Najwyższym), stosuje się przepisy ustaw zmienianych w art. 5 (ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa) i art. (...)

 • Czerwiec miesiącem wysypu ustaw z „Pakietu Szejnfelda”

  międzynarodowego. ustawa konsolidująca kontrole - zlikwiduje zbędne instytucje kontrolne oraz skonsoliduje te, których kompetencje i zadania pokrywają się. ustawa o systemie promocji (...)

 • System Informacyjny Schengen oraz System Informacji Wizowej

  Informacyjnym Schengen oraz Informacji Wizowej (Dz. U. 2007 r. , Nr 165, poz. 1170); Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji kryminalnych (...)

 • Kiedy rusza program Pracowniczych Planów Kapitałowych?

  emerytów.   Podstawa prawna: ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. PPK, Pracownicze Plany Kapitałowe, oszczędności, wynagrodzenie, pracodawca, pracownik

 • Gotowa konstytucja dla nauki

  zdecydowano o uchyleniu następujących ustaw: ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz.U. z 2017 r. poz. 357); ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych (...)

 • Druga ustawa o innowacyjności gotowa

  innowacyjności już za nami Druga ustawa o innowacyjności zwiększa zakres rozwiązań wniesionych przez jej poprzedniczkę. Pierwsza ustawa, która weszła w życie już pod koniec 2016 roku: zwiększyła (...)

 • Przeciwdziałanie nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej

  specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463); ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61); ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu (...)

 • Nieodpłatna pomoc prawna dla wszystkich potrzebujących

  podmiotów uprawnionych do prowadzenia punktów, prowadzonej przez wojewodę. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie? Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem przepisów

 • Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych

  obszarach gęsto zaludnionych i wzdłuż najważniejszych dróg. Ustawa w tym kontekście koncentruje się na stacjach ładowania pojazdów elektrycznych oraz stacjach gazu ziemnego. Ustawa (...)

 • Odszkodowanie za szkody związane z naruszeniem konkurencji

  wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (Dz.U. z 2017 r., poz. 1132); ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132); Traktat (...)

 • II - Kodeks postępowania karnego - Czynności procesowe. Dowody

  , które ustawa nakazuje doręczać stronom, doręcza się również obrońcom, pełnomocnikom i ustawowym przedstawicielom.  Art. 141. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem (...)

 • Ustawa o centrach usług społecznych

  mieszkańców  Centrum Usług Społecznych, ustawa o centrach usług społecznych, CUS, bezrobotny, bezdomny, pomoc społeczna, bieda, gmina, mieszkańcy, niepełnosprawny, kultura, dzieci

 • Kodeks karny wykonawczy

  przekroczyć 12 miesięcy pozbawienia wolności, jak również górnej granicy kary pozbawienia wolności za dane przestępstwo, a jeżeli ustawa nie przewiduje za dane przestępstwo kary pozbawienia

 • Uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

  do pracy”. Kiedy nowe przepisy wchodzą w życie? Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r., za wyjątkiem zmian w: ustawie – Kodeks cywilny, ustawie – Kodeks spółek handlowych

 • Ustawa wdrażająca dyrektywę „policyjną” już obowiązuje

  2016/680. Kogo dotyczy nowa ustawa? Ustawa z 14 grudnia 2018 r. ustanawia zasady i warunki ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku z działalnością organów (...)

 • Kodeks cywilny

  zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności.§ 2. Jeżeli ustawa (...)

 • Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej

  będzie przebiegała płynnie, a istnienie wielu z nich, osiągających często wielomilionowe obroty i dających miejsca pracy, będzie dobrze zabezpieczone. Ustawa zarazem stwarza dobre warunki dla budowania (...)

 • Sukcesja firm jednoosobowych

  uregulować skutki śmierci przedsiębiorcy w umowie. Ustawa przewiduje 3 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy na ewentualne zmiany w obowiązujących umowach. Spólka cywilna Jeśli w umowie (...)

 • Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

  osoby fizyczne (dalej: ustawa nowelizująca) od 1 stycznia 2018 r. wprowadziła do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT) nowy przepis art. (...)

 • Będzie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

  marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2016 r. poz. 1474). Ustawa wejdzie w życie z dniem (...)

 • Projekt o rekompensatach za przejęte przez Państwo nieruchomości oraz niektóre inne składniki mienia

  wyłączne stosowanie ustawy nowej. Co do zasady ustawa miałaby wejść w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. Wyjątki odnoszą się di niektórych przepisów – niektóre zaczęłyby (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane