Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Wyszukiwarka e-prawnik.pl

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

  zasiłku dla bezrobotnych, określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przysługuje świadczenie przedemerytalne, o którym mowa w art. 2 ustawy o świadczeniach (...)

 • Nowa ustawa o cudzoziemcach

  powinna być analizowana łącznie z wydaną w tym samym dniu (13 czerwca 2003 r.) ustawą o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Podstawa prawna:Ustawa z (...)

 • Rozliczenia podatkowe transakcji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

  kosztów uzyskania przychodów. Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o CIT albo art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o PIT.     Podstawa prawna: ustawa (...)

 • Porada prawna na temat ustawa prawna o bezrobociu

  Nie szukaj dłużej informacji na temat ustawa prawna o bezrobociu, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo

 • Osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem a ZUS

  % kwoty minimalnego wynagrodzenia. osoby współpracujące, o których mowa w art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, przez okres co najmniej 6 miesięcy z osobami, (...)

 • Stosowanie ustawy o STIR

  pomyłki lub nastąpiło bez wiedzy podatnika;  art. 96 ust. 9j ustawy o VAT - jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 96 ust. 9 pkt 5 ustawy o VAT, udowodni że prowadzone przez (...)

 • Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

  4-7 [ustawy o CIT]”. Prawa i wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o CIT Przepis art. 16b, do którego odsyła art. 15e ust. 1 pkt 2 ustawy o (...)

 • Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

  promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.Podstawa prawna:Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie (...)

 • Kodeks cywilny

  niej kuratora. § 2. Kurator powinien postarać się niezwłocznie o powołanie organów osoby prawnej, a w razie potrzeby o jej likwidację.  Art. 43. Przepisy o ochronie dóbr osobistych (...)

 • Kodeks postępowania karnego

  czynności z udziałem oskarżonego, o którym mowa w § 1.§ 3. Oskarżonemu, o którym mowa w § 1, postanowienie o przedstawieniu, uzupełnieniu lub zmianie zarzutów, akt oskarżenia oraz (...)

 • Jak uzyskać decyzję uprawniającą do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej?

  . 1793, z późn. zm.); ustawa z dnia 12 marca 20014 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.); ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks

 • Jak dobrowolnie ubezpieczyć się zdrowotnie?

   r. o cudzoziemcach, wiza z prawem do pracy, w innej sytuacji – dokument od płatnika składek, który potwierdzi zakończenie ubezpieczenia zdrowotnego (np. zaświadczenie o

 • Kodeks postępowania cywilnego

  pozostaje w związku z działalnością tego zakładu lub oddziału.Art. 34. Powództwo o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, (...)

 • I - KODEKS CYWILNY - Część ogólna

  , oraz do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o braku umocowania lub o przekroczeniu jego zakresu. Art. 104. Jednostronna czynność (...)

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 1-184)

  . Dział IIIPrzepisy o postępowaniu Art. 26. 1. Uczestnikiem postępowania o ogłoszenie upadłości jest każdy, kto złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, oraz dłużnik.2. O (...)

 • Ubezpieczenie zdrowotne - Kogo dotyczy i kiedy jest obowiązkowe?

  (wraz z członkami rodziny), którym prawo do świadczeń przysługuje w czasie trwania postępowania o ich przyznanie, osoby pobierające zasiłek przyznany na podstawie przepisów o

 • Twoje okresy składkowe

  przeciwdziałaniu bezrobociu oraz w przepisach o pomocy społecznej, okresy zaliczone do okresów ubezpieczenia społecznego duchownych, okresy czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim (...)

 • Odszkodowanie za szkody związane z naruszeniem konkurencji

  , ograniczeniu przywozu lub wywozu lub działaniach antykonkurencyjnych podejmowanych przeciwko innym konkurentom.   Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o (...)

 • Sukcesja firm jednoosobowych

  zachowawczych, umowy o pracę wygasają z dniem wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, chyba że strony uzgodniły wcześniejszy termin rozwiązania umowy o pracę. Jeśli (...)

 • Mienie PKP

  faktycznym stanowiącym podstawę stosowania art. 5 Przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, przedsiębiorstwo PKP legitymowało (...)

 • Jakie przedmioty i jakie sumy są wyłączone spod egzekucji?

  jednolity: Dz. U. 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zmianami), Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r., Nr 72, poz. 665 ze zmianami), Ustawa z dnia 17 grudnia (...)

 • Jak ZUS ustala kwotę wolną od potrąceń i egzekucji?

  bowiem, że nie wypłaciłby świadczeniobiorcy całej kwoty wolnej od potrąceń i egzekucji.     Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu (...)

 • Jak zostać pracownikiem socjalnym?

  socjalnemu przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych. Podstawa prawnaUstawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 r., Nr (...)

 • Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

  . 1 pkt 8 i ust. 1h oraz załącznik nr 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221) – dalej: „ustawa o VAT". Czy przedsiębiorca

 • Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  zaocznego; zarzuty od nakazu zapłaty; interwencja główna i uboczna; wniosek: o wszczęcie postępowania nieprocesowego, o ogłoszenie upadłości, o wpis i wykreślenie w księdze (...)

 • Jak orzeka się o niepełnosprawności?

  wojewódzkich. Osoby ubiegające się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności mogą zostać skierowane na badania specjalistyczne do wojewódzkiego (...)

Zobacz więcej

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Nasi eksperci

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Porady prawne online »

Szukaj na Forum


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane