Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Pakiet Przyjazne Prawo

  2011 r. – Prawo probiercze, ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, ustawę (...)

 • Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

  (Dz.U. z 2018 r. poz. 123 i 650), z wyłączeniem świadczenia usług w zakresie kształcenia podyplomowego; ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz.U. (...)

 • Aby poprzeć wniosek o referendum lokalne, trzeba podać wiele swoich danych

  odzwierciedlenie w postanowieniach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. poz. 112, z późn. zm. – dalej powoływana, jako: "Kodeks (...)

 • Porada prawna na temat ustawa z 5 sierpnia 2011

  Nie szukaj dłużej informacji na temat ustawa z 5 sierpnia 2011 , zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

  są prezesowie ww. sądów. Budynki zajmowane przez prokuraturę Prokuraturę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270 poz. (...)

 • Reforma ustaw sądowych

  ;rych mowa w art. 113 ustawy zmienianej w art. 8 (ustawa o Sądzie Najwyższym), stosuje się przepisy ustaw zmienianych w art. 5 (ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie (...)

 • Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

  rozpoczynającym się cyframi 04 30, z rozliczonymi składkami od podstawy wymiaru nie przekraczającej kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz  z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się (...)

 • Zmiany w finansowaniu służby zdrowia

  nowelizuje: ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1938, ze zm.; dalej: "ustawa o świadczeniach"); ustawę (...)

 • Uprawnienia osób niepełnosprawnych

  od czynności cywilnoprawnych określa ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 223, z późn. zm.). Wybory Szereg (...)

 • Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

  szkolny - autobus przeznaczony do przewozu dzieci do szkoły, barwy pomarańczowej, oznaczony z przodu i z tyłu prostokątnymi tablicami barwy białej, z napisem barwy czarnej ?autobus szkolny";42

 • Gotowa konstytucja dla nauki

  to m.in. z zasadniczymi modyfikacjami dotyczącymi terminologii opisującej system szkolnictwa wyższego i nauki. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r., z wyjątkiem: art. (...)

 • Wsparcie dla rodzin zmienione

  2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3; ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny; ustawę (...)

 • Ustawa o kontroli skarbowej

  współpracują i współdziałają z innymi organami i instytucjami państwowymi oraz zagranicznymi, w tym z organami odpowiedzialnymi za ochronę interesów finansowych Unii Europejskiej, a także (...)

 • Jaki VAT przy sprzedaży posiłków i dań przez placówki gastronomiczne?

  .   Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710 i 846, ze zm.; tzw. "ustawa o VAT"); rozporządzenie Ministra (...)

 • Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

  ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;  w pozostałym zakresie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 12 września 2002 r. (...)

 • Jakie darowizny można odliczyć od dochodu do opodatkowania w PIT?

  : Dz.U. z 2015 r. poz. 14) – art. 26 ust. 5; z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz.U. (...)

 • Mienie PKP

  przedsiębiorstw państwowych (Dz.U z 1947 r., Nr 8, poz. 42). Ustawa z dnia 2 grudnia 1960 r. o kolejach w odniesieniu do przedsiębiorstwa PKP nie uchyliła obowiązującego w stosunku do (...)

 • Inwestycje publiczno-prywatne bardziej wydajne

  opłatach lokalnych, ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawę z dnia 12 marca (...)

 • Kodeks wyborczy

  świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2));  8)   (...)

 • Stosowanie ustawy o STIR

  możliwość prowadzenia przez podatnika działań z zamiarem wykorzystania działalności banków lub SKOK-ów do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi.  Podstawa (...)

 • Prawo celne - Kodeks celny

  tej osoby. 5. W przypadku instytucji kredytowej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z (...)

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 31-58)

  , z tym że w przypadku poboru zaliczek od emerytur i rent z zagranicy stosuje się postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej z państwem, z którego (...)

 • Samochody osobowe i rozliczanie podatku VAT

  działalności podatnika; pojazdów specjalnych - jeżeli z wyciągu ze świadectwa homologacji lub z odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych (...)

 • Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

  wynikających z art. 56 pkt 5 i art. 57 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de (...)

 • Nowelizacja ustawy o Internetowym Koncie Pacjenta

  wyrobów medycznych, w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej – wprowadzono zmianę dotyczącą wystawiania recept przez pielęgniarki i położne, w ustawie (...)

 • Umowa zlecenia i umowa o dzieło a ubezpieczenia społeczne

  Najwyższego: z 3 listopada 1999 r., sygn. IV CKN 152/00, z 27 sierpnia 2013 r., sygn. II UK 26/13, z 14 listopada 2013 r., sygn. II UK 115/13, z 4 czerwca 2014 (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane